Logo De Belofte

NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.

Rotterdamwet

Het instrument dat de Rotterdamwet biedt, betreft een toets op een verleden van (woon)overlast en criminele activiteiten. Dit kan leiden tot het niet toegewezen krijgen van een woning in een van de aangewezen gebieden. De laatste vier jaar is dit al toegepast in de genoemde wijken in Nijmegen. Het college wil de minister van Binnenlandse Zaken vragen om een verlenging van de gebiedstoewijzing omdat de leefbaarheid in deze gebieden nog achterblijft bij anderen wijken. Wel worden er op korte termijn op deze locaties extra standplaatsen gerealiseerd.

“Te zwaar middel”

De Rotterdamwet stigmatiseert en sluit mensen buiten, vindt Marieke Smit (GroenLinks). “Hiermee plak je een negatief label door mensen aan te wijzen die wel extra gecontroleerd moeten worden, terwijl dit bij anderen niet gebeurt. Zo worden ook de mensen in deze doelgroep die niet over de schreef gaan de dupe.” “Als dit in plaats van over woonwagenbewoners over Marokkanen gaan, zou heel Nederland ervan steigeren”, zegt Wendy Grutters (Stadspartij Nijmegen). Anneke Arzbach (PvdA) vindt het ‘een te zwaar middel’. “We krijgen als sociale stad nu de kans om een gezicht te tonen dat deze burgers als volwaardige burgers aanvaard door hier niet mee door te gaan.”

Onvoldoende alternatieven

Een belangrijk probleem wat de toepassing van de Rotterdamwet voor mensen die in een woonwagen willen nog moeilijker te verkroppen maakt, is dat er in de regio weinig alternatieven zijn als men in Nijmegen geen standplaats krijgt toegewezen. “Als er geen alternatieve woonplekken zijn voor deze mensen, is het gebruik van dit instrument niet te rechtvaardigen”, vindt Biljana Markovic (SP). “We mogen niet tornen aan de rechten die mensen hebben op huisvesting, gelijke behandeling en vrijheid van vestiging.”

Zwanenveld

VVD, D66, CDA, 50Plus, Partij voor de Dieren zijn wel voor het verlengen van de gebiedsaanwijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg, maar vormen samen geen meerderheid in de gemeenteraad. “Stigmatisering was er al voor deze wet werd toegepast”, vindt Eline Lauret (PvdD). “Liever laten we het stigma van deze locaties verdwijnen door de leefbaarheid er te verbeteren, zodat ook de negatieve associaties ermee verdwijnen.” Mogelijk is er wel een meerderheid die een verlenging van de selectieve woningtoewijzing voor Zwanenveld steunt. “Hier is al jaren duidelijk een probleem qua leefbaarheid, maar omdat het aantal mutaties wat betreft bewoners hier redelijk hoog is, zie je dat deze aanpak succes heeft”, zegt Paul Eigenhuijsen (VoorNijmegen.NU).

Door: Dion van Alem, Mediapartner RN7

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Subsidie voor slopen oude brommers en snorfietsen vanaf 1 oktober weer beschikbaar

  28 september 2021
  NIJMEGEN - Per 1 oktober 2021 kunnen Nijmegenaren weer gebruikmaken van een subsidieregeling voor het laten slopen van een een oude brom- of snorfiets van voor 2011. Deze subsidie was eerder in 2021 beschikbaar, maar was door het grote aantal aanvragen binnen drie maanden op. De gemeente Nijmegen stelt nu 200.000 subsidie beschikbaar voor 2021 en 2022 of totdat het budget op is.
 • Subsidieregeling groendaken en groene gevels Nijmegen succes: ophoging budget nodig

  28 september 2021
  NIJMEGEN - De subsidieregeling die in Nijmegen per 1 januari van dit jaar van kracht is voor het realiseren van groendaken en groen gevels is zo’n succes dat in september het subsidieplafond al bereikt is. Daarom wil het college het subsidieplafond eenmalig verhogen met 50.000 euro, zodat ook aanvragen die in wacht staan doorgang kunnen vinden.
 • Nog dit jaar zelfbewoningsplicht en anti-speculatie in Beuningen

  27 september 2021
  BEUNINGEN - De gemeente Beuningen wil nog dit jaar verbeteringen aanbrengen op de woningmarkt. Drie weken geleden verklaarde het college van B&W dat men volgend voorjaar met een voorstel zou komen voor de invoering van zelfbewoningsplicht op de woningmarkt, evenals een anti-speculatie beding. Nu heeft de gemeenteraad besloten om beide maatregelen dit jaar nog in te voeren.
 • Jan Wijnia geïnstalleerd als interim-wethouder Nijmegen, Tiemens neemt afscheid

  01 september 2021
  NIJMEGEN - Jan Wijnia is namens GroenLinks woensdagavond geïnstalleerd als interim-wethouder op de portefeuille duurzaamheid, wonen en mobiliteit. Hij zal deze functie invullen tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Harriët Tiemens heeft afscheid genomen als wethouder op deze portefeuille en wordt directeur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend