Logo De Belofte

EDE - Het proces om te komen tot een begroting met een financieel duurzaam perspectief was niet eenvoudig volgens wethouder financiën Leon Meijer.

'We hebben als college keuzes gemaakt, wat betekent dat we sommige ambities bijstellen om de financiën op orde te houden. Nu en in de toekomst. Samen met partners uit de samenleving is afgelopen jaar al veel bereikt, maar we staan nog steeds voor grote opgaven in Ede', stelt Meijer.

Er zijn flinke tekorten op de zorg waarvoor we vanuit het Rijk onvoldoende gecompenseerd worden. 'Daarnaast werken we natuurlijk hard aan onze duurzaamheidsambitie, aan gezond en duurzaam voedsel voor iedereen, aan de ontwikkeling van het landelijk gebied en nog veel meer. Allemaal belangrijke thema’s die geld kosten. Door de keuzes binnen deze begroting kunnen we blijven werken aan de toekomst van Ede en de juiste zorg bieden aan de inwoners die dat nodig hebben.'

Waar gaat het geld naar toe?

In de begroting 2020 - 2023 geeft de gemeente aan waar zij de komende jaren haar geld aan uitgeeft. Om een beeld te geven over hoeveel geld dit gaat; de begroting van de gemeente gaat over een kleine 410 miljoen euro. Bijna de helft hiervan gaat om in zorg thema’s, denk aan maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg. Naast geld voor de zorg en overige wettelijke taken investeert de gemeente ook in andere thema’s voor de toekomst van Ede, enkele voorbeelden;

 • de leefbaarheid in Ede door het toevoegen van meer groen.
 • Samen met partners uit de samenleving wordt een lokaal sportakkoord opgesteld.
 • In 2020 wordt het fietsplan verder uitgevoerd.
 • Inzetten op energiebesparing en duurzame energieopwekking.
 • Op het gebied van veiligheid wordt met name geïnvesteerd in veilige wijken en een veilig uitgaansgebied.

Keuzes

Soms moeten er volgens de gemeente moeilijke keuzes gemaakt worden. 'Door deze keuzes blijft Ede financieel gezond en voorkomen we maatregelen zoals het sluiten van bibliotheken of het verhogen van de OZB. Ook is de afgelopen periode de huidige begroting kritisch onder de loep genomen. Doel hiervan is structureel geld bezuinigen door zaken anders in te richten of op een andere manier uit te voeren. Daarnaast is gewerkt aan een pakket van maatregelen binnen de zorg om de transformatie te realiseren en de begroting van de zorg duurzaam en gezond te maken. 'Ondanks alle maatregelen en keuzes blijft het tekort op de zorg een aandachtspunt. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten voert hierover gesprekken met het Rijk. 'We zijn positief gestemd dat we hier uitgaan komen.'

Het vervolg

De begroting is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders. In oktober en november gaat de gemeenteraad de begroting bespreken om hier vervolgens een besluit over te nemen.

 

 

 

 

 

 

 

Door: Mediapartner Omroep Ede

Het laatste nieuws uit Ede

Overig verkiezingsnieuws

 • Ambtenaren ziek thuis na discriminatieaffaire: 'Er moesten koppen rollen'

  06 mei 2021
  ARNHEM - De concerndirecteur (directeur van de gehele gemeentelijke organisatie) en gemeentesecretaris van Arnhem zijn door het college 'geslachtofferd' voor hun rol in de discriminatieaffaire. Dat vertellen meerdere bronnen aan Omroep Gelderland. Twee van de hoogste ambtenaren binnen de gemeente hebben zich ziek gemeld, nadat het vertrouwen in hen is opgezegd. Bronnen melden dat de handelwijze van het college tot een angstcultuur binnen het stadhuis leidt.
 • Bewoners Sluiterweg Elspeet willen sluipverkeer in hun straat tegengaan

  06 mei 2021
  ELSPEET - Bewoners van de Sluiterweg in Elspeet willen dat de gemeente maatregelen gaat treffen om sluipverkeer effectief tegen te gaan om zo de veiligheid te waarborgen. De gemeente concludeert dat naar aanleiding van een schouw het niet is opgevallen dat er gevaarlijke situaties zijn en om die reden wordt de huidige verkeerssituatie niet gewijzigd.
 • Raad steunt aanpak verkeersknelpunten Halfweg en Gortelseweg

  06 mei 2021
  VIERHOUTEN - CDA-fractievoorzitter Koos Meijer maakt zich al geruime tijd zorgen over een tweetal verkeersknelpunten rondom Vierhouten. Het gaat om de situaties bij Halfweg en de Gortelseweg. In beide gevallen is de verkeersveiligheid ernstig in het geding en is naar zijn mening spoedige verbetering nodig.
 • Het huisvesten van arbeidsmigranten krijgt nog een staartje

  06 mei 2021
  NUNSPEET - Bij de rondvraag in de gemeenteraad had André Timmerman (PvdA/GroenLinks) een vraag over de slechte huisvesting van arbeidsmigranten op De Grote Bunte. Timmerman had daar eerder schriftelijke vragen over gesteld en ook antwoord gekregen. Die antwoorden bevredigden hem niet.
 • Lokale belasting voor Rivierenlanders sterk gestegen

  05 mei 2021
  TIEL - Rivierenlanders zijn de afgelopen jaren veel meer gaan betalen aan gemeentelijke belasting. Grootste boosdoener is de afvalstoffenheffing die voor veel huishoudens meer dan verdubbelde. Maar ook de belasting op woningen (ozb) en de rioolheffing nam in een aantal gemeenten fors toe.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend