Logo De Belofte

ELSPEET - De gemeente Nunspeet werkt de komende maanden aan natuurherstel aan de noordzijde van de Kleine Kolonie heide bij Elspeet. Zo wordt de bosrand grenzend aan de heide sterk uitgedund waardoor de gesloten, harde overgang van heide naar bos natuurvriendelijker wordt gemaakt.

Insecten zullen hier naar verwachting dankbaar gebruik van maken. Zo kunnen ze zich in het voorjaar opwarmen, waardoor ze eerder actief worden op de heide. Ook voor specifieke heide- en bosvogels, zoals de nachtzwaluw, heeft zo’n rafelende bos¬rand voordelen.

De werklocatie strekt zich uit vanaf de Middenweg tot aan het fietspad van de Oude Garderenseweg. De werkzaamheden worden met name vanaf het ruiterpad en de zandwegen uitgevoerd. Het vrijkomende hout wordt voor het overgrote deel afgezet naar de houtverwerkende industrie.

Het voormalige houtdepot aan de Oude Garderenseweg wordt tijdens deze werkzaamheden ook aangepakt. Deze plek heeft zich ontwikkeld met veel bijzondere planten, maar dreigt nu langzaam dicht te groeien door spontaan ontwikkelde jonge bomen. Die worden weggehaald, zodat de flora zich kan blijven ontwikkelen en het gebied kan uitgroeien tot heideschraal grasland.

Om dit gebied open te houden, wordt het jaarlijks meegenomen in de heidebegrazing door de heideschapen. Recreanten kunnen tijdens de werkzaamheden enige hinder ondervinden. Hiervoor wordt in het terrein, door middel van bebording, alternatieven aangeboden.

Door: Mediapartner RTV Nunspeet

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend