Logo De Belofte

Het laatste politieke nieuws

BEUNINGEN - In de gemeente Beuningen komen definitief vier zonneparken van in totaal 40 hectare. Het college van B&W heeft dinsdag de vergunningen afgegeven voor de zonneparken, die komen te liggen in het kommengebied ten zuiden van de A73.

BORCULO - De gemeenteraad van Berkelland trekt ruim 1,5 miljoen euro extra uit voor de ontwikkeling van Campus De Wildbaan in Borculo. De raad heeft het licht daarvoor dinsdag op groen gezet.

GROESBEEK - Kernachtig Groesbeek, dat wordt de naam van de nieuwe partij, die voortkomt uit VOLG, Sociaal Groesbeek en de Groesbeekse Volkspartij. Na een levendige discussie op de eerste algemene ledenvergadering van de nieuwe partij werd uiteindelijk voor deze naam gekozen.

NIJMEGEN - De Bibliotheek Gelderland Zuid start in het nieuwe schooljaar een pilot met huiswerkbegeleiding in de wijken Zwanenveld, Hatert en Lindenholt. Voor leerlingen van wie de ouders niet voldoende financiële middelen hebben om huiswerkbegeleiding te betalen is de dienst gratis. Het doel van de pilot is om huiswerkbegeleiding toegankelijker te maken voor jongeren die nu beperkte toegang hebben tot ondersteuning bij huiswerk vanwege de financiële mogelijkheden van ouders en de afstand tot zo’n locatie voor huiswerkbegeleiding. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een motie van D66 over het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs.

NIJMEGEN - Het Nijmeegse college wil NEC de helft van het huurbedrag van het Goffertstadion over de periode maart 2020 tot en met juni 2021 kwijtschelden. Dit omdat NEC te maken heeft gekregen met fors minder inkomsten en haar bedrijfscontinuïteit in gevaar ziet komen. De regeling is conform eerder vastgestelde steunmaatregelen voor huurders van gemeentelijk vastgoed.

ARNHEM - De Arnhemse politiek reageert geschokt op de berichtgeving van Omroep Gelderland over de problematiek van hoogbegaafde kinderen in de regio. Zeven raadsfracties klommen inmiddels in de pen om wethouder Bob Roelofs daar in de raadsvergadering van volgende week op te ondervragen. Zij willen weten welke acties er genomen worden en hoe er sneller oplossingen gevonden kunnen worden.

BEUNINGEN - Veel gemeenten moeten dit jaar beduidend meer statushouders huisvesten dan in voorgaande jaren. Zo moet Beuningen dit jaar en de eerste helft van 2022 in totaal 36 statushouders woonruimte bieden. In 2019 en 2020 waren dat beide keren 18 statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning).

ARNHEM - De sanering van de gifgrond op het terrein van het woonwagenkamp aan de Arnhemse Bethaniënstraat en de uitbreiding van staanplaatsen staan op losse schroeven. Na ruim een jaar staan de bewoners nog altijd lijnrecht tegenover elkaar.

EDE - Niet alleen kinderen van 7 en 8 jaar oud met ouders die een inkomen hebben tot 130 procent van het bijstandsnorm, kunnen gebruik maken van de speciale regeling in Ede met betrekking tot het diplomazwemmen.

EDE - Een motie waarmee D66 en PvdA wilden bewerkstelligen dat de formatiebesprekingen in de openbaarheid zouden gaan plaatsvinden, kon op geen meerderheid rekenen in de Edese gemeenteraad.

ARNHEM - Moet je de stedenband aanhouden met een regime waar onder meer genocide plaatsvindt? Het blijft een beladen discussie in de Arnhemse gemeenteraad. Toch lijken de kaarten geschud. Het college wil de jarenlange band met het Chinese Wuhan aanhouden. Een raadsmeerderheid is van plan dat voorstel te steunen.

ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch moet de dertien agenten, die hij een aantal jaren geleden zou hebben afgestaan aan buurgemeenten, alsnog naar Arnhem halen. Dat besloot de gemeenteraad. Marcouch zelf ziet de beslissing vooral als ondersteuning voor zijn aanhoudende roep om meer blauw in de stad.

ARNHEM - Bij een politieactie in het Arnhemse centrum en Spijkerkwartier zijn donderdag 118 boetes uitgedeeld. Daarbij ging het om drankmisbruik, overlast en verkeersovertredingen. Zes personen werden aangehouden voor onder meer winkeldiefstal. Ook werd inbrekerswerktuig en een mes in beslag genomen.

ARNHEM - Als de gemeenteraad van Arnhem of het ambtelijk apparaat met elkaar eten zal dat voortaan in principe vegetarisch en zoveel mogelijk plantaardig zijn. Vlees komt alleen op tafel als daarom is gevraagd of dat vooraf is 'beredeneerd'. Dat besloot de gemeenteraad woensdagavond.

WIJCHEN - De Wijchense raad is bereid medewerking te verlenen aan de realisatie van twee skatebanen in respectievelijk Bergharen en Alverna. Initiatiefnemers in die kernen hebben kenbaar gemaakt daar een skatebaan te willen realiseren. De raad roept het college nu om samen met de initiatiefnemers te bekijken of er met wederzijdse financiering van zowel de initiatiefnemers zelf als de gemeente mogelijkheden zijn hiervoor.

WIJCHEN - Een meerderheid van de Wijchense gemeenteraad wil graag een monument in Wijchen dat symbool staat voor gelijkheid in de samenleving. Het college krijgt middels een aangenomen motie van PvdA, Kernachtig Wijchen, D66 en VVD de opdracht om met een voorstel voor een gelijkheidsmonument te komen. De indieners hopen dat het monument ook een regionale en educatieve functie kan gaan vervullen.

ARNHEM - Met de tijd die het college neemt voor een besluit over de bezwaren rondom de bouw van de woningen in het Arnhemse Gashouderskwartier worden de wettelijke termijnen overschreden. Dat stelt fractievoorzitter Mattijs Loor (D66). Kopers laten weten dat de projectontwikkelaar inmiddels al prijsstijgingen heeft aangekondigd.

VIERHOUTEN - Al jaren wil de gemeente Nunspeet een rotonde op het kruispunt Halfweg bij Vierhouten, maar de provincie Gelderland is niet van plan deze aan te leggen. Het volgens velen een gevaarlijk kruispunt ligt op de N310 en is daarmee een provinciale weg. Zij zien naar eigen zeggen geen kansrijke mogelijkheden. Wel is de provincie inmiddels bereid om te praten over het overdragen van de grond aan de gemeente Nunspeet zodat de gemeente daar zelf een rotonde kan aanleggen.

RHEDEN - In Rheden wordt volgend jaar Keti Koti gevierd. PvdA, D66 en GroenLinks dienden een motie in om de afschaffing van de slavernij te vieren met bijvoorbeeld vlaggen of een wandeling. Het voorstel haalde een nipte meerderheid van veertien voor en elf stemmen tegen.

NUNSPEET - De gemeente Nunspeet wil graag een dementievriendelijke gemeente worden. De insteek is mensen met dementie langer thuis te laten blijven wonen en ervoor zorgen dat ze naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Hiervoor is een projectplan opgesteld dat nog in de raad besproken moet worden. Stapsgewijs wil men dit doel bereiken. Zo wordt eerst ingezet op voorlichting en trainingen. Later wordt bepaald hoe het plan er concreet komt uit te zien.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend