Logo De Belofte

ZUTPHEN - De gemeente Zutphen is van plan om binnenkort diverse panden, waaronder monumenten, in de stad te verkopen. De gemeenteraad stemt daar mee in, maar stelt voor enkele gebouwen wel een aantal voorwaarden op.

Dat bleek dinsdagavond tijdens de digitale raadsvergadering, waarbij het vooral ging over vier panden die bij de raad gevoelig liggen. De Witte Vleugel aan het 's Gravenhof, twee panden aan de Bakker- en Kolenstraat en het gebouw dat bekend staat als het Gezondheidscentrum de Hoven. Dit zijn zogeheten 'beeldbepalende' gebouwen.

In totaal had het college vijftien panden geselecteerd voor de verkoop. Met de opbrengsten, geschat een kleine 6 miljoen, wil het college de spaarpot aanvullen. 

Witte Vleugel 

Maar door één pand gaat een streep, want het merendeel van de raad ziet de actieve verkoop van de Witte Vleugel, onderdeel van het Oude Stadhuis in Zutphen, niet zitten. 'De beeldbepalende, maatschappelijke en culturele waarden zijn te groot om het eigendom zo maar van de hand te doen', vindt Yvonne ten Holder van D66. Samen met het CDA en Kies Lokaal diende ze een amendement in, die op voldoende steun kon rekenen. 

'We willen geen actieve verkoop. Indien zich een partij aandient met een plan dat voor de stad iets oplevert, dan zien we dat graag in een raadsvoorstel terug.' De VVD en GroenLinks steunden het voorstel niet, wel vinden zij ook dat het gebouw een cultuur- of maatschappelijke functie moet krijgen. Voor de andere veertien panden geldt dat de raad het wel eens is met de verkoopplannen, al stellen zij wel een aantal eisen. 

Bezorgde kunstenaars

Voor de kunstenaars die een ruimte huren aan de Kolen- en Bakkerstraat kwam het nieuws over de verkoop van hun werkruimte onverwachts. Kunstenaar Hans Zweverink liet de raad weten dat het nieuws rauw op zijn dak viel. 'We kregen opeens te horen dat de gemeente de panden in de verkoop wil doen. Er is geen overleg met de huurders geweest, noch informatie verstrekt over de gang van zaken.'

Volgens wethouder Laura Werger zijn alle huidige huurders geïnformeerd. 'Eerst telefonisch, en vervolgens inhoudelijk per brief.' Daarin is volgens Werger benadrukt dat de huurovereenkomsten die er zijn niet vervallen, en de huidige huurders het eerste recht hebben om het pand te kopen.

'Ongelijke situatie' 

De gemeente wil de panden met atelierruimtes en een balletschool verkopen omdat zij de gemeentelijke beleidsvelden niet direct ondersteunen. 'Er is geen beleid voor broedplaatsen en ateliers', aldus wethouder Matthijs ten Broeke. 'Kunstenaars huren op dit moment onder gunstige voorwaarden, maar dat is niet op basis van het beleid dat wij hebben vastgesteld.' 

De huur die de gemeente momenteel rekent is niet kostprijs dekkend. 'Ten opzichte van andere kunstenaars die ergens anders een ruimte huren, is er een ongelijke situatie.' Die eerlijke situatie zou er moeten komen met nieuw beleid op het gebied van kunst- en broedplaatsen. Door een breed gedragen amendement is nu afgesproken dat de twee panden pas worden verkocht als dat beleid daadwerkelijk is vastgesteld. 

Gezondheidscentrum de Hoven

Voor het gebouw aan de Schoolstraat in de Hoven is afgesproken dat het pand pas in de verkoop kan als er overleg is geweest met de huidige gebruikers. Dat zijn een huisarts, apotheker, fysiotherapeut, diëtist en wijkverpleegkundigen. De raadsleden willen dat deze gezondheidsvoorzieningen in de wijk blijven, waardoor het van belang is dat de huidige huurders betrokken worden bij de verkoop. 

Gebouwen die binnenkort zonder bijzondere voorwaarden de verkoop in gaan zijn o.a. het voormalige Agnietenklooster (Oude Wand 31-33), de voormalige brandweerkazerne in Warnsveld (Rijksstraatweg 61-63) en het gebouw aan de Waterstraat 33. 

Zie ook: Gemeente Zutphen gooit monumenten, woningen en garageboxen in de verkoop

Door: Madelien Jansen

Het laatste nieuws uit Zutphen

 • Fors minder windmolens in Cleantech Regio, focus nu op zonnepanelen

  15 april 2021
  ZUTPHEN - Tientallen windmolens zouden er in het noorden van Gelderland komen, maar voorlopig kunnen die plannen grotendeels de ijskast in. Dat blijkt uit het ontwerp van de nieuwe Regionale Energie Strategie (RES) van de Cleantech Regio.
 • Zutphen bezuinigt door: dit gaat er veranderen

  10 november 2020
  ZUTPHEN - Met wat kleine wijzigingen heeft de Zutphense gemeenteraad de begroting voor de komende vier jaar unaniem aangenomen. Wederom staat er een bezuinigingsronde voor de deur, die inwoners gaan voelen bij de parkeermeter en bij het betalen van belastingen.
 • Miljoenentekort dreigt voor Zutphen, mede door corona

  27 mei 2020
  ZUTPHEN - Op basis van de eerste maanden van 2020 verwacht Zutphen dit jaar een financieel nadeel van ruim 1 miljoen euro. De effecten van de coronacrisis zijn dan nog niet meegerekend. Doet de gemeente dat wel, dan wordt het tekort naar verwachting dubbel zo groot.
 • Zutphen mag 14 panden nu verkopen

  13 mei 2020
  ZUTPHEN - De gemeente Zutphen is van plan om binnenkort diverse panden, waaronder monumenten, in de stad te verkopen. De gemeenteraad stemt daar mee in, maar stelt voor enkele gebouwen wel een aantal voorwaarden op.
 • Zutphen slaagt er nog niet in om nieuwe boa's aan te trekken

  11 mei 2020
  ZUTPHEN - De gemeente Zutphen is er nog niet in geslaagd om het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's) in de stad uit te breiden. De gemeenteraad gaf het college begin dit jaar de opdracht om twee nieuwe handhavers aan te stellen, omdat een vacaturestop als gevolg van de bezuinigingen leidde tot relatief grote onderbezetting bij het team Toezicht en Handhaving.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend