Logo De Belofte

ZUTPHEN - Wethouder Laura Werger vraagt de Zutphense gemeenteraad opnieuw om in te stemmen met een extra bijdrage voor de IJsselslag. Hoewel het volgens haar een stuk beter gaat met het zwembad, is er ook over 2018 een gat in de begroting.

Volgens de Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ), dat IJsselslag exploiteert zijn onder meer hogere personeelskosten, energiekosten en administratiekosten de oorzaak. Plus de kosten voor interim managers. Om het gat te dichten vraagt het Zutphense college de raad om 268.342 euro beschikbaar te stellen.

'Afspraak is afspraak' 

Het grootste deel (141.000 euro) moet worden betaald uit een potje voor onvoorziene uitgaven. Voor het andere deel (127.342 euro) wil het college de algemene reserve aanboren. Dat laatste vinden diverse Zutphense partijen geen goed plan. 'We hebben afgesproken dat we dit niet meer doen. Afspraak is afspraak', sprak forumlid Rein Rutten (D66) maandagavond.

Rutten deed ook meteen een suggestie: wat hem betreft kan een deel van het geserveerde geld voor jongerenhuisvesting ingezet worden voor het zwembad. Geen goed plan, vindt de SP. Naast D66 vindt ook het CDA dat de algemene reserve met rust gelaten moet worden. 'We hebben met elkaar de opdracht om op het huishoudboekje te passen.' De VVD denkt dat er geen andere optie is. 'Natuurlijk zijn wij hier niet blij mee, maar het geld zal toch ergens vandaan moeten komen.' 

'Waar eindigt dit?' 

Het is niet voor het eerst dat de gemeente bijspringt bij zwembad de IJsselslag, dat in augustus 2015 haar deuren opende. Vorig jaar trok de gemeente ook al 150.000 euro uit om de begroting van het zwembad over de jaren 2016 en 2017 rond te krijgen. Wethouder Laura Werger liet de raad toen weten dat er sprake was van een stijgende lijn qua inkomsten. 

Nu er wederom geld bij moet vraagt André Oldenkamp (ChristenUnie) zich af hoelang de gemeente dit nog volhoudt. 'We zitten niet in de situatie dat we groeien in de reserves, het neemt juist af. Stel: morgen komt de bibliotheek en overmorgen komt het theater. Waar eindigt dit?' 

Oldenkamp denkt dat het college moet nadenken over de toekomst van zijn voorzieningen. 'Als je echt breed wil kijken ga je met omliggende gemeenten om de tafel. Bijvoorbeeld met Lochem. Als zij het zwembad doen, doen wij het theater. Die kant moet je opgaan denken.'

Structureel tekort

Omdat de Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ) structureel geld tekort komt, besloot de gemeenteraad eerder dit jaar al om het subsidiebedrag voor het zwembad te verhogen. De komende drie jaar krijgt de stichting er per jaar 100.000 euro bij. Het eerste jaar, 2020, komt daar eenmalig nog 25.000 euro extra bovenop. 

Of dat genoeg is om de komende jaren tot een sluitende begroting te komen, is de vraag. Volgens SSAZ stijgen weliswaar de bezoekersaantallen en is de omzet van de horeca toegenomen, toch verwacht het bestuur van de stichting ook de komende jaren tekorten.

Over 2019 denkt de stichting 230.000 in de min uit te komen, in 2020 iets minder: 140.000 euro. De subsidieverhoging gaat pas in per 2020, dus het ziet er naar uit dat het zwembad ook volgend jaar ruim 2 ton tekort zal komen. 

Opdracht voor de wethouder 

De Zutphense forumleden waren het maandagavond met elkaar eens dat de wethouder op zoek moet naar een ander potje voor het dekken van de 127.342 euro voor 2018. Ze geven Laura Werger de opdracht om met een nieuw voorstel te komen. Volgens de wethouder word dat een moeilijke klus, alle mogelijke opties zouden al zijn onderzocht. 

'Ik ga mijn uiterste best doen of ik ergens wat geld vandaan kan toveren, zodat we in ieder geval niet de algemene reserve hoeven aan te spreken, of een kleiner bedrag. Ik kan het niet garanderen, maar ik kan kijken of ik nog iets voor elkaar kan krijgen.' 

Op 16 december horen de forum- en raadsleden of het de wethouder is gelukt. Naar verwachting wordt het onderwerp dan behandeld in de raad. 

Zie ook: 

Door: Madelien Jansen

Het laatste nieuws uit Zutphen

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend