Logo De Belofte

EDE - De acht gemeenten in de Regio Foodvalley maken meer ruimte voor windturbines en zonnevelden. Die komen vooral langs snelwegen, op parkeerplaatsen en op daken. In 2030 wordt er zo jaarlijks 0,75 TWh groene energie opgewekt, genoeg om 250.000 huishoudens van stroom te voorzien.

Dat zijn de afspraken die de gemeenten Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude, Veenendaal, Ede, Rhenen en Wageningen in een concept regionale energiestrategie (RES) hebben vastgelegd.

Lusten: 50 procent voor regio

'Belangrijk uitgangspunt is dat we naast de lasten, ook de lusten in de regio houden. We streven naar meer dan 50 procent lokaal eigenaarschap van energieprojecten', zegt Sander van ’t Foort, wethouder van Renswoude en bestuurlijk trekker van het proces. 

Op die manier hoopt hij draagvlak te creëren voor de plannen, want windmolens en zonnevelden roepen regelmatig weerstand op. 

Kernenergie een optie

Naast zonnepanelen en windturbines, is ook kernenergie een optie in de Foodvalley. De mogelijkheid daarvoor wordt nog onderzocht en is overigens niet meegenomen in het 0,75 TWh-plan.

Hetzelfde geldt voor windturbines tussen bomen op de Veluwe. Ook die optie wordt nog onderzocht. Een windmolen in het bos staat niet zo in het zicht, maar is tegelijkertijd mogelijk een verstoring van de lokale flora en fauna, dus is er nogal wat discussie over.

Landschap verandert komende 10 jaar

De projecten waar al wel veel enthousiasme voor is, beïnvloeden het landschap. Dat ziet er over 10 jaar waarschijnlijk heel anders uit.

Er zullen namelijk nog veel zonnevelden en windturbines bij moeten komen om de 75 TWh-doelstelling te halen. Op basis van bestaande en geplande energieprojecten komt de regio nu nog maar op 0,15 TWh duurzame energie.

Van ’t Foort vertelt dat er tussen de 9 en 13 nieuwe windturbines langs de snelweg bijkomen. 

Op deze kaartjes is te zien waar de zonnevelden en windturbines mogelijk komen. De tekst gaat daaronder verder.

Afbeelding
Voorkeursbestemmingen voor zonnevelden. Foto: Regio Foodvalley

Afbeelding
Mogelijke locaties voor windturbines en/of zonnevelden. Foto: Regio Foodvalley

Conceptbod

De zogenoemde regionale energiestrategie (RES) wordt opgesteld vanwege het landelijke klimaatakkoord. Daarin staat dat Nederland ten minste 35 TWh aan duurzame elektriciteit op land opwekt in 2030. In de RES staat beschreven hoe de Foodvalley-gemeenten daar aan willen bijdragen. 

Het gaat nu nog om een conceptbod dat na overleg met onder meer waterschappen, boeren- en milieuclubs en energiebedrijven is opgesteld. De concept-RES wordt de komende weken door de gemeenteraden en de Provinciale Staten besproken. Zij kunnen nog hun bedenkingen meegeven voordat de plannen deze zomer door het PBL doorgerekend worden. 

Uitstellen vanwege corona? 

Uit Barneveld kwam vorige week een roep om de concept-RES uit te stellen vanwege de coronacrisis. Volgens de fractie Lokaal Belang is het een gevoelig onderwerp dat nu niet voldoende besproken kon worden.

Bovendien is het een belangrijk document. 'Want het is alleen in zoverre een concept, dat PBL vervolgens een doorrekening gaat maken die kan leiden tot aanpassingen', staat in een brief naar de gemeenteraad. 'Het is niet zo dat de regio’s ineens met een heel ander bod kunnen komen.'

Maar volgens Van ’t Foort is uitstel van besluitvorming over het plan niet nodig omdat 90 tot 95 procent van de bijeenkomsten gewoon door zijn gaan.

Lees ook: 

 

Door: Joukje Valkenburg

Het laatste nieuws uit Ede

 • Schoolboeken laten langer op zich wachten door personeelstekorten

  02 september 2021
  EDE - Scholieren moeten dit jaar iets langer wachten op hun schoolboeken dan normaal. Iddink uit Ede, een van de grootste distributeurs van ons land, zet alle zeilen bij om het lesmateriaal op tijd bezorgd te krijgen. Maar door personeelstekorten worden de boeken nu pas enkele dagen voor de start van het schooljaar bij de scholieren thuis bezorgd.
 • Regeling rond diplomazwemmen in Ede uitgebreid

  12 juli 2021
  EDE - Niet alleen kinderen van 7 en 8 jaar oud met ouders die een inkomen hebben tot 130 procent van het bijstandsnorm, kunnen gebruik maken van de speciale regeling in Ede met betrekking tot het diplomazwemmen.
 • Formatie in Ede blijft achter gesloten deuren

  12 juli 2021
  EDE - Een motie waarmee D66 en PvdA wilden bewerkstelligen dat de formatiebesprekingen in de openbaarheid zouden gaan plaatsvinden, kon op geen meerderheid rekenen in de Edese gemeenteraad.
 • SGP Ede: Betrek inwoners nog meer bij de komst van windmolens

  29 juni 2021
  EDE - Als het aan het college van burgemeester en wethouders van Ede ligt, komen er tot tien windmolens in de gemeente Ede bij in de komende jaren.
 • College Ede komt ondernemers Ede Centrum en Bennekom tegemoet

  29 juni 2021
  EDE - Het coronavirus heeft zijn sporen nagelaten bij ondernemers onder meer in Ede-Centrum en in Bennekom. Om de ondernemers in deze centra tegemoet te komen is er eerder dit jaar besloten om de reclamebelasting te halveren.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend