Logo De Belofte

ARNHEM - Gemeenten in heel het land luiden de noodklok. Het water stond hen al aan de lippen en daar is de coronacrisis nog bovenop gekomen. Donderdag vragen ze tijdens een landelijke actiedag aandacht voor hun benarde financiële situatie.

De gemeenten kampen met 'tekorten in het sociaal domein en een te beperkte omvang van het gemeentefonds'. Ze geven nu ook nog eens tientallen miljoenen euro's uit vanwege de coronamaatregelen.

Gemeenten overhandigen donderdag een petitie aan de Tweede Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Die vergadert dan over coronacompensatie voor 'medeoverheden', waaronder gemeenten. 

Zie ook: Corona kost gemeenten tientallen miljoenen, maar krijgen ze dat terug?

Het gaat de gemeenten niet alleen om coronacompensatie. Ze willen dat het Rijk hen ook op andere terreinen tegemoet komt. Er wordt een recessie verwacht, die het er niet gemakkelijker op zal maken. De gemeenten zijn bang zijn voor extra bezuinigingsrondes die volgens hen voor een kaalslag gaan zorgen in voorzieningen als zwembaden, bibliotheken en sportverenigingen.

Radiopresentator Nieke Hoitink in gesprek met wethouder Leon Meijer van de gemeente Ede:

'Meer vet op de botten nodig'

Verschillende gemeenten gaan ervan uit dat het Rijk of de provincie alle coronakosten gaan vergoeden, blijkt uit een rondgang van Omroep Gelderland. Bij de provincie zijn de ogen dan al snel gericht op Jan Markink. Hij is de gedeputeerde die verantwoordelijk is voor de financiën en het financieel toezicht bij gemeenten. We leggen hem een aantal vragen voor.

Uit de rondgang blijkt dat veel gemeenten extra kosten maken vanwege de coronamaatregelen. Daarbij zegt een aantal gemeenten dat ze verwachten dat óf het Rijk óf de provincie Gelderland die gaan vergoeden. Gaat u die gaten in de begroting dichten? 
"Dat ligt natuurlijk met name bij het Rijk. We hebben uit coulance zes miljoen euro beschikbaar gesteld voor de gemeenten in Gelderland. Dat doen wij wel, maar provincies als Drenthe en Flevoland bijvoorbeeld niet. Daarnaast stellen we nog vijftig miljoen beschikbaar voor allerlei overbruggingsmaatregelen op het gebied van bijvoorbeeld cultuur en economie. Dat doen we samen met gemeenten. We kijken naar onze rol, maar zomaar geld overmaken naar gemeenten, dat gaan we niet doen."

Er waren al gemeenten in Gelderland die financieel zwak waren, verwacht u dat meer gemeenten het moeilijk krijgen? 
"Dat is lastig in te schatten op dit moment. Gemeenten zijn nu zelf aan zet om uitgaven te verlagen en opbrengsten te verhogen. Wij beoordelen aan het eind van het jaar de begroting. Er zitten nu vijf gemeenten in de gevarenzone. Dat kunnen er meer worden of minder."

Gemeenten hebben al langer financiële tekorten door onder meer de grote kosten voor jeugdzorg. Ze zijn daar al langer gefrustreerd over. Donderdag wordt in de Tweede Kamer gesproken over de gemeentefinanciën. Hoe kijkt u als financieel toezichthouder daar tegenaan? 
"Gemeenten trekken terecht aan de bel. Mijn beeld is dat heel veel gemeenten heel ver gaan in hun bezuinigingen, waardoor de financiële rek eruit is. Dan hoeft er maar iets te gebeuren, zoals een corona-uitbraak, en dan is het klaar. Ze hebben geen vet meer op de botten. Je moet buffers hebben om tegenvallers op te kunnen vangen. Daar moet extra geld bij. Wij zien bijvoorbeeld ook dat als we samen met gemeenten bepaalde investeringen willen doen, die niet tot stand komen. Uiteindelijk is de verliezer de inwoner van Gelderland."

Zie ook: Tiel haakt aan bij landelijk protest tegen zorgtekorten

Het laatste nieuws uit Arnhem

 • Arnhem haalt tijdens hittegolf meer afval op tegen de stank

  05 augustus 2020
  ARNHEM - Arnhem zal tijdens de verwachte hittegolf vaker afval ophalen. Dat laat de gemeente weten. Warme periodes met broeierigheid kunnen namelijk extra stankoverlast veroorzaken, vooral bij groente-, fruit- en tuinafval (gft).
 • Veel geld voor cultuur naar Amsterdam, Gelderland krijgt niets

  05 augustus 2020
  ARNHEM - Vrijwel het gehele subsidiebudget voor cultuurmakers en producerende instellingen voor de komende jaren gaat naar de Randstad. Dat blijkt uit de verdeling die het Fonds Podiumkunsten heeft gemaakt. Er wordt niets toegekend aan het oosten van het land. "Dat was schrikken", vertelt Corien van der Poll, zakelijk leider van theatergroep Echo uit Arnhem die met lege handen achterblijft.
 • Hondenpoep, hardrijders en rommel: Arnhemmers ervaren veel overlast

  03 augustus 2020
  ARNHEM - Hondenpoep, rommel op straat, bekladde muren en vernieling van straatmeubilair. Arnhemmers ervaren veel overlast in hun buurten. Ook verkeersoverlast is in de Rijnstad een groter probleem dan in vergelijkbare en grote steden.
 • Arnhemmer voelt zich niet zo veilig als inwoner van grote stad

  03 augustus 2020
  ARNHEM - Het gevoel van veiligheid in Arnhem is slechter dan in vergelijkbare gemeenten en de grote steden. Dat blijkt uit onderzoek onder de bevolking in opdracht van de gemeente. De veiligheidsbeleving steeg over de jaren iets, maar niet harder dan elders. Daardoor blijft de Rijnstad onderaan de lijstjes bungelen.
 • 'Doofpotcultuur' binnen D66 Arnhem

  31 juli 2020
  ARNHEM - Bij D66 in Arnhem is sprake van een brede doofpotcultuur. Dat zegt Jeroen Poot, voorzitter van de commissie die de verkiezingen evalueerde. Dat rapport moest niet naar buiten worden gebracht, blijkt uit e-mails die diverse partijprominenten verstuurden en die in handen zijn van Omroep Gelderland. Onder deze druk zou het vervolgens zijn aangepast. De fractie ontkent en zegt dat de commissie het rapport na wederhoor zelf heeft gewijzigd.

Overig verkiezingsnieuws

 • Grote veranderingen raadsfractie PvdA Hattem

  12 augustus 2020
  HATTEM - De raadsfractie van de PvdA zal na het zomerreces een behoorlijke verandering ondergaan. De huidige fractievoorzitter, Marie-Lupe Stapper, heeft te kennen gegeven -wegens drukke werkzaamheden in combinatie met een nieuwe studie- te stoppen als fractievoorzitter en raadslid. Ook Geert Winkel heeft, na eigen afweging, besloten om zijn raadslidmaatschap te beëindigen.
 • Teunis verbouwt eigen groenten op zorglandgoed: 'Ik hoop zo de honderd te halen'

  09 augustus 2020
  RUMPT - Linge's Zorglandgoed opende precies een jaar geleden in het Betuwse Rumpt. Een verpleeghuis voor ouderen waar een huiselijke sfeer en buitenleven voorop staan. Omliggende gemeenten zijn enthousiast en zelfs vanuit Brussel is belangstelling.
 • Snelle oplossing in zicht voor lekkende vaten

  07 augustus 2020
  DOETINCHEM - Doetinchem streeft er naar om begin september te kunnen beginnen met het opruimen van 1300 vaten met giftig blusschuim op industrieterrein De Huet. Volgens burgemeester Mark Boumans is er zicht op een snelle oplossing door het water te filteren van de giftige PFOS-stoffen.
 • Arnhem haalt tijdens hittegolf meer afval op tegen de stank

  05 augustus 2020
  ARNHEM - Arnhem zal tijdens de verwachte hittegolf vaker afval ophalen. Dat laat de gemeente weten. Warme periodes met broeierigheid kunnen namelijk extra stankoverlast veroorzaken, vooral bij groente-, fruit- en tuinafval (gft).
 • Buurt wint: 'Mensen met onbegrepen gedrag' niet naar Doornspijk

  05 augustus 2020
  DOORNSPIJK - Een opluchting voor bewoners van de Berkenweg in Doornspijk: het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag besloten dat er geen 'mensen met onbegrepen gedrag' bij hen in de straat geplaatst mogen worden. Een vergunningsaanvraag van Stuyvenzand werd daarom afgewezen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend