Logo De Belofte

TIEL - Extra campagnes, extra toezicht, extra schoonmaken en extra handhaving. Er moet van alles extra gebeuren om Tiel schoon te houden met de invoering van een nieuw afvalsysteem volgende maand. Deze maatregelen kosten in 2019 zo'n 87.000 euro en in 2020 circa 130.000 euro extra. Dat is te lezen in het plan Tiel Schone Stad waar het bestuur van Avri binnenkort over besluit.

door Menno Provoost

Tiel heeft er bij het bestuur van Avri op aangedrongen dat er in de stad meer nodig is dan in andere gemeenten om de invoering van het nieuwe inzamelsysteem goed te laten verlopen. De vrees is dat de openbare ruimte sterk vervuild nu alle inwoners hun restafval tegen hogere kosten naar een ondergrondse container moeten gaan brengen. Ook nu al wordt er regelmatig afval bij de ondergrondse containers in de binnenstad gezet, in plaats van dat het erin wordt geworpen. Ook belandt meer huishoudelijk afval in openbare prullenbakken of wordt het ergens gedumpt.

Een reeks aan extra maatregelen moet dit tegen gaan. Containers moeten wanneer nodig geleegd kunnen worden in het weekend en tijdens evenementen, afval dat bij containers geplaatst wordt moet vaker en sneller weggehaald worden en er moet een systeem komen om dumpingen in de gaten te houden. Daarbij moeten toezichthouders ook in de weekenden gaan posten bij de containers om mensen die er afval neerzetten te beboeten. De openbare prullenbakken zouden ook regelmatig geïnspecteerd moeten worden op restafval.

De gemeente is altijd tegen de invoering van dit systeem geweest, maar dolf in de stemming in het algemeen bestuur het onderspit. Nog altijd dringt Tiel aan op het tenminste onderzoeken van een systeem van nascheiden, waarbij het afval zoveel mogelijk achteraf pas gescheiden wordt en niet door de inwoners. Dit onderzoek komt er voorlopig niet. In het najaar wordt opnieuw gekeken of het bestuur nog zo'n onderzoek wil.

Proef met strenge en vriendelijke container

Om mensen beter te informeren en te betrekken bij het afval inzamelen zijn extra campagnes bedacht. Specifieke flyers voor arbeidsmigranten uit Oost-Europa bijvoorbeeld. Ook komen er proefopstellingen met verschillende uitvoeringen van de container om te kijken welke het beste werkt. Zo is de een aangekleed met een mooi tuintje en worden er bij de andere bordjes met strenge of juist vriendelijke informatie aangebracht. Tiel staat ook meer samenwerking voor met clubs die zich al bezig houden met een mooier Tiel.

Al die extra maatregelen kosten extra geld. Het voorstel is om de kosten van ruim 87.000 euro in 2019 en 129.000 euro in 2020 te verdelen over alle deelnemende gemeenten van Avri. Alleen de kosten van de inspectie van de prullenbakken zou daar niet bij horen omdat dit niet direct samenhangt met de inzameling van het huishoudelijk afval.

Tiel heeft een voorstel gedaan op de kosten te drukken door minder te controleren op de zuiverheid van grondstoffen zoals het groenafval en plastic dat aangeboden wordt. Deze capaciteit zou dan ingezet worden om te controleren op bijplaatsingen. Dit kan er echter toe leiden dat er veel restafval tussen de grondstoffen komt, waardoor vrachten afgekeurd worden. Het beoogde doel van een betere scheiding wordt dan niet bereikt en het leidt dan ook tot hogere kosten.

Luiers en incontinentiemateriaal

De vertegenwoordigers van de acht gemeenten in het algemeen bestuur van Avri vergaderen op 4 juli over het plan Tiel Schone Stad. Dan staat ook een plan op de agenda voor de aparte inzameling van luiers en incontinentiemateriaal. Vooralsnog kunnen deze alleen bij het restafval. Inwoners die hiermee te maken hebben, betalen dus fors meer voor het afvoeren van hun restafval. Bij afvalverwerker ARN in Weurt is een installatie gebouwd om luiers en incontinentiemateriaal te kunnen recyclen. Deze is echter nog niet volop in bedrijf. Het is nog niet duidelijk of, en zo ja wanneer, het Rivierenlandse incontinentiemateriaal er verwerkt kan worden.

Avri heeft een plan uitgewerkt om het materiaal vanaf de eerste helft van volgend jaar apart in te zamelen. Gemeenten kunnen kiezen of ze hiervan gebruik willen maken. De maatregel kost het eerste jaar tussen de vijf en negen euro extra per huishouden, afhankelijk van in welke gemeente je woont. De volgende jaren wordt dit iets goedkoper.

De gemeente West Maas en Waal heeft als enige besloten om de luiers direct al met de invoering van het nieuwe systeem in te zamelen. Dit is gratis voor de inwoners die er gebruik van maken, maar de gemeente moet er wel voor betalen om het als restafval af te voeren.

Het laatste nieuws uit Tiel

 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Lokale belasting voor Rivierenlanders sterk gestegen

  05 mei 2021
  TIEL - Rivierenlanders zijn de afgelopen jaren veel meer gaan betalen aan gemeentelijke belasting. Grootste boosdoener is de afvalstoffenheffing die voor veel huishoudens meer dan verdubbelde. Maar ook de belasting op woningen (ozb) en de rioolheffing nam in een aantal gemeenten fors toe.
 • Opnieuw reuring om enquête autoluwe binnenstad Tiel

  19 april 2021
  TIEL - Opnieuw is er reuring ontstaan in de binnenstad rondom een enquête die wordt verstuurd met vragen over het autoluw maken van de binnenstad van Tiel. Ditmaal zijn ondernemers bevraagd die in een eerder stadium al waren bijgepraat door de ondernemersvereniging Hart van Tiel. Veel ondernemers klopte aan de deur bij voorzitter Margriet van Heesch van de winkeliersvereniging. In een schrijven aan de ondernemers zegt zij: “Wij als Hart van Tiel zijn voor het autoluw maken van de binnenstad. Deze enquête is ontstaan doordat er blijkbaar twee groepen bewoners zijn. De een is voor en de andere tegen. Dat is hun goed recht. Echter vindt ik de uitleg niet helemaal chique. Wij zijn in een vroeg stadium al door de gemeente benaderd om tot een zo mooi mogelijke binnenstad van Tiel te komen, en ook daar hebben wij al heel wat tijd in gestoken. Wij waren graag in gesprek gegaan met de initiatiefnemers van deze enquête, maar zij hebben nooit contact met ons opgezocht."
 • Raadslid Buren stapt op

  19 april 2021
  LIENDEN - Het blijft een komen en gaan van bestuurders in de gemeente Buren. Ditmaal geeft raadslid Van Tuil de pijp aan Maarten. Van Tuil was raadslid voor Gemeentebelangen. Zijn gezondheid is de belangrijkste reden dat hij zich niet langer wil en kan inzetten voor het raadswerk, maar duidelijk werd onlangs ook dat de verhoudingen in de raad hem ook parten speelde.
 • Tiel kiest voor recycling, maar ziet liever wasbare luiers

  07 april 2021
  TIEL - Gemeenten in de regio Rivierenland kunnen vanaf 1 januari volgend jaar luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen en naar ARN in Weurt te brengen voor recycling. Hoewel het in de regio een langgekoesterde wens is, is lang niet iedereen enthousiast over het voorstel.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend