Logo De Belofte

NIJMEGEN - 'Zeg maar wat we ermee aanmoeten, want wij weten het niet meer.' Dat is kort samengevat de vraag die de gemeente Nijmegen voorlegt aan het ministerie in Den Haag over wat nu te doen met de woonboten aan de Oostkanaaldijk in de Waalstad.

De woonboten liggen aan een kade midden in een industrieterrein. De gemeente wil ze daar al lange tijd weg hebben, omdat het niet veilig wonen zou zijn in verband met de zware industrie eromheen. Daarnaast zouden de woonboten uitbreiding van bedrijvigheid op het industrieterrein kunnen dwarsbomen. Een hoofdpijndossier.

Mag niet, mag toch wel

In 2014 heeft de Raad van State geoordeeld, bij een procedure over het bestemmingsplan, dat legalisatie van wonen op de boten in het Maas-Waalkanaal niet mogelijk is. Maar sinds de Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Wvvw) is dat opeens anders. 

Het lijkt er nu op - met de recente gerechtelijke uitspraken - dat sinds de inwerkingtreding van de Wvvw de woonbooteigenaren aan de Oostkanaaldijk voor hun woonboot beschikken over een omgevingsvergunning die maakt dat daar wonen op een woonboot is toegestaan, niet langer in strijd met het bestemmingsplan en dus legaal.

Prima wonen

Dat is in ieder geval hoe de woonbooteigenaren de nieuwe regels zelf lezen. Zij vragen het college om zo snel mogelijk te bevestigen dat ze er nu legaal zijn en definitief een punt te zetten achter alle plannen om de woonboten daar weg te krijgen. De woonbooteigenaren hebben zelf altijd gezegd dat het daar op het industrieterrein prima wonen is.

Omliggende bedrijven menen dat de Wvvw niet bedoeld is voor deze situatie. Ze wijzen erop dat er gevaarlijke stoffen vervoerd worden in de omgeving en de aanwezigheid van de woonboten beperkingen van de uitbreidingsmogelijkheden oplevert. Ze willen dus dat de boten daar verdwijnen.

Onzekerheid duurt voort

Het college van burgemeester en wethouders noemt de situatie complex. De conclusies van de woonbooteigenaren en de bedrijven zijn tegenstrijdig. Het college onderzoekt nu wat te doen. De ingeroepen hulp van het ministerie is daar onderdeel van. De verwachting is dat het onderzoek omstreeks juni is afgerond. Daaruit moet duidelijk worden of de woonboten mogen blijven of niet.

Het college zet voorlopig in ieder geval het handhavingstraject in de koelkast en beseft dat hiermee de onzekerheid voor de betrokken partijen voortduurt. Maar het moet zorgvuldig uitgezocht worden, meent het college. Al was het maar omdat het mede om gevaarlijke stoffen gaat. 'Daar mag uiteraard niet te licht over worden gedacht', aldus het college in een brief aan de raad.

Zie ook:

Door: Rob Haverkamp

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Subsidie voor slopen oude brommers en snorfietsen vanaf 1 oktober weer beschikbaar

  28 september 2021
  NIJMEGEN - Per 1 oktober 2021 kunnen Nijmegenaren weer gebruikmaken van een subsidieregeling voor het laten slopen van een een oude brom- of snorfiets van voor 2011. Deze subsidie was eerder in 2021 beschikbaar, maar was door het grote aantal aanvragen binnen drie maanden op. De gemeente Nijmegen stelt nu 200.000 subsidie beschikbaar voor 2021 en 2022 of totdat het budget op is.
 • Subsidieregeling groendaken en groene gevels Nijmegen succes: ophoging budget nodig

  28 september 2021
  NIJMEGEN - De subsidieregeling die in Nijmegen per 1 januari van dit jaar van kracht is voor het realiseren van groendaken en groen gevels is zo’n succes dat in september het subsidieplafond al bereikt is. Daarom wil het college het subsidieplafond eenmalig verhogen met 50.000 euro, zodat ook aanvragen die in wacht staan doorgang kunnen vinden.
 • Nog dit jaar zelfbewoningsplicht en anti-speculatie in Beuningen

  27 september 2021
  BEUNINGEN - De gemeente Beuningen wil nog dit jaar verbeteringen aanbrengen op de woningmarkt. Drie weken geleden verklaarde het college van B&W dat men volgend voorjaar met een voorstel zou komen voor de invoering van zelfbewoningsplicht op de woningmarkt, evenals een anti-speculatie beding. Nu heeft de gemeenteraad besloten om beide maatregelen dit jaar nog in te voeren.
 • Jan Wijnia geïnstalleerd als interim-wethouder Nijmegen, Tiemens neemt afscheid

  01 september 2021
  NIJMEGEN - Jan Wijnia is namens GroenLinks woensdagavond geïnstalleerd als interim-wethouder op de portefeuille duurzaamheid, wonen en mobiliteit. Hij zal deze functie invullen tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Harriët Tiemens heeft afscheid genomen als wethouder op deze portefeuille en wordt directeur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend