Logo De Belofte

NUNSPEET - Wethouder Groothuis heeft een grote zorg wat betreft de starterswoningen in de gemeente Nunspeet. In overleg met de gemeenteraad worden de verschillende mogelijkheden op een rijtje gezet, om de starters die een eerste woning willen kopen te kunnen bedienen. Hoe dat precies eruit gaat zien, weet hij nog niet. Maar hij hoopt voordat de woningen van de 'Kijktuinen' te koop komen, iets te kunnen bieden aan starters.

Het is geen nieuws voor de gemeente Nunspeet dat er voor starters weinig tot geen woningen beschikbaar zijn. “We hebben al verschillende mogelijkheden in ons grondprijsbeleid en bijvoorbeeld de starterslening opgenomen”, vertelt de wethouder. “Maar op dit moment stijgen de woningen het laatste jaar zo explosief, dat die regelingen niet meer voldoen. Dus we moeten ernaar gaan kijken hoe we dat kunnen bijsturen.”

Het CDA in Nunspeet heeft zorgen over de plannen voor Elspeet Noord-West. “We kregen vorige week een brochure te zien en daaruit blijkt wel dat de woningen niet echt voor starters geschikt zijn”, laat Karel van Bronswijk weten. “Er zit wel een behoorlijk prijskaartje aan.” Daarnaast zag hij dat er alleen maar sociale huurwoningen komen en geen koopwoningen. “Het vervelende daarvan is, dat mensen in principe overal vandaan kunnen komen. En we hadden echt gehoopt dat er voor de Elspeetse starters een mooi plekje zou komen.”

Wethouder deelt zorgen niet
Wethouder Groothuis deelt de zorgen van het CDA niet. “Met het vaststellen van het bestemmingsplan hebben we afgesproken dat er twintig woningen voor de sociale doelgroep beschikbaar moest zijn, waarvan minimaal tien huur”, legt hij uit. “Als ik de brochure bekijk, staan er bij de ene ontwikkelaar vijftien huizen in die doelgroep en bij de andere vijf. Dus dat is precies twintig.”

Naast de huurwoningen komen ook een aantal koopwoningen. “En dat is in Nunspeet op dit moment, in de sociale categorie, vrij op naam maximaal 200.000 euro.” De andere tussenwoningen zullen aangeboden worden voor een vraagprijs van 299.000 euro. “Dat is wel de werkelijkheid waar we nu in zitten”, aldus de wethouder.

Volgens CDA'er Van Bronswijk is nog helemaal niet duidelijk om welke hoeveelheid koop- en huurwoningen het gaat. Hij ziet dan ook het liefst twintig koopwoningen. Hij zal het college en de wethouder vragen blijven stellen. “Wij willen toch echt de starters de kans geven”, sluit hij af.

Door: Mediapartner RTV Nunspeet

Het laatste nieuws uit Nunspeet

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Nunspeet presenteert een ‘solide en uitdagende begroting’ voor volgend jaar

  27 september 2021
  NUNSPEET - Het college van B&W presenteert ook dit jaar een sluitende Programmabegroting 2022-2025 aan de gemeenteraad. In de begroting laat het college zien waaraan zij het geld wil besteden. Te denken valt aan het project De Wiltsangh, onderwijshuisvesting en de herinrichting van de stationsomgeving.
 • Gemeentebelang Nunspeet wil dat de vergunningsaanvraag van Staatsbosbeheer wordt ingetrokken

  11 augustus 2021
  NUNSPEET - Staatsbosbeheer heeft, zoals bekend is, een vergunning bij de gemeente Nunspeet aangevraagd om herstelwerk uit te voeren in het Zandenbos. De gemeente moet hier hun licht nog over laten schijnen en een besluit over nemen. Gemeentebelang Nunspeet heeft via schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd, de vergunningsaanvraag voor de werkzaamheden aan de Zandenbosvennen in te trekken.
 • Plan om Nunspeet dementievriendelijk te maken

  08 juli 2021
  NUNSPEET - De gemeente Nunspeet wil graag een dementievriendelijke gemeente worden. De insteek is mensen met dementie langer thuis te laten blijven wonen en ervoor zorgen dat ze naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Hiervoor is een projectplan opgesteld dat nog in de raad besproken moet worden. Stapsgewijs wil men dit doel bereiken. Zo wordt eerst ingezet op voorlichting en trainingen. Later wordt bepaald hoe het plan er concreet komt uit te zien.
 • Subsidie voor SWN afgewezen

  08 juli 2021
  NUNSPEET - Stichting Welzijn Nunspeet (SWN) heeft aan het college een subsidie van €20.000,- gevraagd voor geleden verliezen en weggevallen inkomsten door corona in 2020. Dit verzoek is afgewezen.

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend