Logo De Belofte

HENGELO - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over duurzaamheid.

Uit het bestuursakkoord: 

Het college belooft:

  • Beleidsversnippering om te zetten naar één programma en uitvoeringsgericht hier naar te werken: waarbij we inzetten op het waarborgen van het cultuurhistorische landschap en de biodiversiteit.
  • Voor de energietransitie en klimaatadaptatie en voor de aanpak van leegstaande (agrarische) bebouwing stellen we een revolverend fonds in uit de algemene reserve.
  • Te sturen op het verhogen van biodiversiteit in onderhoud en beheer.
  • In te zetten op het behoud en de versterking van kleinschalige landschapselementen 

Het laatste nieuws uit Bronckhorst

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend