Logo De Belofte

TIEL - Het lukt maar niet om de vervallen hoek aan de ingang van de Tielse winkelstraat de Voorstad leven in te blazen. De gemeente heeft deze week het plan om er een winkel en appartementen te bouwen afgekeurd. Er wordt namelijk niet aardgasvrij gebouwd en dat moet wél, stelt de gemeente. Volgens de ontwikkelaar wordt het plan op die manier onhaalbaar.

Al jaren is er overleg tussen Witte Steen Ontwikkelaars en de gemeente over de nieuwbouw op de hoek van de Oliemolenwal en de Voorstad in Tiel. De vervallen locatie staat precies aan de kop van de Santwijckse Poort, die de gemeente als belangrijke winkelpoort heeft aangewezen.

Sinds dit jaar is het bij nieuwbouw verplicht aardgasvrij te bouwen. Tot dit jaar gold een overgangsregeling voor oudere plannen, maar het plan voor de Voorstad liet te lang op zich wachten om hiervan gebruik te kunnen maken.

Donderslag

Het besluit dat de bouw echt zonder aardgasaansluiting moeten, komt voor ontwikkelaar Arne Witte als een donderslag bij heldere hemel. 'We weten dat vanaf dit jaar voor onze nieuwbouwprojecten geldt dat er aardgasvrij gebouwd moet worden', aldus Witte.

'Maar dit is een project uit het verleden waar we al zo lang mee bezig zijn. Ook ambtelijk, met de gemeente Tiel. Niemand heeft ooit gezegd dat het niet zou lukken. Er ligt al aardgas voor de woonhuizen die er staan. Daarbij is het voor Tiel als winkelstad van groot belang dat daar wat gaat gebeuren.'

Om die reden had Witte om een ontheffing gevraagd voor het aardgasvrij bouwen. Deze kan om een aantal redenen verleend worden: als het bijvoorbeeld technisch niet mogelijk is, of als het project zou verhinderen dat de hele wijk later van het aardgas af kan.

Volgens Tiel is het in ieder geval technisch prima mogelijk om de nieuwbouw zonder aardgas te realiseren.

Maatschappelijk belang

Ook wanneer de kosten zó hoog zijn dat de bouw niet door kan gaan, kan de gemeente een ontheffing verlenen. Maar dan moet er wel een maatschappelijke noodzaak zijn voor het gebouw. En die noodzaak is er volgens de gemeente Tiel niet.

'Er zijn voldoende winkels en appartementen in Tiel', stelt het college van burgemeester en wethouders. 'Het staat Witte Steen Ontwikkelaars vrij om de locatie te ontwikkelen binnen de wettelijke mogelijkheden. Het staat hen ook vrij de locatie niet te ontwikkelen.'

Subsidie

Witte begrijpt daar niets van. 'Het maatschappelijk belang van deze locatie is altijd onderkend. We hebben op voorspraak van de gemeente een potje van 200.000 euro subsidie van de provincie bewerkstelligd, vanwege het maatschappelijk belang. Dat wordt nu tenietgedaan.'

'Het is technisch natuurlijk mogelijk om aardgasvrij te bouwen, maar dat zorgt voor een substantiële verhoging van de bouwkosten. We willen ook iets moois neerzetten en dat is zo economisch niet haalbaar.'

Door: Menno Provoost

Het laatste nieuws uit Tiel

 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Lokale belasting voor Rivierenlanders sterk gestegen

  05 mei 2021
  TIEL - Rivierenlanders zijn de afgelopen jaren veel meer gaan betalen aan gemeentelijke belasting. Grootste boosdoener is de afvalstoffenheffing die voor veel huishoudens meer dan verdubbelde. Maar ook de belasting op woningen (ozb) en de rioolheffing nam in een aantal gemeenten fors toe.
 • Opnieuw reuring om enquête autoluwe binnenstad Tiel

  19 april 2021
  TIEL - Opnieuw is er reuring ontstaan in de binnenstad rondom een enquête die wordt verstuurd met vragen over het autoluw maken van de binnenstad van Tiel. Ditmaal zijn ondernemers bevraagd die in een eerder stadium al waren bijgepraat door de ondernemersvereniging Hart van Tiel. Veel ondernemers klopte aan de deur bij voorzitter Margriet van Heesch van de winkeliersvereniging. In een schrijven aan de ondernemers zegt zij: “Wij als Hart van Tiel zijn voor het autoluw maken van de binnenstad. Deze enquête is ontstaan doordat er blijkbaar twee groepen bewoners zijn. De een is voor en de andere tegen. Dat is hun goed recht. Echter vindt ik de uitleg niet helemaal chique. Wij zijn in een vroeg stadium al door de gemeente benaderd om tot een zo mooi mogelijke binnenstad van Tiel te komen, en ook daar hebben wij al heel wat tijd in gestoken. Wij waren graag in gesprek gegaan met de initiatiefnemers van deze enquête, maar zij hebben nooit contact met ons opgezocht."
 • Raadslid Buren stapt op

  19 april 2021
  LIENDEN - Het blijft een komen en gaan van bestuurders in de gemeente Buren. Ditmaal geeft raadslid Van Tuil de pijp aan Maarten. Van Tuil was raadslid voor Gemeentebelangen. Zijn gezondheid is de belangrijkste reden dat hij zich niet langer wil en kan inzetten voor het raadswerk, maar duidelijk werd onlangs ook dat de verhoudingen in de raad hem ook parten speelde.
 • Tiel kiest voor recycling, maar ziet liever wasbare luiers

  07 april 2021
  TIEL - Gemeenten in de regio Rivierenland kunnen vanaf 1 januari volgend jaar luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen en naar ARN in Weurt te brengen voor recycling. Hoewel het in de regio een langgekoesterde wens is, is lang niet iedereen enthousiast over het voorstel.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend