Logo De Belofte

Nunspeet

Aantal inwoners

27.000

Beloften

Gemeente statistieken

NUNSPEET - Rugklachten door drempels, de passagiers van Nico de Jong uit Ermelo hebben er flink last van. Hij werkt als taxichauffeur op de regiotaxi waarmee hij dagelijks mensen in rolstoelen vervoert.

NUNSPEET - Gemeentebelang Nunspeet heeft bij het college van B&W haar zorgen geuit over de slechte financiële situatie van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waar onder andere de brandweer van Nunspeet en Elspeet onderdeel van zijn.

EPE - Om de snelheid van het verkeer op de Apeldoornseweg Zuid te verlagen en de veiligheid van fietsers en voetgangers te vergroten, wil de gemeente Epe drie verkeersgeleiders (vluchtheuvels) met een oversteek voor fietsers en voetgangers aanleggen tussen de Laan van Fasna en de komgrens met Vaassen.

NUNSPEET - Gemeentebelang Nunspeet heeft het college van de gemeente Nunspeet vragen gesteld over de betaalbaarheid van huurwoningen voor inwoners met een laag inkomen die in verhouding een hoge huur betalen.

NUNSPEET - Om de fietsproblematiek in het centrum van Nunspeet op te lossen komt er in een centraal gelegen leegstaand pand een bewaakte fietsenstalling.

NUNSPEET - Om de biodiversiteit op de Veluwe in stand te houden wil de provincie delen van de (Noord-)Veluwse bossen af te gaan sluiten.

EPE - De Cleantech Regio, waartoe ook de gemeente Epe behoort, maakt vaart met het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES).

HARDERWIJK - Een aanbestedingsprocedure moet duidelijk maken of een middelgroot crematorium aan de Ceintuurbaan in Harderwijk een reële kans van slagen heeft.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend