Logo De Belofte

WAGENINGEN - Hoe komt het buitengebied er straks uit te zien? In Wageningen komen ze daar niet uit. Er ligt een visie voor het buitengebied op de politieke tafel, maar die is volgens de lokale Stadspartij niet voldoende met burgers uitgewerkt. Dus moet besluitvorming minimaal een half jaar uitgesteld worden, stelt de partij.

In de visie op het buitengebied is onder meer beschreven waar zonneparken en windmolens mogen komen. En daar is nogal wat discussie over. Zo spraken boeren spraken zich er al negatief over uit omdat ze bang zijn dat vruchtbare landbouwgrond weggekaapt wordt door energiebedrijven. 

Zie ookBoeren bezorgd om energieplannen gemeente Wageningen

'Bewoners voelen zich niet gehoord'

Vanwege de coronacrisis hebben boeren en andere Wageningers niet voldoende inspraak gehad. “Er viel een gebiedsconferentie uit en kon er alleen nog maar online commentaar gegeven worden,” vertelt Wilko Karel van de Stadspartij.

Hij vindt het onacceptabel om er dan toch over te stemmen. "Bewoners voelen zich niet gehoord en wanneer de raad dan toch die visie vaststelt, getuigt dat niet van respect voor de inwoners." 

Uitstel en nieuwe bijeenkomsten

De Stadspartij gaat de gemeenteraad 13 juli om uitstel van stemming over de visie voor het buitengebied vragen. "Zodra de pandemie het toelaat moeten er nieuwe bijeenkomsten komen en moet breed gepeild worden hoe de Wageningse bevolking denkt over de voorgestelde ingrijpende maatregelen in het mooie buitengebied van Wageningen."

Zie ook: Hoe moet het buitengebied eruitzien? Wageningers praten massaal mee

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Joukje Valkenburg

Het laatste nieuws uit Wageningen

 • Naar een gezonde stad met de Voedselagenda

  26 april 2021
  WAGENINGEN - Al enkele jaren werkt de gemeente Wageningen samen met inwoners, lokale en regionale partners aan een voedselagenda voor een gezonde en duurzame stad. De gemeente gaat een nieuwe Wageningse Voedselagenda opstellen met concrete plannen voor de komende tien jaar. U kunt hierover meepraten op 28 april van 19.30 – 21.00u in een online bijeenkomst.
 • Tientjes meer betalen voor afval in Wageningen

  10 november 2020
  WAGENINGEN - De afvalstoffenheffing gaat voor Wageningers met enkele tientallen euro's omhoog. De gemeenteraad stelde maandagavond de belastingverordening vast waarin dit is geregeld.
 • Al 15 jaar is Geert van Rumund burgemeester van Wageningen

  01 november 2020
  WAGENINGEN - In Museum de Casteelse Poort in Wageningen is een persoonlijke expositie geopend met en over burgemeester Geert van Rumund. Vandaag, 1 november 2020, is hij precies 15 jaar eerste burger van de stad Wageningen. De PvdA'er is de langstzittende burgemeester van Gelderland op dit moment.
 • Waarschuwing: 'Gemeente bezuinig niet op preventieve zorg'

  12 oktober 2020
  WAGENINGEN - Netwerkverband Welsaam waarschuwt de gemeente Wageningen niet te bezuinigen op laagdrempelige sociale hulp en ondersteuning. "Want dan snijdt de gemeente zichzelf in de vingers en zal ze met veel hogere kosten opgezadeld worden", zegt penvoerder Esther van der Zee.
 • Begroten is een uitdaging in coronatijd, Wageningen neemt er extra tijd voor

  22 september 2020
  WAGENINGEN - De gemeente Wageningen gaat extra tijd nemen om een sluitende begroting op te stellen. De financiële uitdaging is zo groot dat het de gemeente niet lukt om komende november al een dichtgetimmerd plan bij de provincie Gelderland in te leveren.

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend