Logo De Belofte

HATTEM - Het was niet van harte, maar uiteindelijk heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Hattem maandagavond de RES 1.0 vastgesteld. Daarin bepaalt de regio hoe ze minder stroom verbruikt, en meer groene stroom opwekt.

Wel besloot de gemeenteraad dat de Hattemerpoort niet langer als zoekgebied voor zonnepanelen opgenomen mag worden in de Regionale Energie Strategie. Een amendement om ook zonnepanelen op de voormalige vuilstort tegen te gaan kreeg geen meerderheid.

Tijdens het debat was er veel kritiek op wethouder Auke Schipper en collega-raadsleden. "We zijn slecht geïnformeerd", vonden meerdere partijen. "We wisten allemaal niet dat de Hattemerpoort opgenomen was in de RES, als gebied waar mogelijk zonnepanelen geplaatst worden. Dat moeten we niet willen", zei Erik Kort namens D66.

Niet transparant

"Bovendien is er niets gedaan met alle input die de gemeenteraad eerder gegeven heeft", vervolgde Kort. "Het is niet bepaald transparant, hoe dit document tot stand is gekomen." Wethouder Schipper was het niet eens met de verwijten aan zijn adres. "Ik heb altijd eerlijk gezegd waar de zoekgebieden liggen. Ik begrijp niet waar deze verwijten vandaan komen."

Zie ook: verbazing over lijst met 'stakeholders' bij de RES

Toch waren alle partijen het erover eens dat er op de Hattemerpoort geen zoekgebied hoort te liggen. "Misschien is het onze eigen fout dat we dit niet wisten, maar laten we dit proces dan in elk geval zorgvuldig doorlopen", zei Harry Kremer van het CDA. Een amendement van zijn partij en de PvdA werd unaniem aangenomen.

Geen garantie

Wethouder Schipper was niet blij met de wijziging van de RES. "Nu moet ik met dit amendement naar de rest van de stuurgroep van de RES, terwijl dit niet eerder een onderwerp van discussie is geweest. Ik kan niet garanderen dat dit zoekgebied ook daadwerkelijk uit de RES verdwijnt", zei hij gepikeerd. "Maar uiteraard zal ik doen wat de raad van me vraagt."

Een amendement dat ook het controversiële zoekgebied op de voormalige vuilstort zou verwijderen uit de RES, werd met acht stemmen tegen zeven verworpen. CDA en ChristenUnie verweten het grootste deel van de rest van de raad dat zij binnen een jaar van mening veranderden. "Die partijen draaien", zei Arend Palland van de ChristenUnie. "Een jaar geleden hebben we dit gebied nog aangewezen als zoekgebied, onder bepaalde voorwaarden. Dat ze nu terugkrabbelen, maakt hen niet betrouwbaar."

Na de schermutselingen bleken alleen D66 en HattemCentraal tegen de RES 1.0 te zijn. Daarmee is het document vastgesteld door de raad. De RES 1.0 moet voor 1 juli door alle gemeenteraden worden ingestemd.

Door: Rik Kapitein

Het laatste nieuws uit Hattem

 • Verdeelde raad stemt toch in met Regionale Energie Strategie

  31 mei 2021
  HATTEM - Het was niet van harte, maar uiteindelijk heeft een meerderheid van de gemeenteraad van Hattem maandagavond de RES 1.0 vastgesteld. Daarin bepaalt de regio hoe ze minder stroom verbruikt, en meer groene stroom opwekt.
 • Hattem gebruikt geen nepaccounts

  18 mei 2021
  HATTEM - Nederlandse gemeenten zouden op grote schaal meekijken met burgers op sociale media. Daarvoor worden onder meer nepaccounts gebruikt, terwijl dit niet is toegestaan, meldt Politie en Wetenschap. De gemeente Hattem geeft desgevraagd aan geen gebruik te maken van nepaccounts.
 • Opnieuw ziet VVD lokale politici vertrekken: 'Niet altijd eens met gang van zaken'

  11 mei 2021
  HATTEM - Voor de derde keer in anderhalf jaar stappen Noord-Veluwse VVD-fractieleden uit hun gemeenteraadsfractie. Na Rick van Velthuijsen (Elburg) en Jeroen Snaterse (Nunspeet) maakten Gina Guldenaar en Albert de Boer dinsdag bekend de Hattemse VVD-fractie te verlaten en door te gaan als nieuwe partij, HattemCentraal. Volgens Erik van Enk, de voorzitter van VVD Hanzenetwerk regio Zwolle, zijn de beslissingen niet met elkaar verbonden.
 • Gratis in het groen parkeren op De Bleek

  06 april 2021
  HATTEM - De gemeente Hattem kan door een financiële bijdrage van de provincie Gelderland het parkeerterrein De Bleek opnieuw inrichten en meer parkeerplaatsen aanleggen. Dit project wordt aangepakt in het kader van het toeristische aantrekkelijk maken van de omgeving rondom het Apeldoorns Kanaal.
 • Grote veranderingen raadsfractie PvdA Hattem

  12 augustus 2020
  HATTEM - De raadsfractie van de PvdA zal na het zomerreces een behoorlijke verandering ondergaan. De huidige fractievoorzitter, Marie-Lupe Stapper, heeft te kennen gegeven -wegens drukke werkzaamheden in combinatie met een nieuwe studie- te stoppen als fractievoorzitter en raadslid. Ook Geert Winkel heeft, na eigen afweging, besloten om zijn raadslidmaatschap te beëindigen.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend