Logo De Belofte

Nunspeet

Aantal inwoners

27.000

Beloften

Gemeente statistieken

NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.

ELSPEET - De gemeente Nunspeet werkt de komende maanden aan natuurherstel aan de noordzijde van de Kleine Kolonie heide bij Elspeet. Zo wordt de bosrand grenzend aan de heide sterk uitgedund waardoor de gesloten, harde overgang van heide naar bos natuurvriendelijker wordt gemaakt.

NUNSPEET - Het college van B&W presenteert ook dit jaar een sluitende Programmabegroting 2022-2025 aan de gemeenteraad. In de begroting laat het college zien waaraan zij het geld wil besteden. Te denken valt aan het project De Wiltsangh, onderwijshuisvesting en de herinrichting van de stationsomgeving.

NUNSPEET - Staatsbosbeheer heeft, zoals bekend is, een vergunning bij de gemeente Nunspeet aangevraagd om herstelwerk uit te voeren in het Zandenbos. De gemeente moet hier hun licht nog over laten schijnen en een besluit over nemen. Gemeentebelang Nunspeet heeft via schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd, de vergunningsaanvraag voor de werkzaamheden aan de Zandenbosvennen in te trekken.

VIERHOUTEN - Al jaren wil de gemeente Nunspeet een rotonde op het kruispunt Halfweg bij Vierhouten, maar de provincie Gelderland is niet van plan deze aan te leggen. Het volgens velen een gevaarlijk kruispunt ligt op de N310 en is daarmee een provinciale weg. Zij zien naar eigen zeggen geen kansrijke mogelijkheden. Wel is de provincie inmiddels bereid om te praten over het overdragen van de grond aan de gemeente Nunspeet zodat de gemeente daar zelf een rotonde kan aanleggen.

NUNSPEET - De gemeente Nunspeet wil graag een dementievriendelijke gemeente worden. De insteek is mensen met dementie langer thuis te laten blijven wonen en ervoor zorgen dat ze naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Hiervoor is een projectplan opgesteld dat nog in de raad besproken moet worden. Stapsgewijs wil men dit doel bereiken. Zo wordt eerst ingezet op voorlichting en trainingen. Later wordt bepaald hoe het plan er concreet komt uit te zien.

NUNSPEET - Stichting Welzijn Nunspeet (SWN) heeft aan het college een subsidie van €20.000,- gevraagd voor geleden verliezen en weggevallen inkomsten door corona in 2020. Dit verzoek is afgewezen.

NUNSPEET - Voor velen was het even schrikken begin van dit kalenderjaar: de jaarlijkse nota onroerendzaakbelasting (OZB) viel fors hoger uit dan voorgaande jaren. Was die OZB-verhoging dan wel nodig? Onderaan de streep blijft een kleine miljoen euro over waar geen specifieke bestemming voor is.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend