Logo De Belofte

Rheden

Aantal inwoners

43.500

Beloften

Gemeente statistieken

DE STEEG - Vanaf 1 juli gaan inwoners van de gemeente Rheden betalen voor bepaalde afvalstromen. Was het op laten halen van grofvuil eerst nog gratis, dat wordt nu 15 euro per kubieke meter. En ook voor het wegbrengen van afval naar het recycleplein in Doesburg gaan tarieven gelden.

DE STEEG - Rheden is vorig jaar bijna een kwart van haar vermogen kwijtgeraakt. Het jaarresultaat past in het beeld van oplopende tekorten en afwijkende begrotingen dat de gemeente de afgelopen jaren kende. Toch vielen de resultaten opnieuw niet mee. Liefst 8,2 miljoen euro moest er uit de spaarpotjes worden gehaald om de kosten te dekken.

DE STEEG - De financiën van de gemeente Rheden zijn opnieuw slechter dan gedacht. Alle komende jaren vallen miljoenen slechter uit dan in de begroting vorig jaar nog werd verwacht. Voornaamste oorzaak: de verder oplopende kosten in de jeugdzorg. Extra maatregelen zijn nodig, stelt het college.

VELP - Er komen zestig wooneenheden in een kantoorgebouw aan de Waterstraat in Velp. De plannen konden dinsdagavond op instemmende geluiden van de gemeenteraad rekenen. Garanderen dat er geen arbeidsmigranten in komen, kon wethouder Ronald Haverkamp niet. 'Maar dat acht ik niet waarschijnlijk.'

VELP - De beoogde snelfietsroute Arnhem-Dieren wordt mogelijk toch doorgetrokken door Velp. Ondanks dat de gemeente Rheden dit na bewonersoverleg niet lijkt te willen. De regie overnemen en de volledige snelfietsroute alsnog realiseren is nu één van de opties, laat gedeputeerde Christianne van der Wal weten.

DE STEEG - Brugklassers uit Rhedense gezinnen met een minimaal inkomen kunnen vanaf nu standaard aanspraak maken op een gratis smartphone. De pilot van dit jaar beviel goed en wordt voortgezet.

VELP - Alle arbeidsmigranten die in isolatie zaten op een schip in Arnhem zijn hersteld en teruggekeerd naar hun wooncomplex in Velp. Dat meldt de gemeente Arnhem zaterdagmiddag. Zonder klachten mogen zij volgens de gemeente 'direct de volgende dag weer aan het werk'.

DIEREN - Op het voormalig mavo-terrein aan de Imboslaan in Dieren moeten woningen komen. Nadat het vorige plan naar de prullenbak ging vanwege bezwaren uit de omgeving, kan ook de huidige opzet op weinig gejuich van omwonenden rekenen, bleek tijdens de raadsvergadering. 'Teleurstellend', vindt wethouder Ronald Haverkamp.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend