Logo De Belofte

ARNHEM - De dalende sportiviteit door de coronacrisis baart het stadsbestuur van Arnhem zorgen. Volgens het college van burgemeester en wethouders hebben vooral laagopgeleiden het moeilijk. Voor B&W is dit een extra reden om in te zetten op het Gezond & Fit beleid.

De gemeente kwam aan dit gegeven vanwege de door SP-fractie gestelde vragen over hoe Arnhem op de inhoud van het onderzoek van de HAN, in opdracht van Kenniscentrum Sport en Bewegen, in gaat spelen.

“Het college ziet ook dat laagopgeleiden vaker belemmeringen, zoals financiële hinder, ervaren om te komen tot een gezonde leefstijl. Daarom proberen wij die drempel zoveel mogelijk weg te nemen.” Door het inzetten van onder meer de Gelerepas en het lokale sportakkoord probeert de gemeente een deel van de belemmering te verhelpen bij laagopgeleiden, maar ook bij moeders met schoolgaande kinderen en ouderen. In het nieuwe beleid wordt er op deze doelgroep in het bijzonder ingespeeld.

Naast de zorg van de gemeente ziet ook de Gelderse Sport Federatie (GSF) de daling onder deze groep zorgelijk in. “Door voldoende te bewegen blijf je gezond, vitaal, energiek, en vrolijk. Een verlaagde sportiviteit verhoogt niet alleen de kans op een groot aantal ziektes, maar ook depressie met alle risico’s van dien”, legt woordvoerder Paul Meinema uit. Volgens hem is de vraag naar het weer kunnen sporten ook erg groot. “Sterker nog, ik denk dat wij met z’n allen er naar snakken om weer te kunnen sporten.” Daarnaast geeft hij aan dat de coronacrisis weerspiegelt hoe belangrijk het sporten en bewegen voor een gezonde levensstijl is.

Vergroten van aantal plaatsen om te sporten

Ondanks de huidige inzet van de gemeente om de sportgelegenheid te vergroten ziet de GSF ruimte voor verbetering. Meinema legt uit dat er ten eerste meer openbare ruimtes zoals parken, verenigingen en schoolpleinen benut kunnen worden. Als tweede punt geeft hij aan dat het houden van de focus op ‘het sterke verenigingsleven’ van belang is bij het toegankelijker maken van het sporten in de gemeente. Het B&W wil samen met sportorganisaties een plan opstellen om verloren leden weer aan een sportvereniging te koppelen. Verdere ontwikkelingen kunnen volgens het college pas ontstaan zodra het steunpakket ‘sociaal en mentaal welzijn en leefstijl’ van het ministerie van VWS, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ingezet kan worden. Deze is volgens het college op korte termijn beschikbaar. Dat budget wordt ingezet om de groepen die het, het hardst nodig hebben weer een sportief voortuitzicht te bieden.

Positieve sportontwikkelingen

Ondanks dat het bij voornamelijk laagopgeleiden lastig is om te kunnen sporten is een kleine groep juist meer gaan sporten tijdens de crisis. De groep is voornamelijk bestaande uit hoogopgeleiden. De gemeente ziet daarentegen deze ontwikkeling positief in. Ook voor de

GSF zijn er positieve ontwikkelingen onder ogen gekomen; namelijk dat er door de crisis meer mensen zijn gaan wandelen. Als voorbeeld daarvan ligt Meinema een lokaal initiatief uit waar hij erg over te spreken is. “Het Gelders Ommetje is een laagdrempelige wandelactiviteit voor senioren en mensen met een beperking waar gezelligheid en ontmoeting op gepaste afstand centraal staat om beweging te stimuleren. Ook met betrekking tot het elkaar toch te kunnen blijven ontmoeten en het tegen gaan van eenzaamheid is het een uitstekend alternatief.”

Door: Mediapartner RTV Arnhem

Het laatste nieuws uit Arnhem

 • Kopers moeten misschien jaren wachten op hun nieuwbouwhuis

  13 mei 2021
  ARNHEM - Hoewel de woning die zij vorig jaar kocht al in volle aanbouw zou moeten zijn, kijkt Xeni Frencken nog altijd uit over braakliggend terrein. Recyclingbedrijf Van Houtum aan de overkant van de weg verzet zich al jaren tegen de bouw, uit vrees voor klachten over de herrie die de afvalverwerking maakt. Projectontwikkelaar BPD besloot de woningen in Arnhem in de verkoop te doen, ondanks de lange geschiedenis van bezwaarprocedures in het gebied.
 • Wethouder moet marktwerking in de zorg toch onderzoeken

  13 mei 2021
  ARNHEM - De Arnhemse wethouder Roeland van der Zee zal toch onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden om minder marktwerking in de zorg te krijgen. De raad droeg hem dat eerder op, maar vond dat hij dat niet of onvoldoende uitvoerde. Een motie van treurnis over het handelen van de wethouder werd alleen door een flink deel van de oppositie gesteund.
 • Brugklassers planten zelfgekweekte bloemen in wijken

  12 mei 2021
  ARNHEM - 700 brugklassers van vijf Arnhemse scholen fleuren sinds woensdag de wijken op met zelfgekweekte bloemen en planten. De gemeente heeft geld gekregen voor het project om getroffen jongeren in coronatijd te helpen. "Het maakt de buurt ook wat vrolijker", vertelt een van de leerlingen.
 • Straatcoaches moeten jongeren op het rechte pad houden

  11 mei 2021
  ARNHEM - Door het inzetten van straatcoaches in de wijken Malburgen en Presikhaaf hoopt de gemeente criminaliteit en overlast onder de jongeren en jongvolwassenen weg te nemen. Daarmee wil Arnhem voorkomen dat de jeugd afglijd in ernstige criminaliteit.
 • 'Privacystrijder' vecht opnieuw tegen Arnhemse afvalpas

  11 mei 2021
  ARNHEM - Gaat de Arnhemse afvalpas definitief de prullenbak in? Dat probeert 'privacystrijder' Michiel Jonker dinsdagmorgen voor elkaar te krijgen in het hoger beroep bij de Raad van State tegen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). "Of de anonimiteit moet helemaal gewaarborgd zijn. Dan is het een ander verhaal", licht Jonker toe.

Overig verkiezingsnieuws

 • Kopers moeten misschien jaren wachten op hun nieuwbouwhuis

  13 mei 2021
  ARNHEM - Hoewel de woning die zij vorig jaar kocht al in volle aanbouw zou moeten zijn, kijkt Xeni Frencken nog altijd uit over braakliggend terrein. Recyclingbedrijf Van Houtum aan de overkant van de weg verzet zich al jaren tegen de bouw, uit vrees voor klachten over de herrie die de afvalverwerking maakt. Projectontwikkelaar BPD besloot de woningen in Arnhem in de verkoop te doen, ondanks de lange geschiedenis van bezwaarprocedures in het gebied.
 • Wethouder moet marktwerking in de zorg toch onderzoeken

  13 mei 2021
  ARNHEM - De Arnhemse wethouder Roeland van der Zee zal toch onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden om minder marktwerking in de zorg te krijgen. De raad droeg hem dat eerder op, maar vond dat hij dat niet of onvoldoende uitvoerde. Een motie van treurnis over het handelen van de wethouder werd alleen door een flink deel van de oppositie gesteund.
 • Brugklassers planten zelfgekweekte bloemen in wijken

  12 mei 2021
  ARNHEM - 700 brugklassers van vijf Arnhemse scholen fleuren sinds woensdag de wijken op met zelfgekweekte bloemen en planten. De gemeente heeft geld gekregen voor het project om getroffen jongeren in coronatijd te helpen. "Het maakt de buurt ook wat vrolijker", vertelt een van de leerlingen.
 • Het woonwagenkamp zit bomvol, onderzoek naar nieuwe locaties

  11 mei 2021
  WAARDENBURG - De gemeente West Betuwe kijkt naar drie mogelijk nieuwe locaties voor woonwagens in Waardenburg en Tuil. Nu is woonwagenlocatie De Griend in Waardenburg overvol. Op deze plek is plaats voor zes woonwagens, maar er staan er een stuk meer.
 • Opnieuw ziet VVD lokale politici vertrekken: 'Niet altijd eens met gang van zaken'

  11 mei 2021
  HATTEM - Voor de derde keer in anderhalf jaar stappen Noord-Veluwse VVD-fractieleden uit hun gemeenteraadsfractie. Na Rick van Velthuijsen (Elburg) en Jeroen Snaterse (Nunspeet) maakten Gina Guldenaar en Albert de Boer dinsdag bekend de Hattemse VVD-fractie te verlaten en door te gaan als nieuwe partij, HattemCentraal. Volgens Erik van Enk, de voorzitter van VVD Hanzenetwerk regio Zwolle, zijn de beslissingen niet met elkaar verbonden.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend