Logo De Belofte

WAGENINGEN - De gemeente Wageningen wil zo snel mogelijk starten met de bouw van zonneparken. De raad heeft maandagavond ingestemd met een voorwaardenpakket voor de aanleg ervan. De bouw van grote zonneweides wordt hierdoor sneller mogelijk.

door Joukje Beiboer

Onder andere in het Binnenveld en in de Nude, aan de westkant van de stad, kunnen zonneparken komen. De bouw van dat soort parken is volgens de gemeente nodig om de eigen klimaatdoelen te halen. Wageningen wil in 2030 volledig klimaatneutraal zijn.

Tijdelijk

Bijna alle partijen, behalve de Stadspartij, stemden in met een voorwaardenpakket van het college. Dat is opgesteld als tijdelijk toetsingskader voor zonneparkaanvragen. Want een zogenoemde omgevingsvisie met regels voor de bouw van zonneparken zal pas in 2021 vastgesteld gaan worden. Zonder een alternatief plan zou er tot die tijd geen enkel zonneparkproject in Wageningen van start kunnen gaan. 

Een zonneparkbouwer moet wel van goede huize komen om in Wageningen een park te gaan realiseren. Er lag al een stevig voorwaardenpakket, maar maandagavond werden daar nog een aantal extra voorwaarden aan toegevoegd.  

Oorspronkelijk voorwaarden zonnepark gemeente Wageningen 
1. Landschap versterken
Een zonnepark in Wageningen moet de landschappelijke kwaliteit 'versterken'. 'Waar mogelijk worden vooraf richtlijnen meegegeven voor de maximale hoogte, de oriëntatie en de afstand tot en afscherming van naastgelegen percelen.'
2. Biodiversiteit versterken
In het plan moet aandacht zijn voor de biodiversiteit: er moet duidelijk uitgelegd worden wat er gaat gebeuren om er voor te zorgen dat de beestjes en planten op het terrein ruimte krijgen. 
3. Maximaal draagvlak
Omwonenden en andere belanghebbenden, bijvoorbeeld natuurorganisaties, moeten betrokken worden bij de plannen. Ook moeten zij een tegemoetkoming ontvangen als zij nadelen ondervinden van een zonnepark.  
4. Opbrengsten deels voor lokale gemeenschap
Er komt een gemeentelijk groenfonds waarin ontwikkelaars geld kunnen steken. Dat geld wordt vervolgens gebruikt voor landschapsontwikkeling. De eigenaar van een zonnepark kan er ook voor kiezen omwonenden of bedrijven mee te laten delen in de winst van het zonnepark. 

Op initiatief van D66 kwam er een nieuw criterium bij: innovatiekracht. Laura Kaper (D66) dienden het amendement in. Ze wil niet dat landbouwgrond verloren gaat. Op grond waar zonnepanelen liggen, kan nu geen voedsel meer geproduceerd worden.

Kaper wil dat de een zonneparkbouwer gaat kijken naar innovaties waardoor dat in de toekomst bijvoorbeeld wel mogelijk is. GroenLinks, SP, CDA, ChristenUnie, Connect Wageningen en D66 steunden het voorstel. 

Pilot

Ook was er een ruime meerderheid voor het plan van GroenLinks om de zonneparkprojecten die gestart worden, onderdeel te laten uitmaken van een pilot Energiek Landschap. Dat houdt in dat er geëxperimenteerd wordt met manieren om het landschap en de biodiversiteit te versterken.

Door te experimenteren moet duidelijk worden welke maatregelen daarvoor effectief zijn en welke niet. De resultaten van die experimenten worden meegenomen in de definitieve omgevingsvisie van 2021. 

Er was ook nog even gedoe om de groen-geel-rode kaart van Wageningen. Daarop staat aangegeven waar wel, misschien of juist niet zonneparken gebouwd mogen worden. 

In de groene en gele gebieden op de kaart kunnen zonneparken komen, bron: Omgevingsvisie provincie Gelderland

Om te voorkomen dat er zonneparken komen op plekken waar dit niet wenselijk is, stelde het CDA voor alle gele gebieden op de kaart rood te maken. Want in de rode gebieden worden zonneparken niet toegestaan. Wethouder Peter de Haan (ChristenUnie) vond dit te ver gaan, maar zei wel toe dat bij een aanvraag voor een zonnepark in het gele gebied, de raad daar vertrouwelijk over wordt geïnformeerd voordat er goedkeuring gegeven wordt. Het CDA vond dat voldoende. 

Tot nu toe zijn er alleen plannen voor de bouw van een zonnepark aan de Haarweg. Maar de gemeente verwacht dat er op korte termijn meer zonneparkplannen bij komen. Ontwikkelaars kunnen vanaf nu hun plannen daarvoor indienen. 

Zie ook: Wageningse raad verdeeld over plan zonneparken 

Het laatste nieuws uit Wageningen

 • Wethouder weggestuurd in Heumen, maar nu aan de slag in Wageningen

  07 juli 2020
  WAGENINGEN - GroenLinks Wageningen schuift Leo Bosland naar voren als nieuwe wethouder voor de stad. Hij werd onlangs in de gemeente Heumen nog weggestuurd na een crisis in de coalitie.
 • Hoe moet het buitengebied eruit zien? Wageningen komt er niet uit

  06 juli 2020
  WAGENINGEN - Hoe komt het buitengebied er straks uit te zien? In Wageningen komen ze daar niet uit. Er ligt een visie voor het buitengebied op de politieke tafel, maar die is volgens de lokale Stadspartij niet voldoende met burgers uitgewerkt. Dus moet besluitvorming minimaal een half jaar uitgesteld worden, stelt de partij.
 • Wageningen is tegen biomassacentrales

  01 juli 2020
  WAGENINGEN - De gemeenteraad van Wageningen wil geen biomassacentrales en roept de samenwerkingskoepel Regio Foodvalley op eventuele plannen daarvoor te schrappen.
 • Volksbuurt komt in opstand: 'Slopen = bezopen'

  30 juni 2020
  WAGENINGEN - Inwoners van de Julianastraat in Wageningen komen in opstand tegen sloopplannen. De Woningstichting wil er nieuwbouwhuizen neerzetten maar veel mensen in de volksbuurt zijn bang dat de oude wijk haar karakter dan verliest. In de straat hangen spandoeken met leuzen als: 'Slopen = bezopen'.
 • Horeca krijgt de ruimte en dat levert bijzondere initiatieven op

  18 juni 2020
  WAGENINGEN - Wageningen geeft horeca volop de ruimte. Terrassen zijn fors vergroot en zolang er coronaregels gelden, hoeven ondernemers daarvoor geen terrasbelasting te betalen. Er ontstaan nieuwe initiatieven, zoals een heus 'bring your own food terras' bij Theater Junushoff.

Overig verkiezingsnieuws

 • Arnhemse raad spreekt ongenoegen over college uit, excuses wethouder

  10 juli 2020
  ARNHEM - De Arnhemse gemeenteraad sprak donderdagavond in grote meerderheid haar ongenoegen uit over het handelen van het college. Er zou sprake zijn van gebrekkige ondersteuning en informatievoorziening en te weinig transparantie.
 • Fractie DENK verlaat uit protest Arnhemse raadszaal

  10 juli 2020
  ARNHEM - De fractie van DENK Verenigd Arnhem heeft donderdagavond uit protest de Arnhemse raadszaal verlaten. In hun ogen werd het hen niet gegund om een voorstel kort toe te lichten, omdat ze door hun spreektijd heen waren. Later op de avond werd wel aan alle fracties extra tijd toegekend. "Zo ga je niet met elkaar om", zegt fractievoorzitter Yildirim Usta, nadat hij boos de zaal uitliep.
 • Lagere huur en een aardgasvrije woning, bewoners hoeven alleen maar 'ja' te zeggen

  10 juli 2020
  NIJMEGEN - De 220 nieuwe huurwoningen in de Nijmeegse volkswijk Jerusalem kunnen toch aardgasvrij gebouwd worden. Woningcorporatie Talis, de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland hebben de handen ineen geslagen.
 • Scherpenzeel wil zelfstandig blijven: acht stemmen voor, vijf tegen

  10 juli 2020
  SCHERPENZEEL - De gemeente Scherpenzeel wil zelfstandig blijven. Dat werd donderdagavond duidelijk in een beslissende raadsvergadering. De gemeenteraad nam de Kadernota aan, waarin staat hoe het dorp zelfstandig wil blijven opereren, met acht stemmen voor en vijf stemmen tegen.
 • Achterkamertjespolitiek in Ede, besluit over zonnepark uitgesteld

  10 juli 2020
  EDE - Er zou donderdagavond definitief duidelijkheid komen over zonnepark Nergena in Bennekom. Maar dat kwam er niet. De gemeenteraad besloot - na bijna drie uur overleg in Edese achterkamertjes - de cruciale stemming uit te stellen. Er komt eerst een integriteitsonderzoek naar raadslid Bram van der Beek (ChristenUnie).
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend