Logo De Belofte

NUNSPEET - De ChristenUnie Nunspeet wil dat ook inwoners met een verstandelijke beperking actief en op maat betrokken worden bij het ontwikkelen van de Inclusie agenda. Raadslid Arie Harteveld: “ Als ChristenUnie hebben we veel aandacht gevestigd op de grote groep inwoners met een licht verstandelijke beperking. Zij gaan vaak niet de barricades op maar komen wel degelijk barrières tegen.”

In Nunspeet hebben we een grote groep inwoners met een licht verstandelijke beperking. Donderdag 7 januari werd in de commissie maatschappij en middelen de startnotitie Inclusie agenda behandeld. De ChristenUnie heeft daar van harte mee ingestemd. Nunspeet op weg naar een inclusieve samenleving. Bij inclusie gaat het dan om: meedoen in de samenleving, welkom zijn, erbij horen, geaccepteerd worden, niet uitgesloten worden, waardering krijgen, eigen keuzes kunnen maken.

In deze startnotitie ligt veel nadruk op het betrekken van de doelgroepen bij het opstellen van de agenda. Veel van de doelgroepen zijn daar zelfstandig toe in staat, maar voor een aantal mensen zal maatwerk nodig zijn om hen erbij te betrekken.

Onlangs gaf een inwoner bij Arie Harteveld het volgende aan: “Ik heb een licht verstandelijke beperking  waar ik erg mee worstel. Mensen doen soms zo kinderachtig  tegen mij,  alsof ik dom ben en niks begrijp. Ik krijg het gevoel dat ik niet meetel vanwege mijn beperking en voel me daardoor buitengesloten.”

De ChristenUnie Nunspeet heeft aan het college gevraagd om in hun vertrouwde omgeving met hen in gesprek te gaan om te horen waar zij tegen aan lopen. Dat zou bijvoorbeeld in de eigen woonvormen kunnen. Arie Harteveld: “ Het is belangrijk dat we ons realiseren dat het maatwerk vraagt om deze doelgroep te betrekken bij  beleid. We hopen dat het college aan de slag gaat met onze suggestie om dat in de woonvormen te doen, omdat blijkt dat veel van deze mensen gemakkelijker praten in hun eigen vertrouwde omgeving.”

Door: Mediapartner RTV Nunspeet

Het laatste nieuws uit Nunspeet

 • Sportverenigingen krijgen 75% vergoeding voor huuraccommodatie

  17 juni 2021
  NUNSPEET - Net als veel andere sectoren is de sportsector en het verenigingsleven in de gemeente Nunspeet geraakt door de gevolgen van het coronavirus. Het college heeft besloten om de huur van de sportaccommodaties voor 75% kwijt te schelden voor het eerste kwartaal van 2021.
 • Zonnepanelen op dak van manege in Hulshorst

  16 juni 2021
  HULSHORST - Op het dak van de manege in Hulshorst, komen als het aan het college van B&W Nunspeet ligt, zonnepanelen te liggen. Het voorstel is om hiervoor een krediet van € 279.500,- beschikbaar te stellen. Van dit bedrag is € 110.000,- euro nodig voor het verzwaren van de dakconstructie. Ook moet het huidige dak vervangen worden vanwege asbest. Nog eens € 169.500,- is nodig voor de realisatie van de zonnestroominstallatie met 800 zonnepanelen.
 • CDA Nunspeet maakt zich zorgen over woningmarkt starters

  07 juni 2021
  NUNSPEET - CDA Nunspeet Lokaal maakt zich grote zorgen over de problemen voor starters op de woningmarkt. Door de stijgende prijzen van nieuwbouwwoningen maar ook bestaande woningen is het voor modale starters vrijwel onmogelijk om een huis te kopen in de gemeente Nunspeet. De Nunspeetse CDA’ers vinden dat daar verandering in moet komen en verwachten van het college dat ze al het mogelijke in het werk zullen stellen om hierin te voorzien.
 • Busvervoerder Keolis wil buslijnen schrappen op de Veluwe

  02 juni 2021
  NUNSPEET - Busvervoerder Keolis wil buslijnen schrappen op de Veluwe. Gemeentebelang Nunspeet vindt dat onacceptabel. Door het schrappen van de buslijnen zou de verbinding met Hulshorst en de scholierenlijn naar Deltion Zwolle verdwijnen. Bovendien zouden Vierhouten en Elspeet in het weekend niet meer per bus bereikbaar zijn. De lokale partij heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van B&W.
 • Toekomstplannen Nestlé worden besproken in raadscommissie

  31 mei 2021
  NUNSPEET - In de raadscommissie Ruimte en Wonen wordt maandag 7 juni het zgn. Masterplan Ruimtelijke Ontwikkeling van Nestlé besproken. In het plan wordt zowel de toekomst van de huidige locatie als de eventuele invulling van het terrein van De Brake, dat hiervoor nodig is, omschreven.

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend