Logo De Belofte

ELST - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over duurzaamheid.

Uit het bestuursakkoord:

Het college belooft:

'Voor winning van windenergie zijn windmolens langs de A15 de beoogde positie. Als gemeente zullen wij proberen energie akkoorden te sluiten met het bedrijfsleven en met verenigingen.

'Wij willen op een veel grotere schaal, bijvoorbeeld in een vorm van publiek-private samenwerking, duurzame energie opwekken voor onze inwoners. Mogelijk kunnen gemeentelijke grondposities daar een bijdrage aan leveren. Het terugdringen van gasverbruik en het bouwen van gasloze woningen heeft momenteel volop de aandacht van de maatschappij. Iedereen is ervan doordrongen dat het gasverbruik fors minder moet. Over de alternatieven voor gasverbruik bestaat nog wat minder eensluidendheid. Wij zullen in ieder geval bij onze toekomstige plannen altijd onderzoek doen naar het in het gegeven geval op dat moment beste alternatief en dat indien mogelijk ook realiseren.'

Nader onderzoek

'Wij hebben de bereidheid om voor duurzaamheid structurele middelen vrij te maken (gedacht wordt aan € 200.000 per jaar), maar er zal eerst nader onderzoek moeten plaatsvinden naar het bedrag wat noodzakelijk en wenselijk (respectievelijk haalbaar) is. De routekaart is daarbij leidend (geen fondsvorming maar concrete maatregelen bekostigen).' 

Het laatste nieuws uit Overbetuwe

Overig verkiezingsnieuws

 • Zwembad De Hoevert lijkt alsnog de deuren te moeten sluiten

  10 juli 2020
  DIDAM - Een meerderheid in de gemeenteraad van Montferland wil dat zwembad De Hoevert in Didam per 1 januari 2021 de deuren sluit. De coalitiepartijen willen nog wel dat de wethouder voor 1 oktober laat weten onder welke financiële voorwaarden een passende sportvoorziening voor Didam mogelijk is. Daarbij wordt de aanwezigheid van een zwembad niet uitgesloten.
 • Scherpenzeel wil zelfstandig blijven, maar weer een 8-5'je

  09 juli 2020
  SCHERPENZEEL - De gemeente Scherpenzeel wil zelfstandig blijven. Dat werd donderdagavond duidelijk in een beslissende raadsvergadering. De gemeenteraad nam de Kadernota, waarin staat hoe het dorp zelfstandig wil blijven opereren, aan met acht stemmen voor en vijf stemmen tegen.
 • Gemeenteraad grijpt in: kosten begraven gaan toch niet omhoog

  09 juli 2020
  EDE - De kosten voor begraven in de gemeente Ede gaan volgend jaar toch niet omhoog. Het college wilde de zogenoemde graf- en begraafrechten honderden euro's duurder maken, maar de gemeenteraad stak daar donderdagavond een stokje voor.
 • Brandweerkazerne Almen op voorspraak inwoners naast voetbalveld

  09 juli 2020
  ALMEN - Op voorspraak van de inwoners van Almen komt de nieuwe brandweerkazerne mogelijk naast het voetbalveld van SV Almen. De eerdere optie, op de locatie Dorpsstraat 2b, bleek na een onderzoek niet geschikt.
 • Raad Oldebroek absoluut niet tevreden met concept Regionale Energie Strategie

  09 juli 2020
  OLDEBROEK - De gemeenteraad van Oldebroek is niet te spreken over de manier waarop het concept van de Regionale Energie Strategie tot stand is gekomen. Ook heeft de raad geen goed woord over voor buurgemeente Hattem, die zelfstandig besloot geen windmolens te willen plaatsen. "Wat heeft samenwerken dan nog voor zin?"
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend