Logo De Belofte

Nunspeet

Aantal inwoners

27.000

Beloften

Gemeente statistieken

NUNSPEET - Onder die aansprekende titel verschuilt zich een uitdagend en ook inspirerend project in de stad Groningen. CDA Nunspeet wil onderzoeken of het project ook in de eigen gemeente kan worden toegepast.

NUNSPEET - Nunspeet heeft geld gekregen van de Europese Unie om op publieke plekken in de gemeente gratis wifi te realiseren.

NUNSPEET - Het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet is voorstander van samenwerken in de regio. Juist door goed samen te werken (onder andere in NEO-verband met Elburg en Oldebroek) is een fusie voor de gemeente Nunspeet niet nodig.

NUNSPEET - De SGP Nunspeet wil dat vrijwilligers van het First Responder Team de auto met uitrusting die zij nodig hebben tijdens hartfalen, mee naar huis nemen.

VIERHOUTEN - In het vragenhalfuurtje van de raadsvergadering van Nunspeet van donderdag stelde Koos Meijer (CDA) de gevaarlijke situatie van de Gortelseweg in Vierhouten aan de orde.

ARNHEM - In partnerschap met de lokale partijen Gemeentebelang Nunspeet, Progressief Ermelo en Harderwijk Anders start op 1 maart 2019 het project JONG&politiek.

NUNSPEET - Vanaf januari dit jaar organiseert Stichting JOY-Elspeet een keer per maand een interkerkelijke bijeenkomst. Tijdens de voorbereidingen leek het erop dat deze bijeenkomsten in het Kulturhus konden worden gehouden. Uiteindelijk bleek dat niet door te gaan. Voor de eerste bijeenkomst is toen ruimte gevonden bij Mennorode.

WEZEP - De gemeente Oldebroek en het actiecomité ‘A28 moet stiller’ hielden op verzoek van de gemeenteraad een enquête onder inwoners uit en rondom Wezep. Belangrijke uitkomsten van het onderzoek zijn dat van alle respondenten 57% aangeeft geluidsoverlast te ervaren van de A28. Onder de personen die binnen een straal van 250 meter van de A28 wonen, geeft 63% aan overlast van geluid te ervaren. 

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend