Logo De Belofte

ELST - Binnenkort wordt duidelijk of de gemeente Overbetuwe of de provincie Gelderland een vergunning gaat verlenen voor de Railterminal Gelderland (RTG). Die afspraken gaan onder andere over de beperking van overlast voor omwonenden. Tijdens een extra vergadering overlegt de raad op 21 augustus wat de beste keuze is voor de burger.

door Thomas Overdijk

De komst van de RTG is volgens veel partijen niet meer tegen te houden. De terminal moet ter hoogte van Valburg worden gerealiseerd en vormt een overslagpunt van trein op vrachtwagen, of andersom. Daarbij is ook sprake van de overslag van gevaarlijke stoffen.

Sinds de aankondiging zijn er meer dan honderd bezwaren ingediend van omwonenden. Zij maken zich zorgen over geluids- en lichtoverlast, onveilige verkeerssituaties en fors meer vrachtverkeer. De provincie wil de RTG vanwege een landelijk en provinciaal belang en stelt dat deze zorgt voor meer werkgelegenheid en meer transport over het spoor, in plaats van over de weg.

Zie ook: Provincie krijgt 126 zienswijzen over Railterminal Gelderland

Wie krijgt voor het zeggen?

Nu rest een belangrijke vraag: wie wordt het bevoegd gezag over de RTG? Er moet aan een nog onbekende exploitant een vergunning verleend worden. Het kan de provincie zijn die de vergunning verleent, maar ook de gemeente, zoals in eerste instantie is afgesproken.

Wordt dat de gemeente, dan kan Overbetuwe binnen wettelijke kaders bepaalde milieuaspecten (zoals licht, geluid, externe veiligheid) sturen en heeft zij bijvoorbeeld iets te zeggen over openingstijden van het terrein. Wordt de provincie bevoegd gezag, dan wordt bij het opstellen van de voorschriften voor het gebied geen rekening gehouden met het beleid van de gemeente.

Het moet eerst veiliger

Omdat het huidige externe veiligheidsbeleid (dat gaat over risico's voor mensen en het milieu bij de behandeling van gevaarlijke stoffen) van de gemeente de Railterminal niet toelaat, kan Overbetuwe de vergunning niet verlenen. De veiligheidsrisico's zijn volgens onderzoeken niet groot, maar omwonenden maken zich wel degelijk zorgen.

De provincie geeft aan dat de gemeente het voor het zeggen krijgt wanneer zij het beleid aanpast. Volgende week woensdag heeft de raad een extra vergadering ingepland zodat fracties kunnen bespreken of ze dit überhaupt nog wel willen, of dat ze het allemaal liever aan de provincie overlaten. Na het zomerreces wordt definitief duidelijk wie de boel gaat regelen.

‘Wat kunnen we nu nog betekenen voor de burger?’

Het merendeel van de partijen is fel tegen de komst van de terminal, maar veel van de raadsfracties zien inmiddels wel in dat de RTG er hoe dan ook komt. Als de gemeente uiteindelijk bevoegd gezag wordt over de terminal, kan dat mogelijk wél betekenen dat de negatieve impact enigszins verlicht wordt.

‘Naar mijn mening moeten we dat alleen willen als onze invloed voor de burgers beter is dan die van de provincie', vertelt Aad Noordermeer van Burgerbelangen Overbetuwe (BOB). 'Wij stemden destijds tegen de RTG, maar het proces gaat toch verder. Daarom moeten we kijken wat we nu nog kunnen betekenen voor omwonenden.'

'De raad heeft heeft het college gevraagd ervoor te zorgen dat gemeente de vergunning kan verlenen', stelt Richard Beune van het CDA. 'Dat heeft het college toen met de provincie geregeld. Daarvoor onze dank. Maar nu is de vraag hoe de belangen van onze inwoners het beste gediend worden; de vergunningverlening wel of niet bij de gemeente.'

Zie ook: Stevig signaal Overbetuwe tegen Railterminal: 'Open oor provincie zat met cement dichtgestopt'

‘Wij willen niet dat het ding er komt’

Op provinciaal niveau zit GroenLinks inmiddels in de coalitie. Die partij stemt voor de terminal, terwijl ze eerst stellig tegen was. De lokale Overbetuwse fractie wil er nog steeds niet aan geloven. ‘Zolang er geen schop in de grond zit, blijven wij strijden tegen de komst van de RTG’, verkondigt fractielid Hanneke Bruinsma. ‘Wij begrijpen nog steeds niet hoe dit plan er in eerste instantie is gekomen. GroenLinks is dan ook helemaal niet bezig met de vergunning, wij willen gewoon niet dat het ding er komt.’

Zie ook:

Live nieuws

 • Arnhem over geweigerde veteranen Airborne-herdenking: 'Je moet roeien met de riemen die je hebt'

  21 september 2019
  ARNHEM - Vier Britse Tweede Wereldoorlogsveteranen uit Birmingham van de '1944 Alliance Normandy-Market Garden' zijn vrijdagavond weggestuurd bij de Airborne-herdenking in Arnhem. Er was geen plek meer voor ze in de vip-ruimte in de Berenkuil, omdat ze geen toegangspas hadden. Volgens de gemeente was de maximale capaciteit in de speciale ruimte al bereikt.
 • 'Afschuwelijk' raadsgesprek over spreiden Arnhemse zorgvoorzieningen

  19 september 2019
  ARNHEM - Spreiding van zorgvoorzieningen is goed, maar goede communicatie met de buurt is belangrijker. Dat zeggen experts in gesprek met de Arnhemse gemeenteraad. Toch was vooral de manier waarop zij ondervraagd werden onderwerp van gesprek. 'Om je dood te schamen.'
 • 'Met seksuele voorlichting wacht je ook niet', aanpak radicalisering moet al op school beginnen

  19 september 2019
  ARNHEM - De invloed van social media heeft het klimaat rondom radicalisering veranderd. Scholen moeten meer steun voelen vanuit de politiek en radicaliseringsvoorlichting moet al op de basisschool worden gegeven. Dat zeggen onderzoekers van de Universiteit Utrecht.
 • Tiel krijgt vlindertuin in het cultuurkwartier

  19 september 2019
  TIEL - Het openbare groen tussen cultuurcentrum Zinder en de Koninginnestraat in Tiel wordt ingericht als vlinder- en belevingstuin. Daar heeft de gemeenteraad mee ingestemd. De bloemrijke tuin is een initiatief vanuit GroenLinks, ondersteund door diverse clubs en mensen in de omgeving.
 • Tijdelijke camera voor 'ernstige overlast' in centrum Tiel

  19 september 2019
  TIEL - Om overlast in het centrum van Tiel terug te dringen, wordt een mobiele camera geplaatst op de hoek van de Kerkstraat en de Vleesstraat. Een groot aantal inwoners ervaart hier volgens de gemeente overlast van jongeren.
 • Omstreden vuilnisberg in Druten wordt eindelijk afgegraven

  19 september 2019
  DRUTEN - De vervuilde berg in de Drutense nieuwbouwwijk Tichellande wordt afgegraven. Omwonenden kunnen dan eindelijk genieten van het uitzicht waar zij al die tijd voor hebben gestreden. Wijkbewoners verzamelden ruim vijfhonderd handtekeningen om de ‘doorn in het oog’ te zien verdwijnen.
 • Extra parkeerplaatsen bij Juniorcollege Nunspeet

  19 september 2019
  NUNSPEET - Er komen extra parkeerplaatsen bij het Juniorcollege in de vrijkomende locatie Albert Neuhuyslaan 53 (voormalige locatie de Arend). Voor de inrichting van de tijdelijke voorziening is een krediet nodig van 25.000 euro. Het college is hiermee akkoord.
 • Zutphen moet kosten voor opruimen scheepswrakken zelf ophoesten

  18 september 2019
  ZUTPHEN - Zeker een ton kostte het opruimen van twee wrakken in de Marshaven in de gemeente Zutphen in 2017. Een poging om de rekening bij de eigenaar van de schepen neer te leggen, is mislukt.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend
Advertentie