Logo De Belofte

Het laatste politieke nieuws

WIJCHEN - De Wijchense CDA-fractie heeft schriftelijke vragen ingediend om opheldering te vragen over gesprekken die zouden hebben plaatsgevonden in 2019 over een bestuurlijke fusie van Wijchen en Druten. Deze zogenaamde ‘blokhutgesprekken’ worden genoemd in een onderzoeksverslag over de stukgelopen fusie dat deze week gepresenteerd is. Bij die gesprekken in het verblijf van een Drutense wethouder zouden wethouders, raadsleden en bestuursleden van ‘betrokken’ fracties aanwezig geweest zijn. Volgens het CDA is naar andere partijen en Wijchense inwoners toe gecommuniceerd dat een artikel in de Wegwijs van januari 2020 de aanleiding was om de voorgenomen fusie verder in gang te zetten.

ARNHEM - Ook de ruim 1000 euro aan proceskosten rondom de fraudezaak van de inmiddels overleden oud-fractievoorzitter Ton van Beers van de Arnhemse Ouderenpartij komen op het bordje van de belastingbetaler. Dat besloten de fractievoorzitters woensdagochtend. De ruim 15.000 euro die Van Beers van het fractiebudget aan privé-uitgaven deed, zien de inwoners ook niet terug.

ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch wil dat de Arnhemse politiek beter gaat samenwerken. Daarvoor wordt een externe adviseur ingevlogen die een rondje langs alle betrokkenen zal maken en met een advies moet komen. Dat voorstel van de burgervader kon woensdag op instemming rekenen tijdens het fractievoorzittersoverleg.

WIJCHEN - De gesprekken in Wijchen over een fusie van die gemeente met de gemeente Druten vonden te veel achter gesloten deuren plaats. Veel fracties namen pas laat in het proces een standpunt in, de gemeenteraad nam geen beslissing, en er is te weinig gedaan om de fusie uit te leggen aan inwoners. Dat zijn enkele van de harde conclusies van onderzoeksbureau Necker van Naem, dat in opdracht van de Wijchense gemeenteraad onderzoek deed naar de mislukte fusie.

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen wil dit jaar meer inzetten op bestrijding van de eikenprocessierups met natuurlijke vijanden. Daarom streeft men dit jaar naar een vermindering van 55 procent van het gebruik van biologische bacteriepreparaat XenTari en vermindering van preventieve bestrijding. De fracties van Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn al langere tijd zeer kritisch op het gebruik van XenTari. De gemeente gaat nu ook nesten van de eikenprocessierups alleen verwijderen bij een hoog risico op overlast voor mensen, om natuurlijke vijanden die baat bij de nesten hebben te behouden en zo de biodiversiteit te stimuleren.

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen komt roeivereniging RV De Waal tegemoet met een garantstelling voor een lening die de vereniging in staat stelt om het terrein van het oude bedrijfspand van Dakdekkersbedrijf Wijers te kopen en een drijvende botenloods te realiseren. Op het aan te kopen terrein wil RV De Waal grond verkopen voor de bouw van een klein aantal woningen. Met een overeenkomst tussen de gemeente, de roeivereniging en een projectontwikkelaar lijkt het jarenlange gesteggel over een definitieve locatie aan de Spiegelwaal voor RV De Waal ten einde te zijn gekomen.

NIJMEGEN - Slimme verkeerslichten moeten voor een betere doorstroom gaan zorgen op het deel van de Hatertseweg tussen de brug over het Maaswaalkanaal en de S100. Hiervoor worden dit jaar nog de verkeerslichten bij zowel de Couwenbergstraat als de Winkelsteegseweg aangepast naar zogenaamde slimme verkeerslichten die reageren op het aanbod van verkeer en verboden zijn met de rest van het verkeer in de stad. Dat laat het college weten in een reactie op schriftelijke vragen vanuit de fractie van GroenLinks over de verkeersdrukte op de Hatertseweg.

AFFERDEN - Midden in een weelderig natuurgebied legt Druten een drijvend zonnepark neer dat stroom opwekt voor 7000 huishoudens. De gemeente is dolenthousiast dat bijna alle panelen er eindelijk liggen, maar er is ook weerstand. Een groep omwonenden is naar de rechter gestapt met de hoop dat het park wordt afgebroken.

ARNHEM - De schimmelproblematiek in huurwoningen blijft niet beperkt tot Presikhaaf. In Malburgen hebben huurders van enkele tientallen huizen van woningcorporatie Volkshuisvesting dezelfde problemen, met gezondheidsproblemen als gevolg.

ELSPEET - De SGP-fractie is blij met de komst van het seniorencomplex aan de nieuwe Jonkvrouw Van Eysingahof in Elspeet. Helaas loopt het trottoir niet door tot aan deze nieuwe straat en dat moet wel geregeld worden vindt de partij.

NUNSPEET - Kinderen wonend in de wijk Oenenburg in Nunspeet willen graag een skatebaan gerealiseerd hebben in Nunspeet-Oost. Het is voor hen al snel twintig minuten lopen of steppen om naar de andere kant van Nunspeet te komen en gebruik te maken van de bestaande skatebaan. Om die reden is een handtekeningenactie opgezet.

NIJMEGEN - In een online livestream zegt KlokGroep goed te hebben geluisterd naar alle ophef die was ontstaan na het bekendmaken dat de WOS in de 22e straat Tolhuis zou komen. Klok heeft nu besloten het warmte overdracht station te verplaatsen naar een nieuwe locatie, zo blijkt uit een video-presentatie bedoeld voor buurtbewoners, die te zien is op YouTube. Voor de nieuwbouw Tolhuis 27e en 28e straat bij het oude wandelpad naar de voormalige HAN-school. Ook de gemeente Nijmegen nam deel aan deze livestream. Wethouder Harriet Tiemers gaf toe "gebruikelijk niet zo te werken’’.

NIJMEGEN - In de Nijmeegse nieuwbouwwijk Waalkwartier in het Waalfront komen waarschijnlijk ongeveer 40 zorgwoningen van De Waalboog die gerealiseerd worden door wooncorporatie Woonwaarts, plus nog een aantal sociale huurwoningen. Dat zeii wethouder Noël Vergunst (GroenLinks) woensdagavond, die aangeeft dat hier verregaande gesprekken over plaatsvinden. Eerder was er het plan om deze zorgwoningen op de oude Intersport-locatie aan de Bloemerstraat te realiseren in combinatie met 150 studentenwoningen, maar dat plan ging niet door. De gemeenteraad is kritisch op de ontwikkeling die nu gaat plaatsvinden op de Bloemerstraat.

NIJMEGEN - Ook de gemeente Nijmegen maakt wel eens gebruik van nep-accounts om op sociale media mee te kijken met burgers. In welke mate en of dat op een wettige manier gebeurt, wordt nog uitgezocht. Dat zei wethouder Petra Molenaar (SP) woensdagavond in antwoord op vragen van de PvdA. De Volkskrant publiceerde dinsdag een verhaal waaruit blijkt dat Nederlandse gemeenten op grote schaal meekijken met burgers op sociale media, onder andere met nep-accounts. Volgens de krant is dit een methode die gemeenten niet mogen gebruiken.

ALMEN - De nieuwbouw van de brandweerkazerne in Almen komt een stap dichterbij. Het college van Lochem gaf groen licht om drie documenten vanaf 20 mei vrij te geven voor reactie. Het bestemmingsplan, de ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw en het ontwerpbesluit opleggen maatwerkvoorschriften voor geluid.

WIJCHEN - Wijchenaren kunnen vanaf 1 januari 2022 hun restafval nog meer één keer per vier weken aan de straat zetten. Daarom mogen inwoners wel eenmalig gratis een kleine restafvalcontainer inruilen voor een grote container. Vanaf komend najaar worden ook luiers en incontinentiemateriaal apart ingezameld en mogen ze niet meer in het restafval.

NUNSPEET - Gemeentebelang Nunspeet wil hogere woningen in de gemeente hebben. In plaats van de twee verdiepingen met een kap, zou de partij graag vier lagen zien. Een extra woonlaag zou mogelijk, met de huidige hoge bouwkosten, meer initiatieven rendabel maken.

NUNSPEET - Wethouder Groothuis heeft een grote zorg wat betreft de starterswoningen in de gemeente Nunspeet. In overleg met de gemeenteraad worden de verschillende mogelijkheden op een rijtje gezet, om de starters die een eerste woning willen kopen te kunnen bedienen. Hoe dat precies eruit gaat zien, weet hij nog niet. Maar hij hoopt voordat de woningen van de 'Kijktuinen' te koop komen, iets te kunnen bieden aan starters.

NIJMEGEN - De organisatie Incluzio B.V. gaat per 1 januari 2022 de basishulp en toegang naar aanvullende zorg voor volwassenen bieden in de wijken. Zij nemen daarmee het stokje over de sociale wijkteams die in dienst zijn bij Sterker. De Buurtteams Volwassenen, eerder bekend als ‘brede basisteams’, bestaan uit professionals die samen snel doch zorgvuldig moeten inschatten welke hulp nodig is voor volwassenen in de wijken van Nijmegen. Het is de bedoeling dat er hierdoor zoveel mogelijk direct hulp en ondersteuning geboden wordt en dat de wachttijden verkorten.

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen heeft de Stichting Synagoge Nijmegen (SSN) een schuld ter waarde 208.000 euro kwijtgescholden om zo de toekomst van de synagoge als synagoge te borgen. Begin deze eeuw bundelden de gemeente en de Joodse gemeenschap de krachten om dit rijksmonument op te knappen en opnieuw als synagoge in gebruik te nemen. De schuld zorgt voor een scheve balans voor de stichting en de gemeente is langer van mening dat het onrealistisch is dat de SSN de schuld zou kunnen terugbetalen.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend