Logo De Belofte

SCHERPENZEEL - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over duurzaamheid.

Uit het bestuursakkoord:

Het college belooft:

'Een groot onderdeel van de lokale circulaire economie is het bereiken van onze ambitie om in 2030 klimaatneutraal en gasloos te zijn. Belangrijk is om marktpartijen te verleiden om kansen te grijpen en nieuwe 6 producten en diensten te ontwikkelen. De andere kant van de medaille is, dat we duidelijkheid bieden aan de markt door helder te zijn over wat niet meer kan, zoals het bouwen met gas.

Eerlijk en sociaal

Om de gastransitie zo eerlijk en sociaal mogelijk in te vullen trekken we samen op met verantwoordelijke ministeries en het Gelderse Energie Akkoord. (http://www.geldersenergieakkoord.nl/) Plannen van de provincie voor een route over de campus gaan we kritisch volgen en we blijven inzetten op maatregelen die de (groei van de) mobiliteit beperken.

Omdat we veel betekenis geven aan de intrinsieke waarde van de natuur en het positieve effect dat natuur en groen op mensen heeft, gaan we het buitengebied niet verder bebouwen. Daarom trekken we een groene rand om onze mooie stad.              

 • De groene economie wordt versterkt. Klimaatambities zorgen voor nieuwe banen, we stimuleren lokale ondernemers om hier een omslag te maken naar nieuwe economische kansen.

 • De gemeente geeft het goede voorbeeld door gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. 

 • We betrekken iedereen; financiële ondersteuning waar financiering een knelpunt is: fondsen en leningen om huizen en bedrijven te verduurzamen.

 • Inzet op combinatie van duurzame opwekkingsvormen, waaronder zonnepanelen, windmolens, geothermie en innovatieve oplossingen als energie uit planten en de Rijn.

 • Inwoners van Wageningen de mogelijkheid bieden om te participeren in grootschalige energieprojecten (via lokale energiecoöperaties).

 • Elk jaar twee ‘Wijken van de toekomst’ erbij (van het gas af, maar tegelijkertijd ook kijken naar groen/klimaatadaptatie, zonne-energie; en dit realiseren in combinatie met andere werken, zoals riolering). Geen gasaansluitingen bij nieuwbouw.

 • Overal waar het redelijkerwijs mogelijk is, liggen zonnepanelen/-collectoren op daken.

 • Wageningen Werkt Duurzaam en Wageningen Woont Duurzaam verder versterken.

 • Routekaart klimaatneutraal updaten: wat willen en moeten we bereikt hebben in 2022, 2026 om klimaatneutraal te zijn in 2030, als het gaat om energiebesparing, duurzame opwekking, gasloze wijken en mobiliteit? 

 • Onderzoeken waar windturbines mogelijk en wenselijk zijn en een ruimtelijk afwegingskader voor duurzame energieopwekking opstellen.

 • Het verduurzamen van de huidige woningen wordt per buurt of straat opgepakt. Bewoners worden actief benaderd en mogelijkheden voorgehouden. In het kader van de energietransitie is het goed om samen met buurtbewoners te zorgen voor energieopslag en -opwekking.

 • Zorg voor voldoende groen en water in de wijken om hittestress tegen te gaan, een gezonde leefomgeving te creëren, ommetjes te faciliteren met bankjes om uit te rusten en te socializen.

 • Zet in op klimaatdaken, ofwel: geïsoleerd, voorzien van zonnepanelen, -boiler of groen. 

Het laatste nieuws uit Wageningen

 • Tientjes meer betalen voor afval in Wageningen

  10 november 2020
  WAGENINGEN - De afvalstoffenheffing gaat voor Wageningers met enkele tientallen euro's omhoog. De gemeenteraad stelde maandagavond de belastingverordening vast waarin dit is geregeld.
 • Al 15 jaar is Geert van Rumund burgemeester van Wageningen

  01 november 2020
  WAGENINGEN - In Museum de Casteelse Poort in Wageningen is een persoonlijke expositie geopend met en over burgemeester Geert van Rumund. Vandaag, 1 november 2020, is hij precies 15 jaar eerste burger van de stad Wageningen. De PvdA'er is de langstzittende burgemeester van Gelderland op dit moment.
 • Waarschuwing: 'Gemeente bezuinig niet op preventieve zorg'

  12 oktober 2020
  WAGENINGEN - Netwerkverband Welsaam waarschuwt de gemeente Wageningen niet te bezuinigen op laagdrempelige sociale hulp en ondersteuning. "Want dan snijdt de gemeente zichzelf in de vingers en zal ze met veel hogere kosten opgezadeld worden", zegt penvoerder Esther van der Zee.
 • Begroten is een uitdaging in coronatijd, Wageningen neemt er extra tijd voor

  22 september 2020
  WAGENINGEN - De gemeente Wageningen gaat extra tijd nemen om een sluitende begroting op te stellen. De financiële uitdaging is zo groot dat het de gemeente niet lukt om komende november al een dichtgetimmerd plan bij de provincie Gelderland in te leveren.
 • Twijfels over nieuwe wethouder, kandidaat vraagt bedenktijd

  15 juli 2020
  WAGENINGEN - Wageningen heeft nog geen nieuwe wethouder. Kandidaat Leo Bosland twijfelt of hij de taak op zich moet nemen. Hij zou eigenlijk dinsdagavond geïnstalleerd worden, maar heeft bedenktijd aangevraagd. De gemeenteraad is namelijk verdeeld over zijn geschiktheid.

Overig verkiezingsnieuws

 • Verstandelijk beperkte kiezer wil duidelijke politieke taal

  27 februari 2021
  NIJMEGEN - In aanloop naar de verkiezingen je stem bepalen. Voor veel mensen is dat al ingewikkeld genoeg, maar met een verstandelijke beperking helemaal. Door vooroordelen en onwetendheid wordt de moeite niet genomen om informatie begrijpelijker aan te bieden, stelt Anne Stomph van het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten (APCG).
 • Bouw nieuw ziekenhuis tussen Arnhem en Nijmegen voor de zomer van start

  26 februari 2021
  ELST - Rijnstate start in juni met de bouw van een ziekenhuis in Elst. De nieuwe vestiging vervangt de verouderdere locaties in Velp en Arnhem-Zuid. Begin 2023 hoopt de kliniek haar deuren te kunnen openen.
 • 'We zijn altijd een beetje vergeten', politiek wil Land van Maas en Waal op de kaart zetten

  26 februari 2021
  DRUTEN - Het Land van Maas en Waal moet prominent op de kaart worden gezet, vinden Drutense raadsleden. Plannen van het regionale toerismebureau zetten de streek volgens hen onterecht weg als een saai gebied met weinig unieke hotspots. Om daar verandering in te brengen, komt de lokale politiek met een nieuwe strategie.
 • Wethouders blijven zitten na discriminatierel: 'Ik snap niet dat je met zo weinig vertrouwen doorgaat'

  25 februari 2021
  ARNHEM - De verantwoordelijk wethouders in de Arnhemse discriminatieaffaire, Jan van Dellen (VVD) en Martien Louwers (PvdA), blijven zitten. Dat is de uitkomst van een heftig en slepend debat op donderdagochtend na een lange nacht vergaderen. Louwers kon daarbij slechts op steun van een kleine meerderheid rekenen.
 • Overbetuwe wil woningzoekers helpen aan betaalbare huizen

  24 februari 2021
  ELST - Er moeten honderden nieuwe huizen verrijzen in Overbetuwe. Een prima streven, vindt de gemeenteraad. Maar voor veel politici mag de langetermijnplanning wel wat scherper. Zo willen ze dat er meer sociale huur komt en hopen ze dat creatieve woonvormen zoals tiny houses een prominent plekje krijgen in de gemeente.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend