Logo De Belofte

HATTEM - Hoe kan Hattem de grote tekorten in de jaarrekening en de kadernota opvangen? Op die vraag heeft de gemeenteraad maandagavond nog geen eenduidig antwoord kunnen geven. 'Het is duidelijk dat we te maken hebben met een zware beproeving', aldus Teun Juk van het CDA.

Uit de kadernota 2020-2023 blijkt dat Hattem de komende jaren grote financiële problemen verwacht. In 2020 verwacht het college een tekort van 155.000 euro. Ieder jaar wordt het verwachte tekort groter, tot zo'n acht ton in 2023. Die tekorten zullen leiden tot een schuld van meer dan 2 miljoen in 2023.

Het college heeft de afgelopen tijd verschillende bezuinigingsmaatregelen laten onderzoeken. Al die maatregelen samen zouden per jaar gemiddeld zo'n 70.000 euro besparing kunnen opleveren. 'Maar dat is duidelijk niet genoeg', sprak ChristenUnie-voorman Arend Palland. 'We moeten nu samen met alle partijen kijken waar we nog meer geld kunnen besparen.' 

Rijksbijdrage

Teun Juk van het CDA beklaagde zich over de Rijksbijdrage voor de gemeenten. 'Steeds meer gemeenten roepen dat ze een tekort hebben. Wij ook. Hoe kan het dat het Rijk geld overhoudt, maar wij steeds verder moeten bezuinigen?' Hij kondigde aan bij zijn landelijke fractie aan te zullen dringen op meer geld voor de gemeenten. 'Ik hoop dat andere partijen dat ook doen.' Ook de PvdA wees het Rijk aan als veroorzaker van het tekort. 'Het kan niet zo zijn dat in Den Haag geld op de plank blijft liggen, terwijl wij daar als gemeenten onder lijden', zei Marie-Lupe Stapper-Bosman.

Geen tweede Oldebroek

Wethouder Martijn Hospes benadrukte ook dat het Rijk het lastig maakt om een goede begroting te maken. 'Zelfs Oldebroek, dat veel geld op de bank heeft, kan de begroting niet rond krijgen. Het Rijk maakt het voor ons nagenoeg onmogelijk om fatsoenlijk te begroten.'

Erik Kort van D66 benadrukte sympathie te hebben voor Oldebroek. 'Zij geven het duidelijke statement dat zij, met de huidige plannen van het kabinet, 2022 en 2023 niet sluitend krijgen. Niet kapot bezuinigen, maar Den Haag wijzen op de verantwoordelijkheid. Dat is goed.' 'Maar wij zitten niet te wachten op het worden van een tweede Oldebroek', sprak Stapper-Bosman. 

Verhoging OZB

In het voorstel van het college was te lezen dat de OZB-belasting gebruikt zal worden om de begroting sluitend te krijgen. 'Maar als ik goed reken, komt dat neer op een verhoging van 29 procent, oftewel 27 euro per persoon', zei Juk. 'Dat kunnen we niet maken.' Ook andere partijen willen die belastingverhoging niet nu al goedkeuren. 'Het college wil graag veel geld uitgeven, maar we kunnen niet daarvoor de burger zwaarder belasten', vond Albert de Boer van de VVD. 'Als er een verhoging komt, wil ik die beperken tot maximaal 5 procent', vond Erik Kort van D66.  De PvdA stond daar anders in: 'we hebben tot nu toe ieder jaar, behalve in 2018, de OZB verhoogd, met 5 procent', zei Stapper-Bosman. 'Wat mij betreft is het ook goed om hier nu verder naar te kijken.'

Samen zoeken naar een oplossing

Over één ding was iedereen het eens: er moet bezuinigd worden. Waarop, daar moet het college de komende maanden over nadenken. 'Het voorstel dat er nu ligt, heeft ons niet kunnen overtuigen', sprak De Boer van VVD. 'Dus het lijkt me goed dat het college weer naar de tekentafel gaat, en met betere plannen komt.' Palland hoopte dat, in de zoektocht die nu volgt, alle partijen mee zullen denken. 'De boodschap is dat we voor een grote opgave staan, en we dus breed zullen moeten zoeken naar oplossingen.' Hospes is blij met die boodschap. 'Dit probleem overstijgt de partijprocessen.'

Het laatste nieuws uit Hattem

 • Hattem gaat inwoners helpen met bezwaar maken tegen Lelystad Airport

  10 februari 2020
  HATTEM - De gemeente Hattem gaat, net als Heerde, inwoners informeren over de gevolgen van de opening van Lelystad Airport. De gemeente zal op de eigen website een voorbeeldbrief plaatsen, waarmee inwoners een eventuele schadeclaim kunnen aankondigen. De gemeenteraad stemde maandagavond unaniem voor een voorstel daarvoor, dat D66 had ingediend.
 • Verkenners: Noord-Veluwse gemeenten moeten meer samenwerken, niet fuseren

  30 januari 2020
  ARNHEM - De provinciale verkenners voor de kop van de Veluwe pleiten voor meer bestuurlijke samenwerking tussen de Noord-Veluwse gemeenten. Vooral op het gebied van ICT, financiën, personeelsbeleid, facilitaire zaken en huisvesting zien de verkenners kans op een goede samenwerking. Dat is te lezen in hun rapport: 'Samen voor de Kop van de Veluwe - een pleidooi voor actie', dat donderdag verscheen.
 • 'Opening Lelystad Airport maakt overheid ongeloofwaardig', zegt Hattemse burgemeester

  06 januari 2020
  HATTEM - Waarnemend burgemeester Toon van Asseldonk (D66) van Hattem vindt het onverantwoord dat Lelystad Airport open gaat, terwijl de stikstofproblematiek nog niet is opgelost. 'Dat getuigt van een onbetrouwbare overheid.' Asseldonk deed deze uitspraak maandagavond in zijn nieuwjaarstoespraak.
 • Ozb-korting voor lokale verenigingen blijkt onuitvoerbaar: 'Te veel juridische haken en ogen'

  03 december 2019
  HATTEM - Het lijkt een simpel idee: lokale sport- en muziekverenigingen, de scouting en goede doelen een korting geven op de belasting over hun eigen gebouw. In 2018 nam de Tweede Kamer een wet aan, waardoor gemeenten die mogelijkheid krijgen. Maar nu biljartvereniging DOS aan de gemeente Hattem vraagt om die korting, blijkt de wet nagenoeg onuitvoerbaar. Dat zegt althans de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
 • Ondanks protesten verhoogt Hattem de toeristenbelasting

  11 november 2019
  HATTEM - Hattem verhoogt de toeristenbelasting in 2020 van 1,32 euro naar 1,50 euro per persoon per nacht. Bezwaren van recreatieondernemers en de Jachthaven, en amendementen van oppositiepartijen VVD en D66 kregen wat dat betreft geen gevolg: de voorgestelde plannen van het college zijn maandagavond door de raad ingestemd.

Overig verkiezingsnieuws

 • Gevoelig onderwerp in Elburgse politiek niet besproken

  17 februari 2020
  ELBURG - De gemeenteraad spreekt maandagavond toch niet over de winkeltijdenverordening. Een voorstel van burgemeester Jan Nathan Rozendaal om het agendapunt door te schuiven, werd gesteund door een ruime meerderheid van de gemeenteraad. De aanpassingen zullen nu eerst uitgebreid in een commissievergadering besproken worden.
 • Plan om koopzondag onmogelijk te maken, ondernemers zijn boos

  17 februari 2020
  ELBURG - De plannen om de Elburgse winkeltijdenverordening aan te passen, stuiten op verzet bij lokale ondernemers. In de plannen is de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen voor de koopzondag geschrapt. 'Dat is een stap terug in de tijd.'
 • ANALYSE | Is afblazen totale renovatie Arnhems gemeentehuis verstandig?

  17 februari 2020
  ARNHEM - Miljoenen moesten er extra in het Arnhemse gemeentehuis worden gepompt om de moderniserings- en duurzaamheidsambities van het stadsbestuur waar te maken. En dus trapte wethouder Jan van Dellen op de rem. Een natuurlijke reactie, zo lijkt het. Maar is dat ook de logische, rationele keuze?
 • Rommelig plein in Ede wordt aangepakt: 'Nu geen visitekaartje'

  17 februari 2020
  EDE - Parkeerplaats het Kuiperplein in Ede wordt de komende tijd grondig aangepakt. Het is straks 'geen grauwe plek meer', belooft de gemeente. Vandaag starten de werkzaamheden, waardoor er tijdelijk minder parkeerruimte is.
 • 'Te weinig aandacht voor veiligheidsrisico's van duurzaamheid'

  17 februari 2020
  ARNHEM - Duurzame ontwikkelingen als elektrische voertuigen of zonnepanelen brengen veiligheidsrisico's met zich mee. Je kunt ze bijvoorbeeld moeilijker blussen. Dat constateert de Arnhemse VVD na overleg met de brandweer. De partij wil dat de veiligheidsregio dit nadrukkelijker meeneemt in haar aanpak en dient daartoe een voorstel in.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend