Logo De Belofte

Het laatste politieke nieuws

APELDOORN - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over wonen.

APELDOORN - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over de zorg.

APELDOORN - Het college van B en W heeft in het coalitie-akkoord beschreven welke plannen ze de komende vier jaar wil uit voeren. Hieronder kunt u een samenvatting lezen uit het bestuursakkoord over duurzaamheid, co2 reductie en een schone stad.

HATTEM - ChristenUnie, CDA en PvdA hebben donderdagmiddag het gezamenlijke coalitieakkoord gepresenteerd onder het motto: ‘Met elkaar werken aan een duurzaam Hattem.’ De drie partijen hebben ook de VVD en D66 om inbreng gevraagd om een raadsbreed gedragen coalitieakkoord te krijgen

TIEL - Onder het motto 'Tiel in balans' willen PvdB, VVD en PvdA de volgende vier jaar werken aan een schone, aantrekkelijke en zorgzame gemeente. De partijen ondertekenden woensdagavond het coalitieakkoord.

BRONKHORST - Han Pelgrom is gekozen als nieuwe fractievoorzitter van Gemeentebelangen Bronckhorst. Hij volgt Evert Blaauw op, die als kandidaat-wethouder is voorgedragen.

ARNHEM - Arnhem moet koploper worden op het gebied van duurzaamheid en het tegengaan van armoede heeft prioriteit. Dat staat in het coalitieakkoord dat GroenLinks, VVD, D66 en PvdA vrijdag hebben gepresenteerd

EDE - De vliegtuigen die van Lelystad Airport over Ede gaan, moeten hoger in het luchtruim. De kersverse wethouder Leon Meijer van Luchtvaart in Ede gaat zich hiervoor sterk maken.

ARNHEM - Het nieuwe college van Arnhem bestaat uit zes wethouders. GroenLinks en de VVD leveren er ieder twee, D66 en PvdA elk één. In het college komen twee wethouders die op dit moment nog niet actief zijn in de politiek.

ARNHEM - Arnhem krijgt de komende vier jaar zoals verwacht een coalitie van GroenLinks, VVD, D66 en de PvdA. De paarsgroene coalitie bestaat uit winnaars en verliezers van de verkiezingen in maart. GroenLinks en VVD wonnen terwijl D66 en PvdA juist zetels verloren. 

NUNSPEET - Marije Storteboom en Mark van de Bunte zijn namens Gemeentebelang de kandidaat-wethouders in Nunspeet voor de komende vier jaar.

HENGELO - Het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Bronckhorst telt straks drie wethouders, dat is er één minder dan nu het geval is. De partijen leveren straks elk één wethouder. Hiermee wordt de gelijkwaardigheid benadrukt.

DOESBURG - Stadspartij Doesburg, PvdA/GroenLlinks en de VVD vormen de nieuwe coalitie in Doesburg. De partijen hebben een akkoord gesloten waarin zorg voor inwoners en de energietransitie de belangrijkste thema’s zijn.

TIEL - De vorming van een nieuwe coalitie voor de gemeente Tiel is klaar. PvdB, VVD en PvdA leggen momenteel de laatste hand aan het coalitieakkoord. Op woensdag 30 mei ondertekenen zij het akkoord, waarna zij het verspreiden onder de raadsleden en het online te lezen is.

NUNSPEET - SGP, Gemeentebelang en ChristenUnie presenteren hun coalitieakkoord met als titel: ‘Duurzaam koers houden’.

BRONKHORST - Het coalitieakkoord in de gemeente Bronckhorst is bijna klaar. Dat zei formateur Gerard van den Hengel dinsdagavond.

BEMMEL - De nieuwe coalitie van de gemeente Lingewaard heeft het programma voor de komende vier jaar rond.

NUNSPEET - Dinsdagmorgen vergaderde het nieuwe college van burgemeester en wethouders in Elburg voor het eerst in de nieuwe samenstelling.

DOETINCHEM - De coalitie in Doetinchem kan in goede samenwerking van start, al was de verhoging van het aantal FTE wethouders van vijf naar 5,25 wel een punt. Desondanks stemden 22 van de 31 raadsleden voor het akkoord, alleen PvdA, SP en Lokaal Belang Doetinchem (LBD) waren tegen en kwamen met felle kritiek.

EDE - Het is in ieder geval een unicum in Gelderland: een wethouder luchtvaart. Die eer valt Leon Meijer van de ChristenUnie ten deel. In de vorige coalitie streed de wethouder al tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad, met deze nieuwe portefeuille geeft hij aan de strijd niet op te geven.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend