Logo De Belofte

NIJMEGEN - De Bibliotheek Gelderland Zuid start in het nieuwe schooljaar een pilot met huiswerkbegeleiding in de wijken Zwanenveld, Hatert en Lindenholt. Voor leerlingen van wie de ouders niet voldoende financiële middelen hebben om huiswerkbegeleiding te betalen is de dienst gratis. Het doel van de pilot is om huiswerkbegeleiding toegankelijker te maken voor jongeren die nu beperkte toegang hebben tot ondersteuning bij huiswerk vanwege de financiële mogelijkheden van ouders en de afstand tot zo’n locatie voor huiswerkbegeleiding. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een motie van D66 over het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs.

Huidige knelpunten

De pilot is niet gericht op vakinhoudelijke bijlessen, maar op ondersteuning van scholieren bij het plannen en uitvoeren van het huiswerk. “We vinden dat scholen nog steeds primair verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van leerlingen, maar uit onze inventarisatie blijkt dat er knelpunten zijn in het huidige aanbod,” laat het college weten. “Door de coronacrisis hebben sommige leerlingen een achterstand opgelopen waardoor de noodzaak voor extra huiswerkbegeleiding eerder groter dan kleiner is geworden. De behoefte aan huiswerkbegeleiding blijkt met name te liggen bij leerlingen uit wijken met een hoog percentage voortijdig schoolverlaters die geen goede plek hebben om te studeren en waarvan de ouders niet de middelen hebben om extra huiswerkbegeleiding in te schakelen. Ook is er behoefte aan laagdrempelige huiswerkplekken dicht bij huis en in het weekend.”

Pilot

De pilot wordt uitgevoerd door de Bibliotheek Gelderland Zuid, die op haar locaties al ruimte biedt voor het maken van huiswerk, en start in het nieuwe schooljaar. De huiswerkbegeleiding kost 40 euro per maand per jongeren, maar Stichting Leergeld Nijmegen betaalt dit voor ouders die dit zelf niet kunnen. De doelgroep is leerlingen uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Er komen huiswerkbegeleidingslocaties Zwanenveld, Hatert en in het wijkcentrum Lindenholt. “Dit zijn wijken met in verhouding meer ‘kwetsbare’ jongeren. We willen dat hier plekken ontstaan waar kinderen elkaar ontmoeten, onder begeleiding leren en waar kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen via stichting Leergeld kosteloos terecht kunnen. We werken samen en stemmen goed af met onder meer de scholen, Bindkracht10, School’s Cool en FC Social Work.” In het eerste kwartaal 2022 wordt de pilot geëvalueerd. Op basis daarvan kan worden besloten er een structurele voorziening van te maken.

Kansengelijkheid

D66-raadslid Pieter van Megen diende in 2020 een motie die opriep om meer gratis huiswerkbegeleiding mogelijk te maken in Nijmegen. Dit om kansengelijkheid te bevorderen en segregatie in het onderwijs tegen te gaan. "Wij zijn heel blij dat het college ervoor kiest om de pilot huiswerkbegeleiding te starten en te bekijken of de pilot structureel kan worden. Kansengelijkheid in het onderwijs is mede door corona actueler dan ooit en de behoefte van kinderen en ouders voor extra begeleiding is ook helder. Alle kinderen met dezelfde talenten moeten dezelfde kansen krijgen, en laagdrempelige huiswerkbegeleiding draagt eraan bij dat jongeren van wie de ouders geen geld hebben voor huiswerkbegeleiding ook de begeleiding kunnen krijgen die ze nodig hebben. Inderdaad zijn de scholen primair verantwoordelijk voor het onderwijs en (instructies over) huiswerk. Deze pilot is wat ons betreft dan ook niet bedoeld om de taak of verantwoordelijkheid van scholen over te nemen. Juist daarom zijn we ook blij met de brede steun vanuit scholen en de rest van het onderwijsveld."

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Door: Dion van Alem, Mediapartner RN7

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Pilot met gratis huiswerkbegeleiding bij laag inkomen in Zwanenveld, Hatert en Lindenholt

  13 juli 2021
  NIJMEGEN - De Bibliotheek Gelderland Zuid start in het nieuwe schooljaar een pilot met huiswerkbegeleiding in de wijken Zwanenveld, Hatert en Lindenholt. Voor leerlingen van wie de ouders niet voldoende financiële middelen hebben om huiswerkbegeleiding te betalen is de dienst gratis. Het doel van de pilot is om huiswerkbegeleiding toegankelijker te maken voor jongeren die nu beperkte toegang hebben tot ondersteuning bij huiswerk vanwege de financiële mogelijkheden van ouders en de afstand tot zo’n locatie voor huiswerkbegeleiding. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een motie van D66 over het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs.
 • NEC hoeft helft huur Goffertstadion coronamaanden niet terug te betalen

  13 juli 2021
  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college wil NEC de helft van het huurbedrag van het Goffertstadion over de periode maart 2020 tot en met juni 2021 kwijtschelden. Dit omdat NEC te maken heeft gekregen met fors minder inkomsten en haar bedrijfscontinuïteit in gevaar ziet komen. De regeling is conform eerder vastgestelde steunmaatregelen voor huurders van gemeentelijk vastgoed.
 • Tippelzone Nijmegen blijft toch open

  07 juli 2021
  NIJMEGEN - De tippelzone in Nijmegen blijft toch open, en er kunnen ook sekswerkers bij komen. Ook zal er meer hulpverlening worden verleend. Wethouders en burgemeester van Nijmegen wilden eigenlijk van de tippelzone af, maar een meerderheid van de gemeenteraad zag dat anders. Nijmegen is naast Arnhem nog de enige stad die een tippelzone heeft.
 • Extra hulp ‘ingesneeuwde’ ouderen vanuit gemeente Nijmegen deze winter mogelijk

  29 juni 2021
  NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen voert komende winter een pilot uit met een extra steunpunt voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn die door extreme weersomstandigheden ingesneeuwd zijn en huis niet meer uit kunnen. Het is de invulling van een verzoek van het CDA na de extreme sneeuwval van afgelopen februari.
 • Ontevredenheid over ontoegankelijke brug: “schandalig”

  29 juni 2021
  NIJMEGEN - De toekomstige brug over de Nijmeegse havenmond blijft de gemoederen bezighouden. Onlangs werd het voorlopige ontwerp van de 72 meter lange voetgangersbrug onthuld. Meteen ontstond ophef, omdat de brug niet toegankelijk wordt voor rolstoelgebruikers, rollators en kinderwagens.

Overig verkiezingsnieuws

 • Stank Renkumse papierfabriek 'onwenselijk voor gezondheid' omwonenden

  03 augustus 2021
  RENKUM - De overlast die omwonenden van papierfabriek Parenco in Renkum ervaren van de geur die bij de productie verspreid wordt, is onwenselijk voor hun gezondheid. Die conclusie trekt de GGD op basis van verschillende onderzoeken.
 • Willemstunnel in hartje Arnhem gaat week dicht voor onderhoud

  03 augustus 2021
  ARNHEM - De Willemstunnel in het Arnhemse centrum gaat een week op slot. Van 23 tot 29 augustus is deze niet toegankelijk voor verkeer. De beruchte 'brokkentunnel' is toe aan onderhoud en de veiligheid moet worden verbeterd. De waarschuwingsborden werden maandagavond alvast opgehangen.
 • Inwoners Beuningen zijn slecht groenonderhoud helemaal beu

  03 augustus 2021
  BEUNINGEN - In de gemeenteraad van 5 juli bleek al dat het slecht is gesteld met het groenonderhoud in de gemeente Beuningen, maar sindsdien is er weinig verbeterd. "Op heel veel plekken ziet het er gewoon heel armoedig uit", reageert Saskia Kos op een Facebookpost over het onderhoud. Wethouder Piet de Klein bevestigde dat de gemeente ook niet altijd tevreden is en beloofde beterschap.
 • BOA's van zes gemeenten gaan samenwerken

  03 augustus 2021
  GROESBEEK - De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, West Maas en Waal en Wijchen gaan samenwerken. Dit betekent dat de BOA’s voortaan in alle zes gemeenten hun werk mogen uitvoeren.
 • Even opstappen bij dit bushokje? Dat wordt lastig.

  30 juli 2021
  ARNHEM - Een merkwaardig beeld bij het bushokje in de Oogststraat in de Arnhemse wijk Klarendal. De plek die normaal gesproken bestemd is voor wachtende passagiers, is gevuld met plantenbakken. Enthousiaste buurtbewoners hebben er wat 'tegels gewipt', legt een gemeentewoordvoerder uit.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend