Logo De Belofte

WAGENINGEN - De gemeente Wageningen wil zo snel mogelijk starten met de bouw van zonneparken. De raad heeft maandagavond ingestemd met een voorwaardenpakket voor de aanleg ervan. De bouw van grote zonneweides wordt hierdoor sneller mogelijk.

door Joukje Beiboer

Onder andere in het Binnenveld en in de Nude, aan de westkant van de stad, kunnen zonneparken komen. De bouw van dat soort parken is volgens de gemeente nodig om de eigen klimaatdoelen te halen. Wageningen wil in 2030 volledig klimaatneutraal zijn.

Tijdelijk

Bijna alle partijen, behalve de Stadspartij, stemden in met een voorwaardenpakket van het college. Dat is opgesteld als tijdelijk toetsingskader voor zonneparkaanvragen. Want een zogenoemde omgevingsvisie met regels voor de bouw van zonneparken zal pas in 2021 vastgesteld gaan worden. Zonder een alternatief plan zou er tot die tijd geen enkel zonneparkproject in Wageningen van start kunnen gaan. 

Een zonneparkbouwer moet wel van goede huize komen om in Wageningen een park te gaan realiseren. Er lag al een stevig voorwaardenpakket, maar maandagavond werden daar nog een aantal extra voorwaarden aan toegevoegd.  

Oorspronkelijk voorwaarden zonnepark gemeente Wageningen 
1. Landschap versterken
Een zonnepark in Wageningen moet de landschappelijke kwaliteit 'versterken'. 'Waar mogelijk worden vooraf richtlijnen meegegeven voor de maximale hoogte, de oriëntatie en de afstand tot en afscherming van naastgelegen percelen.'
2. Biodiversiteit versterken
In het plan moet aandacht zijn voor de biodiversiteit: er moet duidelijk uitgelegd worden wat er gaat gebeuren om er voor te zorgen dat de beestjes en planten op het terrein ruimte krijgen. 
3. Maximaal draagvlak
Omwonenden en andere belanghebbenden, bijvoorbeeld natuurorganisaties, moeten betrokken worden bij de plannen. Ook moeten zij een tegemoetkoming ontvangen als zij nadelen ondervinden van een zonnepark.  
4. Opbrengsten deels voor lokale gemeenschap
Er komt een gemeentelijk groenfonds waarin ontwikkelaars geld kunnen steken. Dat geld wordt vervolgens gebruikt voor landschapsontwikkeling. De eigenaar van een zonnepark kan er ook voor kiezen omwonenden of bedrijven mee te laten delen in de winst van het zonnepark. 

Op initiatief van D66 kwam er een nieuw criterium bij: innovatiekracht. Laura Kaper (D66) dienden het amendement in. Ze wil niet dat landbouwgrond verloren gaat. Op grond waar zonnepanelen liggen, kan nu geen voedsel meer geproduceerd worden.

Kaper wil dat de een zonneparkbouwer gaat kijken naar innovaties waardoor dat in de toekomst bijvoorbeeld wel mogelijk is. GroenLinks, SP, CDA, ChristenUnie, Connect Wageningen en D66 steunden het voorstel. 

Pilot

Ook was er een ruime meerderheid voor het plan van GroenLinks om de zonneparkprojecten die gestart worden, onderdeel te laten uitmaken van een pilot Energiek Landschap. Dat houdt in dat er geëxperimenteerd wordt met manieren om het landschap en de biodiversiteit te versterken.

Door te experimenteren moet duidelijk worden welke maatregelen daarvoor effectief zijn en welke niet. De resultaten van die experimenten worden meegenomen in de definitieve omgevingsvisie van 2021. 

Er was ook nog even gedoe om de groen-geel-rode kaart van Wageningen. Daarop staat aangegeven waar wel, misschien of juist niet zonneparken gebouwd mogen worden. 

In de groene en gele gebieden op de kaart kunnen zonneparken komen, bron: Omgevingsvisie provincie Gelderland

Om te voorkomen dat er zonneparken komen op plekken waar dit niet wenselijk is, stelde het CDA voor alle gele gebieden op de kaart rood te maken. Want in de rode gebieden worden zonneparken niet toegestaan. Wethouder Peter de Haan (ChristenUnie) vond dit te ver gaan, maar zei wel toe dat bij een aanvraag voor een zonnepark in het gele gebied, de raad daar vertrouwelijk over wordt geïnformeerd voordat er goedkeuring gegeven wordt. Het CDA vond dat voldoende. 

Tot nu toe zijn er alleen plannen voor de bouw van een zonnepark aan de Haarweg. Maar de gemeente verwacht dat er op korte termijn meer zonneparkplannen bij komen. Ontwikkelaars kunnen vanaf nu hun plannen daarvoor indienen. 

Zie ook: Wageningse raad verdeeld over plan zonneparken 

Het laatste nieuws uit Wageningen

 • Tientjes meer betalen voor afval in Wageningen

  10 november 2020
  WAGENINGEN - De afvalstoffenheffing gaat voor Wageningers met enkele tientallen euro's omhoog. De gemeenteraad stelde maandagavond de belastingverordening vast waarin dit is geregeld.
 • Al 15 jaar is Geert van Rumund burgemeester van Wageningen

  01 november 2020
  WAGENINGEN - In Museum de Casteelse Poort in Wageningen is een persoonlijke expositie geopend met en over burgemeester Geert van Rumund. Vandaag, 1 november 2020, is hij precies 15 jaar eerste burger van de stad Wageningen. De PvdA'er is de langstzittende burgemeester van Gelderland op dit moment.
 • Waarschuwing: 'Gemeente bezuinig niet op preventieve zorg'

  12 oktober 2020
  WAGENINGEN - Netwerkverband Welsaam waarschuwt de gemeente Wageningen niet te bezuinigen op laagdrempelige sociale hulp en ondersteuning. "Want dan snijdt de gemeente zichzelf in de vingers en zal ze met veel hogere kosten opgezadeld worden", zegt penvoerder Esther van der Zee.
 • Begroten is een uitdaging in coronatijd, Wageningen neemt er extra tijd voor

  22 september 2020
  WAGENINGEN - De gemeente Wageningen gaat extra tijd nemen om een sluitende begroting op te stellen. De financiële uitdaging is zo groot dat het de gemeente niet lukt om komende november al een dichtgetimmerd plan bij de provincie Gelderland in te leveren.
 • Twijfels over nieuwe wethouder, kandidaat vraagt bedenktijd

  15 juli 2020
  WAGENINGEN - Wageningen heeft nog geen nieuwe wethouder. Kandidaat Leo Bosland twijfelt of hij de taak op zich moet nemen. Hij zou eigenlijk dinsdagavond geïnstalleerd worden, maar heeft bedenktijd aangevraagd. De gemeenteraad is namelijk verdeeld over zijn geschiktheid.

Overig verkiezingsnieuws

 • Verstandelijk beperkte kiezer wil duidelijke politieke taal

  27 februari 2021
  NIJMEGEN - In aanloop naar de verkiezingen je stem bepalen. Voor veel mensen is dat al ingewikkeld genoeg, maar met een verstandelijke beperking helemaal. Door vooroordelen en onwetendheid wordt de moeite niet genomen om informatie begrijpelijker aan te bieden, stelt Anne Stomph van het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten (APCG).
 • Bouw nieuw ziekenhuis tussen Arnhem en Nijmegen voor de zomer van start

  26 februari 2021
  ELST - Rijnstate start in juni met de bouw van een ziekenhuis in Elst. De nieuwe vestiging vervangt de verouderdere locaties in Velp en Arnhem-Zuid. Begin 2023 hoopt de kliniek haar deuren te kunnen openen.
 • 'We zijn altijd een beetje vergeten', politiek wil Land van Maas en Waal op de kaart zetten

  26 februari 2021
  DRUTEN - Het Land van Maas en Waal moet prominent op de kaart worden gezet, vinden Drutense raadsleden. Plannen van het regionale toerismebureau zetten de streek volgens hen onterecht weg als een saai gebied met weinig unieke hotspots. Om daar verandering in te brengen, komt de lokale politiek met een nieuwe strategie.
 • Wethouders blijven zitten na discriminatierel: 'Ik snap niet dat je met zo weinig vertrouwen doorgaat'

  25 februari 2021
  ARNHEM - De verantwoordelijk wethouders in de Arnhemse discriminatieaffaire, Jan van Dellen (VVD) en Martien Louwers (PvdA), blijven zitten. Dat is de uitkomst van een heftig en slepend debat op donderdagochtend na een lange nacht vergaderen. Louwers kon daarbij slechts op steun van een kleine meerderheid rekenen.
 • Overbetuwe wil woningzoekers helpen aan betaalbare huizen

  24 februari 2021
  ELST - Er moeten honderden nieuwe huizen verrijzen in Overbetuwe. Een prima streven, vindt de gemeenteraad. Maar voor veel politici mag de langetermijnplanning wel wat scherper. Zo willen ze dat er meer sociale huur komt en hopen ze dat creatieve woonvormen zoals tiny houses een prominent plekje krijgen in de gemeente.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend