Logo De Belofte

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen wil dit jaar meer inzetten op bestrijding van de eikenprocessierups met natuurlijke vijanden. Daarom streeft men dit jaar naar een vermindering van 55 procent van het gebruik van biologische bacteriepreparaat XenTari en vermindering van preventieve bestrijding. De fracties van Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn al langere tijd zeer kritisch op het gebruik van XenTari. De gemeente gaat nu ook nesten van de eikenprocessierups alleen verwijderen bij een hoog risico op overlast voor mensen, om natuurlijke vijanden die baat bij de nesten hebben te behouden en zo de biodiversiteit te stimuleren.

55 procent

De eikenprocessierups kan door het loslaten van vrijwel onzichtbare haartjes voor flinke lichamelijke irritaties zorgen bij mensen. “De afgelopen jaren hebben we, ten behoeve van de volksgezondheid, gebruik gemaakt van het biologische bestrijdingsmiddel XenTari om de plaagdruk van de eikenprocessierups te verminderen”, laat het college weten. “We hebben het middel beperkt gebruikt, namelijk alleen op locaties waar we een grote plaagdruk verwachtten en daardoor overlast voor aanwonenden en passanten. Ten opzichte van 2020 verminderen we in 2021 het aantal bomen dat behandeld wordt met XenTari met meer van 55 procent. Dit jaar zetten we ook op een aantal andere plekken nematoden (aaltjes; kleine wormpjes die vlinderrupsen waar ze mee in aanraking komen, red.) in om te bekijken wat deze bestrijdingsvorm bijdraagt aan de bestrijding.”

Minder preventieve bestrijding

Om te voorkomen dat er in de overlastmaanden een plaag ontstaat die niet meer te beheersen valt, worden bomen met een hoog risico op de eikenprocessierups preventief bestreden. Dit zijn alleen bomen waar de afgelopen jaren aantoonbaar overlast is geweest van de eikenprocessierups. “Dit om natuurlijke vijanden die baat bij de nesten hebben te behouden en stimuleren", laat de gemeente weten. "Locaties waar niet meer preventief bestreden wordt, gaan we natuurlijker inrichten en beheren door minder maaien, inzaaien van kruidenmengsels en aanplanten van inheemse beplanting. Locaties waar nu nog preventief bestreden moet worden, worden wel alvast natuurlijk ingericht en behandeld volgens dezelfde uitgangspunten.”

Meer klachten mogelijk

Op basis van meldingen uit de stad en waarnemingen uit de organisatie worden er in 2021 alleen nog nesten verwijderd die een hoog risico op overlast geven. “Voorbeelden hiervan zijn nesten in bomen rond winkel- en zorgcentra, scholen, kinderdagverblijven, speeltuinen, intensieve recreatie gebieden, drukke fietspaden en essentiële voetpaden. Andere nesten verwijderen we niet meer omdat het afgelopen jaar gebleken is dat natuurlijke vijanden daar baat bij hebben. Voor bewoners is dit een verschil met voorgaande jaren die ook voor klachten kan zorgen.”

"Eerste stappen in de goede richting"

Partij voor de Dieren-raadslid Eline Lauret is blij met de omslag naar een meer natuurlijke aanpak van overlast door de eikenprocessierups en het feit dat er steeds minder bomen worden bespoten met XenTari. “Verbetering van lokale biodiversiteit is de beste methode om natuurlijk evenwicht te herstellen. Natuurlijke vijanden komen dan vanzelf, waardoor overlast wordt voorkomen. Wel erg jammer dat er nog steeds XenTari en nematoden preventief worden ingezet. Beide middelen doden alle rupsen van andere vlinders die tijdens het spuiten in de boom zitten. Aaltjes worden bovendien ook tegen andere groepen insecten ingezet. Wat hun effect is op alle andere op eiken levende insecten is niet onderzocht, maar waarschijnlijk is dat effect niet verwaarloosbaar. Zowel XenTari als aaltjes zijn dus slecht voor de biodiversiteit. Daar is zeker nog grote winst te behalen. Maar er worden eerste stappen in de goede richting gezet en dat is een goede zaak!”

Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7

Door: Mediapartner RN7

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Subsidie voor slopen oude brommers en snorfietsen vanaf 1 oktober weer beschikbaar

  28 september 2021
  NIJMEGEN - Per 1 oktober 2021 kunnen Nijmegenaren weer gebruikmaken van een subsidieregeling voor het laten slopen van een een oude brom- of snorfiets van voor 2011. Deze subsidie was eerder in 2021 beschikbaar, maar was door het grote aantal aanvragen binnen drie maanden op. De gemeente Nijmegen stelt nu 200.000 subsidie beschikbaar voor 2021 en 2022 of totdat het budget op is.
 • Subsidieregeling groendaken en groene gevels Nijmegen succes: ophoging budget nodig

  28 september 2021
  NIJMEGEN - De subsidieregeling die in Nijmegen per 1 januari van dit jaar van kracht is voor het realiseren van groendaken en groen gevels is zo’n succes dat in september het subsidieplafond al bereikt is. Daarom wil het college het subsidieplafond eenmalig verhogen met 50.000 euro, zodat ook aanvragen die in wacht staan doorgang kunnen vinden.
 • Nog dit jaar zelfbewoningsplicht en anti-speculatie in Beuningen

  27 september 2021
  BEUNINGEN - De gemeente Beuningen wil nog dit jaar verbeteringen aanbrengen op de woningmarkt. Drie weken geleden verklaarde het college van B&W dat men volgend voorjaar met een voorstel zou komen voor de invoering van zelfbewoningsplicht op de woningmarkt, evenals een anti-speculatie beding. Nu heeft de gemeenteraad besloten om beide maatregelen dit jaar nog in te voeren.
 • Jan Wijnia geïnstalleerd als interim-wethouder Nijmegen, Tiemens neemt afscheid

  01 september 2021
  NIJMEGEN - Jan Wijnia is namens GroenLinks woensdagavond geïnstalleerd als interim-wethouder op de portefeuille duurzaamheid, wonen en mobiliteit. Hij zal deze functie invullen tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Harriët Tiemens heeft afscheid genomen als wethouder op deze portefeuille en wordt directeur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend