Logo De Belofte

NIJMEGEN - De Bibliotheek Gelderland Zuid start in het nieuwe schooljaar een pilot met huiswerkbegeleiding in de wijken Zwanenveld, Hatert en Lindenholt. Voor leerlingen van wie de ouders niet voldoende financiële middelen hebben om huiswerkbegeleiding te betalen is de dienst gratis. Het doel van de pilot is om huiswerkbegeleiding toegankelijker te maken voor jongeren die nu beperkte toegang hebben tot ondersteuning bij huiswerk vanwege de financiële mogelijkheden van ouders en de afstand tot zo’n locatie voor huiswerkbegeleiding. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan een motie van D66 over het bevorderen van kansengelijkheid in het onderwijs.

Huidige knelpunten

De pilot is niet gericht op vakinhoudelijke bijlessen, maar op ondersteuning van scholieren bij het plannen en uitvoeren van het huiswerk. “We vinden dat scholen nog steeds primair verantwoordelijk zijn voor het begeleiden van leerlingen, maar uit onze inventarisatie blijkt dat er knelpunten zijn in het huidige aanbod,” laat het college weten. “Door de coronacrisis hebben sommige leerlingen een achterstand opgelopen waardoor de noodzaak voor extra huiswerkbegeleiding eerder groter dan kleiner is geworden. De behoefte aan huiswerkbegeleiding blijkt met name te liggen bij leerlingen uit wijken met een hoog percentage voortijdig schoolverlaters die geen goede plek hebben om te studeren en waarvan de ouders niet de middelen hebben om extra huiswerkbegeleiding in te schakelen. Ook is er behoefte aan laagdrempelige huiswerkplekken dicht bij huis en in het weekend.”

Pilot

De pilot wordt uitgevoerd door de Bibliotheek Gelderland Zuid, die op haar locaties al ruimte biedt voor het maken van huiswerk, en start in het nieuwe schooljaar. De huiswerkbegeleiding kost 40 euro per maand per jongeren, maar Stichting Leergeld Nijmegen betaalt dit voor ouders die dit zelf niet kunnen. De doelgroep is leerlingen uit klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Er komen huiswerkbegeleidingslocaties Zwanenveld, Hatert en in het wijkcentrum Lindenholt. “Dit zijn wijken met in verhouding meer ‘kwetsbare’ jongeren. We willen dat hier plekken ontstaan waar kinderen elkaar ontmoeten, onder begeleiding leren en waar kinderen uit minder draagkrachtige gezinnen via stichting Leergeld kosteloos terecht kunnen. We werken samen en stemmen goed af met onder meer de scholen, Bindkracht10, School’s Cool en FC Social Work.” In het eerste kwartaal 2022 wordt de pilot geëvalueerd. Op basis daarvan kan worden besloten er een structurele voorziening van te maken.

Kansengelijkheid

D66-raadslid Pieter van Megen diende in 2020 een motie die opriep om meer gratis huiswerkbegeleiding mogelijk te maken in Nijmegen. Dit om kansengelijkheid te bevorderen en segregatie in het onderwijs tegen te gaan. "Wij zijn heel blij dat het college ervoor kiest om de pilot huiswerkbegeleiding te starten en te bekijken of de pilot structureel kan worden. Kansengelijkheid in het onderwijs is mede door corona actueler dan ooit en de behoefte van kinderen en ouders voor extra begeleiding is ook helder. Alle kinderen met dezelfde talenten moeten dezelfde kansen krijgen, en laagdrempelige huiswerkbegeleiding draagt eraan bij dat jongeren van wie de ouders geen geld hebben voor huiswerkbegeleiding ook de begeleiding kunnen krijgen die ze nodig hebben. Inderdaad zijn de scholen primair verantwoordelijk voor het onderwijs en (instructies over) huiswerk. Deze pilot is wat ons betreft dan ook niet bedoeld om de taak of verantwoordelijkheid van scholen over te nemen. Juist daarom zijn we ook blij met de brede steun vanuit scholen en de rest van het onderwijsveld."

Dion van Alem
Politiek verslaggever

Door: Dion van Alem, Mediapartner RN7

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Subsidie voor slopen oude brommers en snorfietsen vanaf 1 oktober weer beschikbaar

  28 september 2021
  NIJMEGEN - Per 1 oktober 2021 kunnen Nijmegenaren weer gebruikmaken van een subsidieregeling voor het laten slopen van een een oude brom- of snorfiets van voor 2011. Deze subsidie was eerder in 2021 beschikbaar, maar was door het grote aantal aanvragen binnen drie maanden op. De gemeente Nijmegen stelt nu 200.000 subsidie beschikbaar voor 2021 en 2022 of totdat het budget op is.
 • Subsidieregeling groendaken en groene gevels Nijmegen succes: ophoging budget nodig

  28 september 2021
  NIJMEGEN - De subsidieregeling die in Nijmegen per 1 januari van dit jaar van kracht is voor het realiseren van groendaken en groen gevels is zo’n succes dat in september het subsidieplafond al bereikt is. Daarom wil het college het subsidieplafond eenmalig verhogen met 50.000 euro, zodat ook aanvragen die in wacht staan doorgang kunnen vinden.
 • Nog dit jaar zelfbewoningsplicht en anti-speculatie in Beuningen

  27 september 2021
  BEUNINGEN - De gemeente Beuningen wil nog dit jaar verbeteringen aanbrengen op de woningmarkt. Drie weken geleden verklaarde het college van B&W dat men volgend voorjaar met een voorstel zou komen voor de invoering van zelfbewoningsplicht op de woningmarkt, evenals een anti-speculatie beding. Nu heeft de gemeenteraad besloten om beide maatregelen dit jaar nog in te voeren.
 • Jan Wijnia geïnstalleerd als interim-wethouder Nijmegen, Tiemens neemt afscheid

  01 september 2021
  NIJMEGEN - Jan Wijnia is namens GroenLinks woensdagavond geïnstalleerd als interim-wethouder op de portefeuille duurzaamheid, wonen en mobiliteit. Hij zal deze functie invullen tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Harriët Tiemens heeft afscheid genomen als wethouder op deze portefeuille en wordt directeur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend