Logo De Belofte

NIJMEGEN - Ook de gemeente Nijmegen maakt wel eens gebruik van nep-accounts om op sociale media mee te kijken met burgers. In welke mate en of dat op een wettige manier gebeurt, wordt nog uitgezocht. Dat zei wethouder Petra Molenaar (SP) woensdagavond in antwoord op vragen van de PvdA. De Volkskrant publiceerde dinsdag een verhaal waaruit blijkt dat Nederlandse gemeenten op grote schaal meekijken met burgers op sociale media, onder andere met nep-accounts. Volgens de krant is dit een methode die gemeenten niet mogen gebruiken.

"Geen standaardprocedure, maar het gebeurt wel"

Molenaar schrok zelf ook van het artikel in De Volkskrant. “Ik heb meteen navraag gedaan en een inventarisatie uitgezet in de hele organisatie, en wat ik in dit korte tijdsbestek te weten ben gekomen is dat wij inderdaad ook nep-accounts gebruiken in het kader van digitale monitoring. Dat gebeurt niet op grote schaal en het is ook niet een standaardprocedure, maar het gebeurt wel op verschillende beleidsterreinen. In het verleden bij Publiekszaken, maar zijn geen gegevens bij opgeslagen. Op het domein Veiligheid in het uiterste geval en door mensen die er training voor hebben gevolgd. En op Zorg en Inkomen gaan we uit van vertrouwen maar gebeurt het incidenteel als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld bij een serieuze verdenking van bijstandsfraude. Daarbij worden wel gegevens opgeslagen, maar er wordt nooit als direct gevolg van alleen die gegevens gekort op bijstandsuitkeringen. Voor dit domein is er een protocol vanuit de VNG, maar die wordt er niet dagelijks naast gelegd. Verder hebben we geen overkoepelend protocol.”

"Als het juridisch niet mag, moeten we actie ondernemen"

Het gebruik van online monitoring of nep-accounts hoeft niet strijdig te zijn met de wet, zegt Molenaar. “Maar het verdient wel nader onderzoek. Als er dingen gebeuren die niet kloppen volgens de wet, dan moeten dat absoluut verbeterd worden. Als blijkt dat er een protocol moet komen, dan moeten we daarmee aan de slag. Maar wat fout is en wat niet is nu nog niet te zeggen, dat zoeken we verder uit.” Molenaar benadrukt dat er voor het digitale tijdperk ook al weg meegekeken door gemeenten. “Bijvoorbeeld door iemand die zich anders voordeed.”

"Een fijn lijntje"

PvdA-raadslid Jasper Konijnbelt stelde de vragen aan Molenaar en hoopte van harte dat er van deze werkwijze geen sprake zou zijn in Nijmegen. “Het antwoord is toch ja, dat is duidelijk. Daar schrik ik wel van. Het is nog niet duidelijk of er iets ongeoorloofds gebeurd is en of er gehandeld is op basis van informatie die op deze manier verkregen is. Maar de toeslagenaffaire spookt nog door de krochten van ons geheugen, een zaak die voor eenieder tot afgrijzen is. De maatschappelijke discussie is zeer actueel: hoe moet de overheid omgaan met de privacy van burgers? Het is een fijn lijntje. Als het mag zoals het nu gebeurt, dan is dat zo en kunnen we er als gemeenteraad onze controlerende meetlat lang leggen. Maar het is mij nog niet duidelijk of de gemeente deze bevoegdheid überhaupt heeft. De Volkskrant suggereert immers van niet. Ik ga niet uit van verkeerde intenties. Maar het is een glijdende schaal als je géén protocol hebt er gebeuren dingen waarvan blijkt dat het niet mag. Ik ben blij dat de wethouder toezegt dat er binnen een maand meer informatie naar de raad toe komt hierover.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7

 

Door: Mediapartner RN7

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Subsidie voor slopen oude brommers en snorfietsen vanaf 1 oktober weer beschikbaar

  28 september 2021
  NIJMEGEN - Per 1 oktober 2021 kunnen Nijmegenaren weer gebruikmaken van een subsidieregeling voor het laten slopen van een een oude brom- of snorfiets van voor 2011. Deze subsidie was eerder in 2021 beschikbaar, maar was door het grote aantal aanvragen binnen drie maanden op. De gemeente Nijmegen stelt nu 200.000 subsidie beschikbaar voor 2021 en 2022 of totdat het budget op is.
 • Subsidieregeling groendaken en groene gevels Nijmegen succes: ophoging budget nodig

  28 september 2021
  NIJMEGEN - De subsidieregeling die in Nijmegen per 1 januari van dit jaar van kracht is voor het realiseren van groendaken en groen gevels is zo’n succes dat in september het subsidieplafond al bereikt is. Daarom wil het college het subsidieplafond eenmalig verhogen met 50.000 euro, zodat ook aanvragen die in wacht staan doorgang kunnen vinden.
 • Nog dit jaar zelfbewoningsplicht en anti-speculatie in Beuningen

  27 september 2021
  BEUNINGEN - De gemeente Beuningen wil nog dit jaar verbeteringen aanbrengen op de woningmarkt. Drie weken geleden verklaarde het college van B&W dat men volgend voorjaar met een voorstel zou komen voor de invoering van zelfbewoningsplicht op de woningmarkt, evenals een anti-speculatie beding. Nu heeft de gemeenteraad besloten om beide maatregelen dit jaar nog in te voeren.
 • Jan Wijnia geïnstalleerd als interim-wethouder Nijmegen, Tiemens neemt afscheid

  01 september 2021
  NIJMEGEN - Jan Wijnia is namens GroenLinks woensdagavond geïnstalleerd als interim-wethouder op de portefeuille duurzaamheid, wonen en mobiliteit. Hij zal deze functie invullen tot de gemeenteraadsverkiezingen in maart volgend jaar. Harriët Tiemens heeft afscheid genomen als wethouder op deze portefeuille en wordt directeur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend