Logo De Belofte

NIJMEGEN - Blijft één van de oudste dispuuthuizen van Nijmegen bestaan of komt er een einde aan een traditie van dertig jaar? Dat is in handen van de bestuursrechter die woensdag moet beslissen over het lot van dispuuthuis THOR aan de Bijleveldsingel 80. De eigenaren van het pand zijn in beroep gegaan tegen de weigering van Nijmegen om een vergunning af te geven voor het studentenhuis.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Onder druk van omwonenden voert Nijmegen sinds 2018 een harde strijd tegen de vele studentenhuizen in de stad, waarvan er naar schatting zo'n 2000 illegaal zijn.

Strijd opgevoerd

Het eerste half jaar mochten illegale verhuurders nog gebruikmaken van de zogenoemde inkeerregeling, maar sinds vorig jaar heeft Nijmegen de strijd echt opgevoerd: wie drie of meer kamers verhuurt, heeft een vergunning nodig.

Een van de eisen voor zo'n vergunning is het aspect leefbaarheid. Als er in een bepaalde buurt al te veel kamerverhuur is en met name als er sprake is van overlast weigert het college de vergunning. Dat overkwam ook het huis van dispuut THOR. De eigenaren dienden een vergunningaanvraag in maar kregen tot hun verrassing nul op het rekest.

'Wij zitten hier al dertig jaar'

Oudste bewoner Koen Sitvast is daar verbaasd over: 'Die vergunningaanvraag werd eigenlijk ingediend als formaliteit. Als er nou een nieuwe vergunningaanvraag gedaan zou worden konden wij een weigering nog begrijpen, maar wij zitten hier al dertig jaar.'

Bovendien, zo betogen de studenten, is er de laatste jaren veel veranderd. Zo zijn de muren en ramen extra geïsoleerd om geluidsoverlast te voorkomen en hebben de bewoners zichzelf een streng reglement opgelegd.

Sinds oktober zijn er dan ook nauwelijks klachten meer, zo communiceerde wethouder Tiemens onlangs ook aan de gemeenteraad. Maar dat zegt volgens buurtbewoner Emile Pfeil nog niet zo veel. 'Op zich verbaast me dat niet. Het is nu de winterperiode. De klachten gingen voornamelijk over het buiten feesten, dat zul je in de winter minder doen. En bovendien zou ik me ook rustig houden als ik THOR was nu ze zo in the picture staan.'

Woord aan de rechter

Het is nu dus aan de rechter om te beslissen over het lot van dispuuthuis THOR. Maar de leden hebben er wel vertrouwen in want hun advocaat heeft een brief uit 1998 van de gemeente Nijmegen waarin staat dat studentenhuizen van voor 1994 geen vergunning nodig hebben. En in dat jaar was het huis al in handen van THOR. Koen Sitvast: 'Dispuut THOR zit hier over tien jaar nog steeds. Zeker!'

Wethouder Harriët Tiemens wil niet reageren zo lang de zaak onder de rechter ligt. In soortgelijke rechtszaken eerder dit jaar haalde zij bakzeil omdat die waren gebaseerd op een Huisvestingsverordening, waaruit volgens de rechter onvoldoende bleek waarom de wethouder vergunningen zou mogen weigeren. Die zaken worden later waarschijnlijk opnieuw gevoerd op basis van een recentere Huisvestingsverordening. 

Zie ook:

Door: Karel de Jong

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Subsidie voor slopen oude brommers en snorfietsen vanaf 1 oktober weer beschikbaar

  28 september 2021
  NIJMEGEN - Per 1 oktober 2021 kunnen Nijmegenaren weer gebruikmaken van een subsidieregeling voor het laten slopen van een een oude brom- of snorfiets van voor 2011. Deze subsidie was eerder in 2021 beschikbaar, maar was door het grote aantal aanvragen binnen drie maanden op. De gemeente Nijmegen stelt nu 200.000 subsidie beschikbaar voor 2021 en 2022 of totdat het budget op is.
 • Subsidieregeling groendaken en groene gevels Nijmegen succes: ophoging budget nodig

  28 september 2021
  NIJMEGEN - De subsidieregeling die in Nijmegen per 1 januari van dit jaar van kracht is voor het realiseren van groendaken en groen gevels is zo’n succes dat in september het subsidieplafond al bereikt is. Daarom wil het college het subsidieplafond eenmalig verhogen met 50.000 euro, zodat ook aanvragen die in wacht staan doorgang kunnen vinden.
 • Nog dit jaar zelfbewoningsplicht en anti-speculatie in Beuningen

  27 september 2021
  BEUNINGEN - De gemeente Beuningen wil nog dit jaar verbeteringen aanbrengen op de woningmarkt. Drie weken geleden verklaarde het college van B&W dat men volgend voorjaar met een voorstel zou komen voor de invoering van zelfbewoningsplicht op de woningmarkt, evenals een anti-speculatie beding. Nu heeft de gemeenteraad besloten om beide maatregelen dit jaar nog in te voeren.
 • Jan Wijnia geïnstalleerd als interim-wethouder Nijmegen, Tiemens neemt afscheid

  01 september 2021
  NIJMEGEN - Jan Wijnia is namens GroenLinks woensdagavond geïnstalleerd als interim-wethouder op de portefeuille duurzaamheid, wonen en mobiliteit. Hij zal deze functie invullen tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Harriët Tiemens heeft afscheid genomen als wethouder op deze portefeuille en wordt directeur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend