Logo De Belofte

Nunspeet

Aantal inwoners

27.000

Beloften

Gemeente statistieken

NUNSPEET - Staatsbosbeheer mag van de gemeente Nunspeet geen Tiny House plaatsen in het Zandenbos. Staatsbosbeheer wilde dit huisje gebruiken voor heide-sessies.

HARDERWIJK - Wethouders Christianne van der Wal en Jeroen de Jong van Harderwijk en Mark Lorist en Martijn Koppert van VTB en Erik Kroon van SOS Events gaven woensdag het startsein voor de bouw van het Veluwe Fun Park aan de Boekhorstlaan in Harderwijk.

NUNSPEET - Burgemeester en wethouders van Nunspeet beloven zich in te zetten voor het behoud van de busverbindingen naar Elspeet en Vierhouten. De ChristenUnie (CU) vroeg op 15 april om die toezegging. CU-fractievoorzitter Ingrid Slaa: ‘Het college vindt het belangrijk dat onze kernen ook ’s avonds en in het weekend goed bereikbaar zijn. Daar hadden we ook wel op gerekend. Het is belangrijk dat we het openbaar vervoer in de benen houden. De ChristenUnie zal de vinger aan de pols houden.’

NUNSPEET - De werkgelegenheid in Nunspeet is in 2017-2018 sterk gegroeid met 4,6 % tegen 2,4 % voor de provincie Gelderland. Opvallend is de blijvend sterke positie van de Nunspeetse industrie. De werkgelegenheid in de bouwnijverheid en de detailhandel/autohandel is in 2018 het meest toegenomen.

NUNSPEET - Als donderdagavond de begroting wordt behandeld in de gemeenteraad van Nunspeet zal het niet tot vuurwerk leiden. De politieke partijen zijn het nogal met elkaar eens waar het om de prioriteiten gaat.

NUNSPEET - Gemeentebelang is blij dat het college van burgemeester en wethouders de wens heeft uitgesproken zo min mogelijk paden af te sluiten in de Nunspeetse bossen en natuurgebieden. Dit naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen. Wel blijft Gemeentebelang de plannen van de provincie kritisch volgen.

NUNSPEET - Het college van de gemeente Nunspeet heeft instemmend en gelijktijdig ook wat terughoudend gereageerd op de door de CDA-fractie gestelde vragen over de beeldvorming van de mountainbiker en de voortgang van het realiseren van de MTB-routes.

NUNSPEET - Burgemeester en wethouders van Nunspeet maken bekend dat zij van plan zijn op de parkeerplaats Kerkendriest in Nunspeet twee parkeerplaatsen aan te wijzen die uitsluitend bedoeld zijn voor het opladen van elektrische voertuigen.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend