Logo De Belofte

Nijmegen

Aantal inwoners

174.500

Beloften

Gemeente statistieken

NIJMEGEN - Nijmegen introduceert als eerste Nederlandse gemeente duurzame warmtelevering op wijkniveau. De primeur is voor de wijk Hengstdal waar een buurt-warmtepomp komt om 400 tot 800 woningen te verwarmen. De wijk geldt daarmee als voorbeeld voor andere Nijmeegse wijken om te kijken wat per buurt de beste oplossing is. In Denemarken is verwarming op wijkniveau al heel gebruikelijk.

NIJMEGEN - De skaeve huse in de Nijmeegse wijk Weezenhof moeten er zo snel mogelijk komen. Dat vindt een meerderheid van de gemeenteraad die woensdagavond over deze 'asowoningen' digitaal debatteerde. Geen ideale vorm van debatteren, maar volgens een meerderheid van de raad kon de vergadering wel gewoon doorgaan.

NIJMEGEN - Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen sluit per 1 mei een café in zijn stad. De reden is dat er illegaal werd gegokt en dat er tabak aanwezig was waarvan niet duidelijk was of er accijns over betaald was. Een en ander kwam aan het licht bij een integrale controle in november 2019 bij diverse cafés in Nijmegen.

NIJMEGEN - Bewoners van de Nijmeegse wijk Weezenhof voelen zich niet serieus genomen door de gemeente Nijmegen. Het college heeft onlangs een nieuw plan gepresenteerd voor skaeve huse, in de volksmond ook wel asowoningen genoemd. Woensdag wordt het plan behandeld in de gemeenteraad, maar dan wel via de computer en zonder dat de bewoners daar bij mogen zijn.

NIJMEGEN - De meeste mensen houden zich goed aan de regel om niet met meer dan drie mensen bij elkaar te komen en om anderhalve meter afstand te houden. Maar er is ook een groep jongeren die zich onttrekt aan de regels. ‘Zij spatten uiteen zodra ze handhavers in het vizier krijgen’, aldus burgemeester Bruls in een brief aan de gemeenteraad.

NIJMEGEN - Alleenstaande asielkinderen uit Griekse opvangkampen zijn welkom in Nijmegen. Nijmegen heeft zich daarmee met zo'n 30 gemeenten aangesloten bij de zogenoemde 'Coalition of the willing’ die ervoor pleit 500 van deze kinderen op te vangen in Nederland. Of en wanneer de kinderen ook daadwerkelijk, komen hangt vooral af van de medewerking van staatssecretaris Ankie Broekers-Knol.

NIJMEGEN - Er komen toch geen zorgwoningen op de voormalige Intersport-locatie bij Plein 1944. Zorgorganisatie De Waalboog, woningcorporatie Woonwaarts en de gemeente Nijmegen hebben de onderhandelingen over ontwikkeling van zorgwoningen aan de Doddendaal afgebroken. Volgens deze partijen is er onvoldoende voortgang in de ontwikkeling vanuit initiatiefnemer Dornick BV.

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen, Vierdaagsemarsen en Vierdaagsefeesten wachten het kabinetsbesluit van 21 april af voordat er een beslissing wordt genomen of de Vierdaagse doorgaat. Op 21 april maakt het kabinet bekend welke maatregelen er na 28 april van kracht blijven.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend