Logo De Belofte

NUNSPEET - Er komt geen apart beleid in Nunspeet voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen. De motie van PvdA-GroenLinks Nunspeet om ook in de gemeente te komen met een zogenoemd LHBTI-beleid heeft het donderdagavond niet gehaald.

Fractievoorzitter André Timmerman van Groenlinks-PvdA diende de motie in. Kort gezegd vindt hij dat de gemeente zich moet uitspreken tegen discriminatie van en geweld tegen LHBTI-ers. Er moet een gelijke behandeling komen voor deze doelgroep vindt PvdA Groenlinks.

Het is een gevoelig onderwerp binnen de gemeente Nunspeet en dat is te merken in het debat. De meeste partijen zijn het wel eens dat er geen geweld tegen LHBTI-ers moet worden gebruikt of dat er gediscrimineerd moet worden. Maar veel partijen willen geen apart beleid voor deze doelgroep.

Met name de christelijke partijen noemen dat als belangrijkste reden om niet met de motie in te stemmen. Fractievoorzitter Harm Jan Polinder van de SGP is er duidelijk over: 'Ik vind de term LHBTI-gemeenschap ook vreemd. Ik hoor toch ook niet bij de hetero-gemeenschap', stelt hij. Bovendien vraagt Polinder zich af of er überhaupt sprake is van geweldsincidenten tegen LHTBI-ers in Nunspeet.

Incidenten

Die incidenten zijn inderdaad niet bekend, laat burgemeester Van de Weerd weten: 'Maar er is ook geen onderzoek naar gedaan.' Door de stelling van de christelijke partijen (SGP, CDA, CU) dat er geen apart beleid moet komen voor één specifieke doelgroep is er niet genoeg steun voor de motie. André Timmerman probeert nog concrete voorbeelden te geven van wat zijn partij voor ogen heeft: 'Dat kan zijn een roze filmavond of sportactiviteiten voor LHTBI-mensen. De gemeente kan daar een faciliterende rol in spelen wat mij betreft', zegt de fractievoorzitter. Maar steun voor zijn motie komt er niet.

Wonderpil

Een teleurstelling voor PvdA-GroenLinks en mensen uit de LHBTI-gemeenschap. 'Als we écht iets voor Nunspeetse LHBTI’ers willen betekenen, dan zal hier specifiek beleid voor gemaakt moeten worden', zei Sander Kouwenberg, burgerraadslid namens PvdA-GoenLinks al eerder.

'Nunspeetse LHBTI’ers willen Nunspeets LHBTI-beleid. Dat is de conclusie die getrokken kan worden uit alle gesprekken die we de afgelopen anderhalf jaar gevoerd hebben. Er bestaat vanzelfsprekend geen wonderpil die zorgt voor volledige acceptatie van LHBTI’ers, maar onze gemeente beschikt over genoeg mogelijkheden en instrumenten om de acceptatie en veiligheid van deze gemeenschap te vergroten. Onze gemeente staat in nauw contact met de welzijnsorganisaties, de ouderenorganisaties, het sociaal -en straatwerk, de sportverenigingen én verzorgd lespakketten voor scholen. Wij kunnen dus concreet iets betekenen!'

De christelijke partijen boden wel een alternatief. De komende tijd zal de wethouder onderzoeken welke groepen van de bevolking in Nunspeet extra aandacht nodig hebben. Volgens hen vallen ook LHBTI-ers daar onder.

Dit is een verhaal van De Belofte, ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier.

Door: Niels Kater, Rik Kapitein

Het laatste nieuws uit Nunspeet

 • CU Nunspeet: betrek mensen met een verstandelijke beperking bij beleid

  13 januari 2021
  NUNSPEET - De ChristenUnie Nunspeet wil dat ook inwoners met een verstandelijke beperking actief en op maat betrokken worden bij het ontwikkelen van de Inclusie agenda. Raadslid Arie Harteveld: “ Als ChristenUnie hebben we veel aandacht gevestigd op de grote groep inwoners met een licht verstandelijke beperking. Zij gaan vaak niet de barricades op maar komen wel degelijk barrières tegen.”
 • Gemeentebelang ziet kansen voor Sportpark Hulshorst

  17 december 2020
  HULSHORST - Gemeentebelang Nunspeet ziet een unieke kans voor de kern Hulshorst om met de aankoop van een stuk grond de lokale faciliteiten flink uit te breiden.
 • Gemeentebelang Nunspeet vraagt meer mogelijkheden voor woonstarters

  10 november 2020
  NUNSPEET - Gemeentebelang Nunspeet heeft het college van burgemeester en wethouders om meer mogelijkheden voor woonstarters gevraagd. Door enerzijds starters op de woningmarkt beter te faciliteren en anderzijds ontwikkelaars meer mogelijkheden te geven om te bouwen hoopt de partij het beter mogelijk te maken voor starters om in de Gemeente Nunspeet te blijven wonen. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat de gemeente zich moet richten op woningen voor de lokale bevolking.
 • Pieter Teeninga wethouderskandidaat ChristenUnie Nunspeet

  14 oktober 2020
  NUNSPEET - De ChristenUnie Nunspeet draagt Pieter Teeninga (65) uit Harderwijk voor als wethouder. Teeninga is een ervaren bestuurder. Hij was 11 jaar wethouder in Harderwijk. “Besturen is niet voor bange mensen,” zei hij in 2010. Er moest toen fors gesneden worden in subsidies. In 2014 was Teeninga de enige wethouder die een doorstart maakte in een heel nieuw college met jonge collega’s. “Ik ben een verbinder en zoek het gesprek met inwoners. Dat vind ik belangrijk. Samen kom je verder. Met die insteek wil ik ook graag in Nunspeet aan de slag.”
 • Forse uitgaven zijn nodig om de effecten van de coronacrisis op te vangen in Epe

  09 oktober 2020
  EPE - Het college van B&W heeft de begroting van de gemeente Epe voor de periode 2021-2024 gepresenteerd. Voor de eerste drie jaar is de begroting sluitend. Ingaande 2024 ontstaat naar verwachting een structureel tekort van € 1 miljoen. Maatregelen zullen in de toekomst nodig zijn om dit tekort op te heffen. Deze begroting speelt op deze uitzonderlijke situatie in. Dit keer geen budget voor nieuwe beleidsinitiatieven, maar een begroting die gebaseerd is op voortzetting van bestaand en reeds voorgenomen beleid.

Overig verkiezingsnieuws

 • Omwonenden niet blij met groot zonnepark: 'Misschien meer lawaai moeten maken'

  06 maart 2021
  LOENEN - Weerstand tegen zonneparken in de gemeente Apeldoorn is eerder regel dan uitzondering. In Loenen probeerden dorpsbewoners constructief mee te denken, maar dat hielp hen niet. "Misschien hebben we niet genoeg lawaai gemaakt."
 • 'Een langzame, pijnlijke dood', dat wenst een Arnhemse politicus alle SGP'ers toe

  06 maart 2021
  ARNHEM - "Lieve God, wil je alle SGP'ers een ziekte geven waardoor ze uiterst pijnlijk en zonder uitzicht op genezing heel langzaam uitsterven?" Dat schreef fractievolger Peter Verdijk van lokale partij Arnhem Centraal onlangs op zijn Facebook-pagina. De politicus heeft zijn post inmiddels verwijderd en vervangen voor excuses.
 • Kritiek op priklocatie in Wijchen: 'Hoe kunnen we dit verbeteren?'

  05 maart 2021
  WIJCHEN - Een aantal kritische raadsleden wil dat de gemeente Wijchen nauwer samenwerkt met de GGD om de lokale priklocatie effectief te laten vaccineren. De partij Kernachtig Wijchen roept op om de vinger goed aan de pols te houden, zodat er binnenkort genoeg spuiten zijn voor iedereen.
 • 'We mochten geen kritische vragen stellen', D66 reageert op Arnhemse coalitiebreuk

  05 maart 2021
  ARNHEM - Volgens D66-fractievoorzitter Mattijs Loor ging de kritiek van zijn voormalig coalitiepartners, die hem donderdag aan de kant zetten, niet alleen over toon en houding. Er werd zijn partij wel degelijk gevraagd minder kritische vragen te stellen, vertelt hij vrijdag aan Omroep Gelderland.
 • Partijen voor breuk al in gesprek over nieuwe Arnhemse coalitie

  05 maart 2021
  ARNHEM - GroenLinks, VVD en PvdA spraken afgelopen zondag al met Arnhem Centraal over een mogelijke nieuwe coalitie. Dat de samenwerking met D66 werd stopgezet, werd hen donderdagmiddag vlak voor het nieuws naar buiten kwam in een zoommeeting medegedeeld. Fractievoorzitter Mattijs Loor was teleurgesteld en verrast, vertelt Leendert Combee (VVD).
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend