Logo De Belofte

Nijmegen

Aantal inwoners

174.500

Beloften

Gemeente statistieken

NIJMEGEN - Dertig Nijmeegse culturele instellingen krijgen de komende jaren subsidie van de gemeente. De subsidieaanvraag van twaalf organisaties is afgewezen.

NIJMEGEN - Nijmeegse bijstandsgerechtigden die in deeltijd bijverdienen krijgen hulp van de gemeente om te voorkomen dat er grote schommelingen zijn in hun netto inkomsten. Nijmegen start dit najaar een proef met vijfentwintig deelnemers die wisselende inkomsten hebben. Er wordt een halve ton als buffer apart gezet, zodat ze kunnen rekenen op een gelijkmatig inkomen.

NIJMEGEN - Het Nijmeegse college ziet niets in het organiseren van vakantiestraten in de Waalstad. Het voorstel daartoe kwam van coalitiepartij D66 die elders in het land soortgelijke initiatieven ziet. Maar het college noemt het in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de bewoners zelf en niet van de gemeente om hun vakantie vorm te geven.

NIJMEGEN - Het kan wel tot 2022 duren voordat er daadwerkelijk gestart wordt met de verkoop van softdrugs van officieel vergunde telers in het kader van het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Het ‘wietexperiment’ duurt minimaal vier jaar en wordt naast Nijmegen ook uitgevoerd in Almere, Arnhem, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Tilburg en Zaanstad.

NIJMEGEN - Vanaf woensdag 1 juli mogen horecaondernemers in de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid geen pakketten met licht alcoholische dranken meer bezorgen bij klanten. Hiervoor werd tijdens het hoogtepunt van de coronamaatregelen een uitzondering op de geldende regels voor drank en horeca gemaakt. Het regionaal beleidsteam van de Veiligheidsregio acht dit nu niet meer noodzakelijk, nu horecagelegenheden sinds 1 juni weer open mogen zijn.

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen stopt met een aantal maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Zo vervalt de mogelijkheid om supermarkten ’s nachts te bevoorraden en de verruiming van de openingstijden op zon- en feestdagen. Andere maatregelen gaan door tot 1 september en er komen zelfs een aantal nieuwe maatregelen bij, zoals de vrijstelling van huur die scholen moeten betalen voor buitensportaccommodaties

NIJMEGEN - Wethouder Harriët Tiemens van Nijmegen moet van een kleine meerderheid van de raad woningbouwcorporaties ertoe bewegen om twee jaar lang geen sociale huurwoningen te verkopen. Dat is het gevolg van een PvdA-motie met de bedoeling om de voorraad sociale huurwoningen op peil te houden. De VVD probeerde met minder succes het tegenovergestelde voor elkaar te krijgen: makkelijker verkopen van sociale huurwoningen aan scheefhuurders.

NIJMEGEN - De Nijmeegse gemeenteraad heeft in grote meerderheid het college opgeroepen om met speciale aandacht te kijken naar de financiële problemen bij kleinere culturele ondernemers en culturele programma's buiten de basisinfrastructuur van de grote podia en musea en de raad daarover te informeren. Stadspartij DNF en PvdA dienden hierover een motie in.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend