Logo De Belofte

NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad wil dat bij de herinrichting van de Graafseweg tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg gekozen wordt voor een variant met één rijstrook in beide richtingen en een busbaan stadinwaarts. Dat laat PvdA-fractievoorzitter Ammar Selman dinsdagavond weten.

Hij heeft een motie voorbereid die het college oproept tot het realiseren van deze variant. Deze zou gesteund worden door coalitiepartijen GroenLinks en D66.

Van vier rijbanen naar twee rijbanen

De motie van Selman roept het college op om nadat de reconstructie van de Waalbrug gereed is te beginnen met de zogenaamde ‘inrichtingsvariant 5’ van de Graafseweg. In deze variant wordt de huidige situatie van twee rijbanen in beide richtingen omgebouwd tot een situatie waarbij er twee keer één rijstrook voor het autoverkeer is plus een busbaan stadinwaarts. Deze busbaan zou in de toekomst bij calamiteiten flexibel ingezet kunnen worden.

Vergroening en doorstroming S100

Verder wordt het college in de motie verzocht te onderzoeken of er nog verdere vergroening mogelijk is op het her in te richten wegvak. Ook wil Selman dat men de doorstroming op de S100 blijft monitoren en aanvullende maatregelen treft wanneer de doorstroming of de luchtkwaliteit verslechtert. Een half jaar nadat de inrichtingsvariant is gerealiseerd zou er een evaluatie uitgevoerd moeten worden waardoor mogelijke effecten nog nader uitgewerkt kunnen worden.

Heet hangijzer

De verdere herinrichting van de Graafseweg is een heet hangijzer. Een aanzienlijk deel van de oppositie én coalitiepartij SP toonden zich eerder al geen voorstander van het schrappen van rijbanen voor autoverkeer. De SP dwong via een motie nader onderzoek af naar de fysieke mogelijkheden ter plekke en de verkeerseffecten van een versmalling. De uitvoering van deze motie heeft volgens Selman inzichten gegeven in de verschillende inrichtingsvarianten, maar leidt niet tot een keuze voor het behouden van twee rijbanen in beide richtingen.

‘Balans tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid’

De PvdA-fractievoorzitter geeft aan dat met inrichtingsvariant 5 een juiste balans tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid gevonden wordt. ‘Het gaat om ons het verzekeren van de veiligheid voor fietsers en aanwonenden, en om voor die laatsten de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren’, vertelt Selman. ‘De bereikbaarheid van de stad via de Graafseweg zal voor het autoverkeer niet verslechteren en voor fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer verbeteren. Er zullen verder in de toekomst geen andere rijbanen op de Graafseweg meer verdwijnen. Deze keuze is dan ook in lijn met de mobiliteitsvisie die we als gemeenteraad vastgesteld hebben.’

‘Geen grote vertragingen of sluipverkeer’

Het is niet de bedoeling dat het inleveren van twee rijbanen voor grote vertragingen gaat zorgen of dat er extra sluipverkeer komt op de omliggende wegen, zoals de Groenestraat en de Wolfskuilseweg, maar daar is Selman niet bang voor. ‘Uit een onderzoek uit 2018 is gebleken dat een versmalling van de Graafseweg tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg niet zal leiden tot afwikkelingsproblemen op de omliggende wegen. Ook heeft een simulatie in 2019 aangetoond dat de verliestijd voor autoverkeer in de spitstijden maximaal vijftien seconden is en nog minder kan worden door extra maatregelen.’ Wel moet de doorstroming op de S100 zoveel mogelijk via flankerende maatregelen worden geborgd, schrijft Selman.

Eerdere herinrichting eerste wegvak

Selman is positief over een eerdere herinrichting van het voorste deel van de Graafseweg. ‘De reconstructie van het wegvak van de Graafseweg tussen het Keizer Karelplein en de spoorbrug heeft niet heeft geleid tot terugslag op het Keizer Karelplein. Het verkeer op de Graafseweg is met vijf procent afgenomen zonder dat er sprake was van een toename op de omliggende wegen. Het fietsverkeer is er met meer dan dertig procent toegenomen.’

De motie wordt naar verwachting ingediend tijdens de besluitronde van 10 juni.

Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7

 

 

Door: Mediapartner Omroep RN7

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Hulp voor huurders in binnenstad: 'Over een maand is het te laat'

  27 mei 2020
  NIJMEGEN - Om in deze coronatijd een leegloop in de binnenstad te voorkomen, hebben verhuurders samenwerking gezocht met onder meer de gemeente en Koninklijke Horeca Nederland. De bedoeling is om huurders die financieel klem zitten tegemoet te komen.
 • Wijkraad Lent en DVOL vangen bot op verzoek groter sportpark en minder woningen Vossenpels-Noord

  26 mei 2020
  NIJMEGEN - De Wijkraad Lent en voetbalvereniging DVOL vangen bot het Nijmeegse college op hun verzoek om de plannen voor woningbouw in Vossenpels-Noord tussen Bekkersland en Smitjesland op te schorten en te heroverwegen ten gunste van een groter sportpark. Het college vindt dat er al voldoende geïnvesteerd wordt in sportvoorzieningen in de Waalsprong.
 • College Nijmegen: ‘Kritisch kijken naar functie en voortbestaan wijkcentra’

  26 mei 2020
  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college wil kritisch gaan kijken naar de functie van wijkaccommodaties. Dit vanuit een nieuw beleid dat minder gericht is op het faciliteren door middel van vastgoed en meer op het ondersteunen van activiteiten. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat een aantal minder succesvolle wijkcentra gesloten wordt. De gemeente gaat, na goedkeuring van de gemeenteraad, in gesprek met wijkbewoners om te kijken waar de behoeftes liggen en deze ingevuld kunnen worden.
 • Vier zomervakantie in autoloze straten, zegt D66 Nijmegen

  25 mei 2020
  NIJMEGEN - D66 Nijmegen wil dat het deze zomer mogelijk wordt om zogenoemde 'vakantiestraten’ in te richten, waarin verkeer tijdelijk wordt geweerd. Hiermee moet meer ruimte geboden worden aan buurtbewoners die door de coronacrisis noodgedwongen in eigen stad vakantie vieren.
 • ‘Meerderheid raad Nijmegen gaat voor twee rijbanen en een busbaan bij herinrichting Graafseweg’

  20 mei 2020
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad wil dat bij de herinrichting van de Graafseweg tussen de Rozenstraat en de Wolfskuilseweg gekozen wordt voor een variant met één rijstrook in beide richtingen en een busbaan stadinwaarts. Dat laat PvdA-fractievoorzitter Ammar Selman dinsdagavond weten.

Overig verkiezingsnieuws

 • Hulp voor huurders in binnenstad: 'Over een maand is het te laat'

  27 mei 2020
  NIJMEGEN - Om in deze coronatijd een leegloop in de binnenstad te voorkomen, hebben verhuurders samenwerking gezocht met onder meer de gemeente en Koninklijke Horeca Nederland. De bedoeling is om huurders die financieel klem zitten tegemoet te komen.
 • Nieuw zorgcomplex op plek van oude peuterspeelzaal

  27 mei 2020
  BRUMMEN - Op de plek van de oude peuterspeelzaal in Brummen komen waarschijnlijk woningen voor mensen met dementie. De gemeente heeft daarover een principebesluit bereikt met zorginstelling Dagelijks Leven. Het idee is om twintig studio's te realiseren.
 • Subsidie voor inwoners om Arnhemse luchtkwaliteit te meten

  26 mei 2020
  ARNHEM - De gemeente Arnhem stelt 10.000 euro subsidie beschikbaar voor inwoners die een luchtmeter aanschaffen en hun meetgegevens beschikbaar stellen. Per meter wordt er 17,50 euro vergoed, dat is ongeveer de helft van de totale kosten. Dat komt neer op 570 luchtmeters.
 • Ondanks protest is komst zonnepark weer een stap dichterbij

  26 mei 2020
  BENNEKOM - Het zonnepark Nergena in Bennekom is een stap dichterbij gekomen. Het gemeentebestuur is ondanks stevig protest akkoord gegaan met de definitieve omgevingsvergunning. Voor de zomer gaat de gemeenteraad er over stemmen. Daar zijn de meningen verdeeld.
 • Extra plekken om gratis te parkeren

  26 mei 2020
  ARNHEM - Er worden 48 parkeervakken omgezet van betaald parkeren en vergunninghoudersplekken naar gratis parkeren. Ook gaan de parkeerplekken van de sector Spijkerkwartier naar het Statenkwartier, besloot het Arnhemse college. Dat moet de parkeerdruk in die buurt verminderen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend