Logo De Belofte

WIJCHEN - Het Wijchense college blijft geen heil zien in het plaatsen van een carillon in de toren van Kasteel Wijchen, ondanks het feit dat de initiatiefnemers middels crowdfunding de kosten voor de plaatsing ervan bij elkaar hebben weten te krijgen. Dat laat men weten in reactie op een initiatiefvoorstel dat Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal indienen over het nader onderzoeken van deze mogelijkheid. Wel is het college bereid om mee te denken over alternatieve opties.

Crowdfunding

Tijdens de behandeling van de begroting 2020 heeft de gemeenteraad niet ingestemd met het toekennen van budget voor het carillon. Sindsdien hebben de initiatiefnemers besloten zelf de kosten van 80.000 euro voor het carillon te dragen, en zij hebben dit met behulp van crowdfunding bij elkaar weten te krijgen. Uit aanvullende informatie over de bouwwerkzaamheden blijkt volgens de indieners van het initiatiefvoorstel daarnaast dat deze minder belastend zijn voor de kasteeltoren zijn dan in eerste instantie gedacht.

Niet wenselijk

Het college vindt het plaatsen van een carillon in de kasteeltoren echter ‘niet wenselijk’. “Het doel van de initiatiefnemers is om de sfeer op de markt te verhogen hiermee, maar het geluidsvolume dat daar voor nodig is overschrijdt de grenzen”, zegt wethouder Nick Derks (VVD). Daarnaast vindt het college dat het carillon geen cultuurhistorische waarde heeft en voorziet men een gebrek aan draagvlak bij omwonenden. Ook schat het college in dat voor aanvullend onderzoek 21.000 euro nodig is, wat zou betekenen dat de initiatiefgroep over onvoldoende middelen beschikt om alle kosten te financieren. “Omdat het Kasteel Wijchen een Rijksmonument is, moeten ingrepen aan het kasteel ter advisering worden voorgelegd aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Monumentenwacht en de Gemeentelijke Monumentencommissie. Daarnaast maakt het Museum Kasteel Wijchen gebruik van de toren in de museale beleving van het kasteel en voor de kasteelrondleidingen en kan beperking de toegankelijkheid van de toren en het uitzicht leiden tot het terugvorderen van subsidies die aan het museum verleend zijn.” Derks waardeert de inzet van vrijwillige initiatiefnemers wel. “Het is ontzettend knap dat ze in deze tijd 80.000 euro bij elkaar hebben weten te krijgen. Daarom willen we ook zeker het gesprek aangaan met ze over alternatieve opties.” Wat die alternatieve opties zijn, kan Derks nog niet zeggen.

“Nog geen enkel onderzoek gedaan naar haalbaarheid”

Raadslid Pim Verbeeten (Kernachtig Wijchen) weerlegt de argumentatie van het college, die volgens hem niets meer is dan een herhaling van zetten. “Het zijn allemaal suggesties, gevoelens en beelden, maar geen feiten. Er is nog geen enkel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid, en dat is nu juist wat wij hier willen. Ook om de angel uit de discussie te halen die nu de gemeenschap aan het verdelen is, terwijl het carillon juist moet verbinden. Het is heel simpel: blijkt uit de onderzoeken dat het prima kan, dan kunnen we het carillon plaatsen, en zo niet, dan niet. Wat betreft de kosten voor die onderzoeken verbaas me ik erover dat hier onvoldoende geld voor beschikbaar is, aangezien we overleg hebben gehad met de ambtelijke organisatie en daaruit bleek dat de post ‘onvoorzien’ toereikend zou zijn. Eigenlijk zou de raad dan over het hart moeten strijken en geld moeten vrijmaken, omdat dat immers voor een hoger bedrag bij de pumptrackbaan ook gedaan is. Maar niemand van de initiatiefnemers gaat dat carillon zomaar loslaten, dus als er meer geld bij elkaar gebracht moet worden, heb ik er vertrouwen in dat dat ook gaat gebeuren.” Als de gemeenteraad het initiatiefvoorstel van Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal toch aanneemt, volgt volgens het college een onderzoeksperiode van minimaal 56 weken.

Door: Dion van Alem, Mediapartner RN7

Het laatste nieuws uit Wijchen

 • "Uitwisseling boa's alleen in incidentele gevallen"

  28 september 2021
  REGIO - De regionale samenwerking van boa's die zo'n twee maanden geleden is ingezet, leidt niet tot een soort pool van boa's in Tweestromenland. Dat zei burgemeester Daphne Bergman van Beuningen onlangs op vragen vanuit de Beuningse gemeenteraad.
 • Björn Derksen opnieuw lijsttrekker van CDA Wijchen

  27 september 2021
  WIJCHEN - De leden van het Wijchense CDA hebben Björn Derksen unaniem gekozen tot lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Net als in 2018 gaat Björn Derksen de kandidatenlijst aanvoeren van de één na grootste fractie in de Wijchense gemeenteraad.
 • College wil ondanks crowdfunding geen carillon in Kasteel Wijchen, raad wil onderzoek

  01 september 2021
  WIJCHEN - Het Wijchense college blijft geen heil zien in het plaatsen van een carillon in de toren van Kasteel Wijchen, ondanks het feit dat de initiatiefnemers middels crowdfunding de kosten voor de plaatsing ervan bij elkaar hebben weten te krijgen. Dat laat men weten in reactie op een initiatiefvoorstel dat Kernachtig Wijchen, CDA en Wijchen Lokaal indienen over het nader onderzoeken van deze mogelijkheid. Wel is het college bereid om mee te denken over alternatieve opties.
 • Opknappen fietspaden Leemweg kan 25 bomen de kop kosten

  17 augustus 2021
  WIJCHEN - Het Wijchense college is voornemens om de vrijliggende fietspaden langs de Leemweg tussen Wijchen en Alverna op te knappen, en dat plan voorziet in het kappen van ongeveer 25 bomen die te dicht op het fietspad staan. Om dat er sprake is van scheuren in de verharding, rafeling en wortelopdruk voldoet het fietspad niet meer aan de kwaliteitseisen en moet er worden ingegrepen. Daarbij wordt nu niet gekozen om de straat te herinrichten tot een fietsstraat.
 • Raad Wijchen staat open voor medewerking aan skatebanen Bergharen en Alverna

  09 juli 2021
  WIJCHEN - De Wijchense raad is bereid medewerking te verlenen aan de realisatie van twee skatebanen in respectievelijk Bergharen en Alverna. Initiatiefnemers in die kernen hebben kenbaar gemaakt daar een skatebaan te willen realiseren. De raad roept het college nu om samen met de initiatiefnemers te bekijken of er met wederzijdse financiering van zowel de initiatiefnemers zelf als de gemeente mogelijkheden zijn hiervoor.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend