Logo De Belofte

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen heeft opnieuw geblunderd met stukken die geheim hadden moeten blijven. Het gaat om de financiële tegemoetkoming voor woonbooteigenaren die moesten vertrekken bij de Oostkanaaldijk. De stukken hebben vanaf 12 februari ruim een week openbaar gestaan op de website van de gemeente. De PvdA gaat het college om opheldering vragen.

door Karel de Jong

Het college had eind vorig jaar de raad juist om geheimhouding gevraagd rondom de regeling voor de woonbooteigenaren. Charlotte Brand (PvdA): 'Schokkend was dat de bedragen betreffende een financiële tegemoetkoming aan de woonbooteigenaren in de stukken stonden.'

'Stukken waren integraal gepubliceerd'

De woonbooteigenaren zelf hebben deze bedragen tot op de dag van vandaag nog niet gehoord. Want de dag nadat de stukken - per ongeluk - online kwamen, bleek dat zij voorlopig toch mogen blijven als gevolg van een recente uitspraak van de rechtbank Limburg.

Dat de stukken op de website voor raadsleden stonden, vindt Brand nog tot daaraan toe. Maar zo vervolgt zij: 'Nog groter werd onze verbazing toen ons bleek dat deze geheime stukken ook op de gemeentelijke website onder collegebesluiten op 12 februari jongstleden integraal waren gepubliceerd.'

Eerst bedragen weggelakt, toen pas stukken weggehaald

De stukken hebben daar van 12 tot en met 20 februari in zijn geheel gestaan. Pas na herhaaldelijk aandringen van de PvdA werden eerst de bedragen weggelakt, en vervolgens werden de stukken pas op 22 februari in zijn geheel verwijderd. Brand: 'Het college publiceerde dus zelf geheime stukken op de openbare gemeentelijke website; de hele wereld kon meekijken.'

Het is niet de eerste keer dat de gemeente blundert met geheime stukken. Eerder was er al verwarring rondom de stukken over het warmtenet die op 27 november 2018 online stonden. 'Per ongeluk' volgens wethouder Tiemens, die ze een dag later weer weg liet halen.

Charlotte Brand: 'De PvdA-fractie is zeer geschrokken en verbijsterd over de gang van zaken.' Vooral omdat volgens haar in de geheime besprekingen tussen college en de raad telkens werd gewezen op het feit dat schending van de geheimhoudingsplicht een misdrijf is dat strafbaar is met een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of een geldboete van de vierde categorie (artikel 272 van het Wetboek van Strafrecht).

'Onzorgvuldig en onprofessioneel'

Belangrijker vindt Brand nog dat de woonbooteigenaren, die al jaren in onzekerheid zitten, een zorgvuldig proces verdienen en dit ook door het college is toegezegd. 'Met openbaring van deze geheime stukken lijkt van zorgvuldigheid in elk geval geen sprake te zijn.'

De PvdA vindt het van wezenlijk belang dat het gemeentelijke bestuur open en transparant is en dat geheimhouding slechts in zeer uitzonderlijke gevallen en dan alleen goed beargumenteerd moet plaatsvinden. De gang van zaken is volgens de PvdA-fractie onzorgvuldig, onprofessioneel en het Nijmeegse stadsbestuur onwaardig.

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Nijmeegse raad niet overtuigd van nieuwe marktregels

  27 mei 2020
  NIJMEGEN - De Nijmeegse gemeenteraad is nog niet overtuigd van de nieuwe regels voor marktkooplui en standplaatshouders. Vooral het systeem van loting en de termijn van slechts tien jaar is veel raadsleden een doorn in het oog. Dat er tijdens concerten in het Goffertpark buiten de hekken geen plek meer is voor lokale ondernemers, vinden de raadsleden helemaal onbegrijpelijk.
 • Omwonenden Nijmeegse GGD-complex: 'Niet nóg meer studenten in onze wijk!'

  27 mei 2020
  NIJMEGEN - Geen extra studentenwoningen in de wijk, dat is de boodschap van een petitie die woensdagavond is aangeboden aan de Nijmeegse gemeenteraad. De hartenkreet is ondertekend door 200 omwonenden van het GGD-complex aan de Groenewoudseweg. Het college van Nijmegen wil daarin een nieuw studentencomplex vestigen, maar de buurt is daar fel op tegen.
 • Hulp voor huurders in binnenstad: 'Over een maand is het te laat'

  27 mei 2020
  NIJMEGEN - Om in deze coronatijd een leegloop in de binnenstad te voorkomen, hebben verhuurders samenwerking gezocht met onder meer de gemeente en Koninklijke Horeca Nederland. De bedoeling is om huurders die financieel klem zitten tegemoet te komen.
 • Wijkraad Lent en DVOL vangen bot op verzoek groter sportpark en minder woningen Vossenpels-Noord

  26 mei 2020
  NIJMEGEN - De Wijkraad Lent en voetbalvereniging DVOL vangen bot het Nijmeegse college op hun verzoek om de plannen voor woningbouw in Vossenpels-Noord tussen Bekkersland en Smitjesland op te schorten en te heroverwegen ten gunste van een groter sportpark. Het college vindt dat er al voldoende geïnvesteerd wordt in sportvoorzieningen in de Waalsprong.
 • College Nijmegen: ‘Kritisch kijken naar functie en voortbestaan wijkcentra’

  26 mei 2020
  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college wil kritisch gaan kijken naar de functie van wijkaccommodaties. Dit vanuit een nieuw beleid dat minder gericht is op het faciliteren door middel van vastgoed en meer op het ondersteunen van activiteiten. Daarbij bestaat de mogelijkheid dat een aantal minder succesvolle wijkcentra gesloten wordt. De gemeente gaat, na goedkeuring van de gemeenteraad, in gesprek met wijkbewoners om te kijken waar de behoeftes liggen en deze ingevuld kunnen worden.

Overig verkiezingsnieuws

 • Seksuele intimidatie in Arnhem: meer dan helft vrouwen slachtoffer

  30 mei 2020
  ARNHEM - Van de Arnhemse vrouwen is 63 procent slachtoffer van seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat blijkt uit onderzoek. Een eenduidige aanpak zou ontbreken. Voor handhaving is nog te weinig wettelijke basis, stelt de gemeente.
 • Raadslid wil corona-monument: 'Dat helpt ons allemaal bij het verwerkingsproces'

  29 mei 2020
  WIJCHEN - Er moet in de gemeente Wijchen een gedenkplek komen voor alle slachtoffers van de coronacrisis, dat vindt raadslid Rudie van Haren. Hij stelt voor dat er in de natuur een speciaal kunstwerk wordt geplaatst, waar men na de crisis samen kan komen om elkaar troost te bieden.
 • Beverfamilie zit bouwbedrijf in Arnhem dwars

  29 mei 2020
  LICHTENVOORDE - Bij de Arnhemse Stadsblokken heeft zich een beverfamilie gevestigd. Dat zou blijken uit onderzoek in opdracht van verschillende belangengroepen die fel gekant zijn tegen de veelbesproken woningbouw in Stadsblokken-Meinerswijk. Volgens de belangengroepen moeten de afgegeven vergunningen worden ingetrokken en de bouw worden stilgelegd, want bevers zijn een beschermde diersoort.
 • Zorgen om 15-jarigen die te veel alcohol drinken

  29 mei 2020
  EDE - Er klinken zorgen over het alcoholgebruik van jonge tieners in de gemeente Ede. Een vijfde van de de vijftien- en zestienjarigen in de gemeente drink wel eens meer dan 5 glazen per avond, blijkt uit gemeentecijfers.
 • SGP stelt vragen over betrokkenheid bedrijven bij onderhoud Elspeet

  29 mei 2020
  ELSPEET - Op dit moment is de gemeente Nunspeet bezig met onderhoud aan het kruispunt Nachtegaalweg-Staverdenseweg in Elspeet. Dat onderhoud is hard nodig. Hierdoor is de doorgaande weg afgesloten. Wat de SGP steekt is de communicatie met de betrokken ondernemers.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend