Logo De Belofte

Nunspeet

Aantal inwoners

27.000

Beloften

Gemeente statistieken

NUNSPEET - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over duurzaamheid.

NUNSPEET - Marije Storteboom en Mark van de Bunte zijn namens Gemeentebelang de kandidaat-wethouders in Nunspeet voor de komende vier jaar.

NUNSPEET - SGP, Gemeentebelang en ChristenUnie presenteren hun coalitieakkoord met als titel: ‘Duurzaam koers houden’.

NUNSPEET - Dinsdagmorgen vergaderde het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Elburg voor het eerst in de nieuwe samenstelling.

HARDERWIJK - De vier coalitiepartijen Harderwijk Anders, VVD, ChristenUnie en CDA hebben samen het coalitieakkoord 2018-2022 opgesteld.

NUNSPEET - Sociale thema's moeten deel uit maken van de collegeonderhandelingen in Nunspeet, die na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart beginnen. Dat vindt de ChristenUnie in die gemeente.

NUNSPEET - Na 28 jaar raadslidmaatschap neemt Michel Verheijdt afscheid van de Nunspeetse politiek. Verheijdt trad aan als raadslid in april 1990.

NUNSPEET - RTV Nunspeet ging onlangs de straat op om te peilen wat bewoners belangrijk vinden in Nunspeet. Tijd om dit terug te koppelen aan de politieke partijen in de gemeente.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend