Logo De Belofte

NIJMEGEN - Een milieuzone voor oude dieselwagens in Nijmegen is niet nodig Dat zegt wethouder Harriët Tiemens bij de presentatie van een pakket aan maatregelen die de luchtkwaliteit in de Waalstad moeten verbeteren. Overige maatregelen leveren volgens de wethouder al voldoende effect op. Bovendien is zo’n milieuzone juridisch moeilijk vol te houden, omdat Nijmegen al voldoet aan de Europese emissienorm.

Het college stelt bijna dertig maatregelen voor om de luchtkwaliteit in Nijmegen tot 2030 verder te verbeteren.

Oude bromfietsen weren

Zo moeten zzp'ers en mkb’ers met een subsidie geholpen worden om schone voertuigen aan te schaffen. Daarnaast wil wethouder Tiemens met bedrijven op bedrijventerreinen afspraken maken over duurzaam vrachtvervoer.

En de wethouder wil brommers en snorfietsen van voor 2011 verbieden. Dat zijn namelijk behoorlijke vervuilers op fietspaden op immissieniveau: de lucht die andere weggebruikers daar inademen. Die maatregel zal wel zo’n 1,3 miljoen euro kosten, onder meer door een subsidieregeling voor degenen die worden getroffen door het weren van de oude brom- en snorfietsen.

"Ook muizen kunnen irritant zijn"

Ook op het gebied van scheepvaart wil Nijmegen de luchtkwaliteit verbeteren door eisen te stellen aan de toegang van schepen. Wethouder Tiemens: “We zijn altijd maar een muisje in het totaal, maar ook muizen kunnen irritant zijn.” Nijmegen trekt hierbij samen op met havenstad Rotterdam.

Een andere belangrijke maatregel is het instellen van drie zero-emissie zones voor de bevoorrading in de stad: in het stadscentrum, bij de nieuwe wijk Hof van Holland en op de universiteitscampus Heijendaal. Al die zaken moeten helpen om de uitstoot van binnenlandse bronnen in Nijmegen met 50 procent te verminderen en daarmee in 2030 te voldoen aan de eisen van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO).

Milieuzone juridisch niet houdbaar

Een deel van het benodigde geld voor alle maatregelen komt vrij nu een milieuzone niet nodig blijkt. Wethouder Tiemens wijst erop dat behalve Amsterdam geen enkele andere stad in Nederland een milieuzone heeft ingesteld, zonder dat dat verplicht was wegens overtreding van de Europese emissienorm.

Tiemens: “Wij zitten al jaren onder die norm, met name door de invoering van ‘groene stadsbussen’. We hebben in 2016 wel onze eigen roetreductienorm ingesteld die als grondslag zou kunnen dienen voor het instellen van een milieuzone, maar het is maar de vraag of dat stand zou houden bij de rechter als mensen.

Door: Karel de Jong

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Harriët Tiemens (GL) stopt als wethouder Nijmegen, Jan Wijnia interim-kandidaat

  22 juni 2021
  NIJMEGEN - Wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks) stopt als wethouder in Nijmegen. Zij wordt per 1 september directeur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Haar partij draagt oud-wethouder Jan Wijnia voor als interim-wethouder op de portefeuille duurzaamheid, wonen, mobiliteit, parkeren, groen en water.
 • Nijmegen zoekt naar structurele oplossing winteropvang daklozen

  22 juni 2021
  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college is op zoek naar een structurele oplossing voor winteropvang voor daklozen. Afgelopen winter werd er een tijdelijke opvanglocatie met kleine woonunits ingericht op een parkeerplaats aan de achterzijde van de Jan Massinkhal. Die oplossing is goed bevallen en het college wil dit graag in de toekomst op kleinere schaal op een vaste locatie kunnen organiseren.
 • Stadspartij Nijmegen kiest voor 'dubbel' lijsttrekkerschap van Grutters en Broeren

  22 juni 2021
  NIJMEGEN - Stadspartij Nijmegen kiest ervoor om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 met een dubbel lijsttrekkerschap te werken. De lijst van de partij wordt dan aangevoerd door huidig fractievoorzitter Wendy Grutters en raadslid Jean-Paul Broeren. Het is de eerste Nijmeegse partij die voor deze optie kiest.
 • Waarschijnlijk Latijnse vertalingen straatnamen op bordjes in Ulpia en Fabrica

  16 juni 2021
  NIJMEGEN - De straatnaambordjes in de buurten Ulpia en Fabrica van de nieuwbouwwijk Waalfront krijgen waarschijnlijk een onderschrift met de Latijnse vertaling van de naam. Stadspartij Nijmegen wilde graag de straatnamen zelf ‘Latijnser’ maken, maar vindt daar geen steun voor in de raad. Voor onderschriften zijn andere partijen wél te porren. Wat de Partij voor de Dieren betreft, wordt de voorgenomen straatnaam ‘Slachthuisstraat’ veranderd in ‘Slachthuisweg’ om vooral te benadrukken dat het slachthuis Hilckmann weg is.
 • Meer geld nodig voor realisatie sporthal Hof van Holland

  15 juni 2021
  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college klopt bij de gemeenteraad aan voor extra budget voor de realisatie van de Sporthal Plus in de nieuwbouwwijk Hof van Holland in Nijmegen-Noord. Verschillende factoren hebben ertoe geleid dat het budget van bijna 12 miljoen euro dat de raad al beschikbaar had gesteld nu niet meer toereikend blijkt te zijn om de sporthal te realiseren. Als het extra budget er niet komt, loopt de bouw van sporthal vertraging op omdat de gemeente de aannemer dan geen formele opdracht kan verstrekken.

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend