Logo De Belofte

NUNSPEET - Staatsbosbeheer heeft, zoals bekend is, een vergunning bij de gemeente Nunspeet aangevraagd om herstelwerk uit te voeren in het Zandenbos. De gemeente moet hier hun licht nog over laten schijnen en een besluit over nemen. Gemeentebelang Nunspeet heeft via schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd, de vergunningsaanvraag voor de werkzaamheden aan de Zandenbosvennen in te trekken.

Staatsbosbeheer liet eerder aan RTV Nunspeet al weten de reacties op de voorgenomen maatregelen heel goed te begrijpen. Het liefste geven ze ter plaatse tekst en uitleg over het hoe en waarom en staat er in september daarom een rondwandeling gepland.

Gemeentebelang ziet liever dat er éérst over de maatregelen gesproken wordt met inwoners over de omgeving rondom het voormalige Ronde Huis met de iconische rododendrons, die de partij liever niet ziet verdwijnen.

Raadslid Pieter-Jan van Rossen zegt dat Gemeentebelang de volgorde liever anders ziet. “Er is veel onrust ontstaan rond deze plannen en wij begrijpen dat heel goed, het is voor Nunspeters een bekend en geliefd plekje. Dat zie je ook aan de opgestarte petitie die massaal is ondertekend. Maar daarnaast is er onder bewoners ook veel kennis aanwezig over het gebied, Staatsbosbeheer zou er goed aan doen daar gebruik van te maken. Nu ligt er een inhoudelijk voorstel en wordt daarna de inwoner geïnformeerd. Wat ons betreft draait Staatsbosbeheer het proces om: eerst met inwoners spreken, daar informatie inwinnen, dat gebruiken in de plannen en daarná pas een vergunningsaanvraag doen.”

Volgens het raadslid is het duidelijk dat er wat moet gebeuren aan de kwaliteit van het gebied, maar wordt er vooral gekeken naar de ecologische waarden: “Dat is op zich logisch, het is nu eenmaal Natura2000-gebied. Maar het is óók een gebied met een enorme cultuurhistorische waarde en je kan je afvragen of daar nu voldoende aandacht voor is. Volgens ons is het belangrijk dat zo’n discussie vooraf gevoerd wordt en de tijd wordt genomen om alle alternatieven en ideeën van inwoners met kennis van het gebied te bekijken. Nu ligt er een plan en mag de inwoner er achteraf wat van vinden. Daarbij wordt onderschat wat dit plekje betekent voor veel Nunspeters. Er liggen daar veel goede herinneringen en menig familiefoto in de woonkamer is daar genomen.”

Volgens fractievoorzitter Marc Konings leidt dit tot ergernis bij de inwoner, maar ook bij de fractie van Gemeentebelang: “Wij zijn echt niet tegen verstandig natuurbeheer, maar we hadden gehoopt dat de Provincie, die hier in feite opdrachtgever is, en Staatsbosbeheer hadden geleerd van eerdere ervaringen zoals ook bij de recreatiezonering, namelijk éérst inwoners betrekken, goed communiceren en dan tot een plan komen. Het is wéér andersom, terwijl als je nou de koppen vooraf bij elkaar steekt je prima tot een plan kan komen waar in ieder geval meer mensen mee kunnen leven. Want volgens mij willen we uiteindelijk allemaal hetzelfde: deze bijzondere plek behouden voor de toekomst.”

De heer Van Breemen van Staatsbosbeheer zei eerder al tegen RTV Nunspeet dat het ook voor Staatsbosbeheer en Provincie Gelderland een lastige afweging is geweest, namelijk tussen cultuurhistorie en natuurwaarden. “De begroeiing rond de vennen dreigt de bodem van de vennen lek te maken waardoor ze zullen leeglopen en zorgt daarnaast voor teveel voedingsstoffen in het water, terwijl de bijzondere soorten van de vennen juist gebaat zijn bij voedselarm water. Daarom zijn de maatregelen gepland. Tegelijkertijd komen er vanwege de cultuurhistorie ook weer nieuwe rododendrons op plekken waar ze minder bedreigend zijn voor de vennen”, aldus Van Breemen.

Door: Mediapartner RTV Nunspeet

Het laatste nieuws uit Nunspeet

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Nunspeet presenteert een ‘solide en uitdagende begroting’ voor volgend jaar

  27 september 2021
  NUNSPEET - Het college van B&W presenteert ook dit jaar een sluitende Programmabegroting 2022-2025 aan de gemeenteraad. In de begroting laat het college zien waaraan zij het geld wil besteden. Te denken valt aan het project De Wiltsangh, onderwijshuisvesting en de herinrichting van de stationsomgeving.
 • Gemeentebelang Nunspeet wil dat de vergunningsaanvraag van Staatsbosbeheer wordt ingetrokken

  11 augustus 2021
  NUNSPEET - Staatsbosbeheer heeft, zoals bekend is, een vergunning bij de gemeente Nunspeet aangevraagd om herstelwerk uit te voeren in het Zandenbos. De gemeente moet hier hun licht nog over laten schijnen en een besluit over nemen. Gemeentebelang Nunspeet heeft via schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd, de vergunningsaanvraag voor de werkzaamheden aan de Zandenbosvennen in te trekken.
 • Plan om Nunspeet dementievriendelijk te maken

  08 juli 2021
  NUNSPEET - De gemeente Nunspeet wil graag een dementievriendelijke gemeente worden. De insteek is mensen met dementie langer thuis te laten blijven wonen en ervoor zorgen dat ze naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Hiervoor is een projectplan opgesteld dat nog in de raad besproken moet worden. Stapsgewijs wil men dit doel bereiken. Zo wordt eerst ingezet op voorlichting en trainingen. Later wordt bepaald hoe het plan er concreet komt uit te zien.
 • Subsidie voor SWN afgewezen

  08 juli 2021
  NUNSPEET - Stichting Welzijn Nunspeet (SWN) heeft aan het college een subsidie van €20.000,- gevraagd voor geleden verliezen en weggevallen inkomsten door corona in 2020. Dit verzoek is afgewezen.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend