Logo De Belofte

SCHERPENZEEL - De gemeente Scherpenzeel wil zelfstandig blijven. Dat werd donderdagavond duidelijk in een beslissende raadsvergadering. De gemeenteraad nam de Kadernota aan, waarin staat hoe het dorp zelfstandig wil blijven opereren, met acht stemmen voor en vijf stemmen tegen.

De stemmen voor zelfstandigheid kwamen vanuit de coalitie, de stemmen tegen vanuit de oppositie. Oftewel een '8-5je', aldus Willem Schuur, fractievoorzitter van Pro21.

"De vlaggen met het wapen van Scherpenzeel kunnen gewoon blijven wapperen. We blijven een dorp, dat bestaat uit mensen. Ook als we zijn heringedeeld." Deze uitkomst is precies zoals verwacht, geen van de partijen is van koers veranderd.

'Offer op altaar van zelfstandigheid'

ChristenUnie, CDA en ProScherpenzeel willen dat de provincie besluit dat de gemeente moet worden heringedeeld en fuseert met Barneveld. Fractievoorzitter Peter Klaassen: "De kadernota die voorligt is een wanhoopspoging om vast te houden wat we nu hebben. Alles wordt geofferd op het altaar van zelfstandigheid. Wat ons betreft niet."

Marieke van de Beek, fractievoorzitter de ChristenUnie, heeft net als de provincie, grote twijfels bij de bestuurskracht van Scherpenzeel. Ze betwijfelt of de raad en het college een vuist kunnen maken in de regio én of de hoogopgeleide ambtenaren ze niet te slim af zullen zijn. Daarnaast vindt ze dat de belastingverhoging niet ten goede komt aan de inwoners van Scherpenzeel. "Dat wordt geïnvesteerd in extra ambtenaren en in stenen."

'Andere gemeenten willen met ons ruilen'

De coalitiepartijen willen zelfstandig blijven. Ze zien geen reden tot herindeling. Er zijn geen financiële tekorten en de gemeenschap wil het niet, zo blijkt uit de peiling.

Maarten Zwankhuizen, fractievoorzitter bij de SGP: "Ik weet zeker dat er gemeenten zijn die met de kadernota zouden willen ruilen." Ook Henk Brons, fractievoorzitter van Gemeentebelangen is overtuigd. Daarnaast zegt hij te balen van het proces van de provincie. "Zolang niet is aangetoond dat herindelen noodzakelijk is, gaan wij door op de ingeslagen route. Deze kadernota is een perfecte basis."

Motie van afkeur

Bij een eerdere vergadering ging het lange tijd over een ‘geheime adviseur.’ De raad is onlangs, in vertrouwelijkheid alsnog geïnformeerd over de adviseur. Het CDA heeft een motie van treurnis ingediend tegen de wethouder. Hij heeft volgens hen te weinig vertrouwen in de gemeenteraad gehad. Ook die motie eindigde in 8-5.

Dinsdag besluit het provinciebestuur of ze definitief wil dat Scherpenzeel gaat fuseren. De gemeenteraad heeft nu zomervakantie. Burgemeester De Vries heeft ze opgedragen uit te rusten. "Het was een bewogen seizoen. Ik vraag u de komende tijd goed na te denken over hoe we straks met elkaar verder gaan."

Publiek was vanwege de coronamaatregelen niet welkom bij de vergadering. 

Zie ook: 'Veel beweringen, weinig argumenten', zegt hoogleraar over Scherpenzeel-soap

Door: Ellen Kamphorst

Het laatste nieuws uit Scherpenzeel

 • Raad Scherpenzeel verdeeld over acties van college in fusieproces

  09 oktober 2020
  SCHERPENZEEL - Voor het eerst sinds de zomer sprak gemeenteraad van Scherpenzeel donderdagavond over alle ontwikkelingen. Belangrijkste agendapunt, wat vindt de gemeenteraad van de beslissing van het college om uit het overleg met de provincie te stappen. De onderliggende vraag: wie deelt nu de lakens uit in Scherpenzeel?
 • 'Domste wat ze konden doen', actie college maakt veel los

  02 oktober 2020
  SCHERPENZEEL - Raadsvragen in Barneveld en grote verdeeldheid in de gemeenteraad van Scherpenzeel. Het besluit van het college van Scherpenzeel om niet deel te nemen aan het 'open overleg' maakt veel los. Zo'n overleg is onderdeel van de herindelingsprocedure, de provincie wil dat Scherpenzeel samen gaat met Barneveld.
 • Scherpenzeel smijt deur met provincie dicht en stapt uit overleg over fusie

  01 oktober 2020
  SCHERPENZEEL - Het college van Scherpenzeel heeft de gesprekken met de provincie Gelderland over een eventuele fusie met Barneveld afgebroken nog voor ze goed en wel begonnen waren.
 • Provincie stuurt verkenner naar Scherpenzeel, burgemeester blijft thuis

  18 september 2020
  SCHERPENZEEL - Commissaris van de koning John Berends stuurt Paul Frissen naar Scherpenzeel. Frissen is hoogleraar bestuurskunde in Tilburg University en heeft als opdracht om mogelijke oplossingen te vinden voor de bestuurscrisis.
 • Scherpenzeel geeft strijd niet op en tekent bezwaar aan tegen herindeling

  16 juli 2020
  SCHERPENZEEL - Het college van Scherpenzeel tekent bezwaar aan bij de provincie Gelderland. Ze vindt het onterecht dat de provincie de gemeente wil herindelen bij Barneveld. Wat hen betreft is deze beslissing van de provincie in strijd met het recht. Ze heeft ook de minister gevraagd het besluit 'voor te dragen voor vernietiging'.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend