Logo De Belofte

ZUTPHEN - Wethouder Laura Werger vraagt de Zutphense gemeenteraad opnieuw om in te stemmen met een extra bijdrage voor de IJsselslag. Hoewel het volgens haar een stuk beter gaat met het zwembad, is er ook over 2018 een gat in de begroting.

Volgens de Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ), dat IJsselslag exploiteert zijn onder meer hogere personeelskosten, energiekosten en administratiekosten de oorzaak. Plus de kosten voor interim managers. Om het gat te dichten vraagt het Zutphense college de raad om 268.342 euro beschikbaar te stellen.

'Afspraak is afspraak' 

Het grootste deel (141.000 euro) moet worden betaald uit een potje voor onvoorziene uitgaven. Voor het andere deel (127.342 euro) wil het college de algemene reserve aanboren. Dat laatste vinden diverse Zutphense partijen geen goed plan. 'We hebben afgesproken dat we dit niet meer doen. Afspraak is afspraak', sprak forumlid Rein Rutten (D66) maandagavond.

Rutten deed ook meteen een suggestie: wat hem betreft kan een deel van het geserveerde geld voor jongerenhuisvesting ingezet worden voor het zwembad. Geen goed plan, vindt de SP. Naast D66 vindt ook het CDA dat de algemene reserve met rust gelaten moet worden. 'We hebben met elkaar de opdracht om op het huishoudboekje te passen.' De VVD denkt dat er geen andere optie is. 'Natuurlijk zijn wij hier niet blij mee, maar het geld zal toch ergens vandaan moeten komen.' 

'Waar eindigt dit?' 

Het is niet voor het eerst dat de gemeente bijspringt bij zwembad de IJsselslag, dat in augustus 2015 haar deuren opende. Vorig jaar trok de gemeente ook al 150.000 euro uit om de begroting van het zwembad over de jaren 2016 en 2017 rond te krijgen. Wethouder Laura Werger liet de raad toen weten dat er sprake was van een stijgende lijn qua inkomsten. 

Nu er wederom geld bij moet vraagt André Oldenkamp (ChristenUnie) zich af hoelang de gemeente dit nog volhoudt. 'We zitten niet in de situatie dat we groeien in de reserves, het neemt juist af. Stel: morgen komt de bibliotheek en overmorgen komt het theater. Waar eindigt dit?' 

Oldenkamp denkt dat het college moet nadenken over de toekomst van zijn voorzieningen. 'Als je echt breed wil kijken ga je met omliggende gemeenten om de tafel. Bijvoorbeeld met Lochem. Als zij het zwembad doen, doen wij het theater. Die kant moet je opgaan denken.'

Structureel tekort

Omdat de Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ) structureel geld tekort komt, besloot de gemeenteraad eerder dit jaar al om het subsidiebedrag voor het zwembad te verhogen. De komende drie jaar krijgt de stichting er per jaar 100.000 euro bij. Het eerste jaar, 2020, komt daar eenmalig nog 25.000 euro extra bovenop. 

Of dat genoeg is om de komende jaren tot een sluitende begroting te komen, is de vraag. Volgens SSAZ stijgen weliswaar de bezoekersaantallen en is de omzet van de horeca toegenomen, toch verwacht het bestuur van de stichting ook de komende jaren tekorten.

Over 2019 denkt de stichting 230.000 in de min uit te komen, in 2020 iets minder: 140.000 euro. De subsidieverhoging gaat pas in per 2020, dus het ziet er naar uit dat het zwembad ook volgend jaar ruim 2 ton tekort zal komen. 

Opdracht voor de wethouder 

De Zutphense forumleden waren het maandagavond met elkaar eens dat de wethouder op zoek moet naar een ander potje voor het dekken van de 127.342 euro voor 2018. Ze geven Laura Werger de opdracht om met een nieuw voorstel te komen. Volgens de wethouder word dat een moeilijke klus, alle mogelijke opties zouden al zijn onderzocht. 

'Ik ga mijn uiterste best doen of ik ergens wat geld vandaan kan toveren, zodat we in ieder geval niet de algemene reserve hoeven aan te spreken, of een kleiner bedrag. Ik kan het niet garanderen, maar ik kan kijken of ik nog iets voor elkaar kan krijgen.' 

Op 16 december horen de forum- en raadsleden of het de wethouder is gelukt. Naar verwachting wordt het onderwerp dan behandeld in de raad. 

Zie ook: 

Door: Madelien Jansen

Het laatste nieuws uit Zutphen

 • Fors minder windmolens in Cleantech Regio, focus nu op zonnepanelen

  15 april 2021
  ZUTPHEN - Tientallen windmolens zouden er in het noorden van Gelderland komen, maar voorlopig kunnen die plannen grotendeels de ijskast in. Dat blijkt uit het ontwerp van de nieuwe Regionale Energie Strategie (RES) van de Cleantech Regio.
 • Zutphen bezuinigt door: dit gaat er veranderen

  10 november 2020
  ZUTPHEN - Met wat kleine wijzigingen heeft de Zutphense gemeenteraad de begroting voor de komende vier jaar unaniem aangenomen. Wederom staat er een bezuinigingsronde voor de deur, die inwoners gaan voelen bij de parkeermeter en bij het betalen van belastingen.
 • Miljoenentekort dreigt voor Zutphen, mede door corona

  27 mei 2020
  ZUTPHEN - Op basis van de eerste maanden van 2020 verwacht Zutphen dit jaar een financieel nadeel van ruim 1 miljoen euro. De effecten van de coronacrisis zijn dan nog niet meegerekend. Doet de gemeente dat wel, dan wordt het tekort naar verwachting dubbel zo groot.
 • Zutphen mag 14 panden nu verkopen

  13 mei 2020
  ZUTPHEN - De gemeente Zutphen is van plan om binnenkort diverse panden, waaronder monumenten, in de stad te verkopen. De gemeenteraad stemt daar mee in, maar stelt voor enkele gebouwen wel een aantal voorwaarden op.
 • Zutphen slaagt er nog niet in om nieuwe boa's aan te trekken

  11 mei 2020
  ZUTPHEN - De gemeente Zutphen is er nog niet in geslaagd om het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in de stad uit te breiden. De gemeenteraad gaf het college begin dit jaar de opdracht om twee nieuwe handhavers aan te stellen, omdat een vacaturestop als gevolg van de bezuinigingen leidde tot relatief grote onderbezetting bij het team Toezicht en Handhaving.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend