Logo De Belofte

NIJMEGEN - Er komt betaald parkeren in het gebied rondom het Nijmeegse stationsgebied en het Waalfront, waar vele woningen toegevoegd gaan worden de komende jaren. Maar de gemeenteraad zorgde er woensdagavond in de besluitronde over de veelbesproken parkeernota wel voor dat dat gebied kleiner wordt dan voorgenomen en de eerste bewonersvergunning buiten het centrum slechts één euro per maand gaat kosten. Ook wordt het voorgestelde aantal vrije bezoekersuren verdubbeld en hoeven mantelzorgers niet te betalen voor parkeren.

Kleiner gebied betaald parkeren

Het voorstel om betaald parkeren in te voeren rondom de grootschalige ontwikkelingen in het stationsgebied en het Waalfront werd aangenomen, maar de raad past wel de grootte van dat gebied aan. Waar het college eerst een straal van 1000 meter en vervolgens een straal van 500 meter voorstelde, kiest de raad nu voor 300 meter rondom de genoemde gebieden. “We gaan de komende jaren steeds meer woningen gaan toevoegen in de bestaande stad, waardoor daarop op den duur steeds minder ruimte is”, zegt Rachid El Hafi (D66). “Maar veel bewoners ervaren geen parkeerproblemen in hun wijk. We snappen dat het dan best raar overkomt als je betaald parkeren voor de deur krijgt. Een straal van 500 meter is onnodig veel.” 90 procent van het oorspronkelijk voorgenomen betaald parkeren gebied in deze zones verdwijnt dus, merkt Hans van Hooft (SP) op. “Dan is er nog steeds 10 procent te veel ongevraagd betaald parkeren, maar we tellen onze zegeningen.” Voor Hof van Holland en het gebied rondom station Nijmegen-Lent blijft een straal van 500 meter gehanteerd worden.

Lager tarief eerste bewonersvergunning

Het voorstel van het college was om de eerste bewonersvergunning buiten het centrum 2,50 euro per maand te laten kosten. Daar maakt de raad nu één euro van. In het centrum blijft de voorgestelde verlaging van het tarief van 15 euro naar 4 euro per maand voor de eerste bewonersvergunning staan. Ammar Selman (PvdA): “Het college wil betaald parkeren invoeren op plekken waar dat nu niet het geval is. Wij vinden dat voor bewoners de kosten dan zo laag mogelijk moeten blijven. Zeker ook omdat veel bewoners in bijvoorbeeld Nijmegen-West hebben aangegeven dat er geen parkeerproblemen zijn.” Om het verlies aan inkomsten te dekken, moeten de tarieven voor een tweede en derde parkeervergunning juist omhoog.

Bezoekers en mantelzorgers

Ook het voorgestelde aantal vrije bezoekersuren werd door de gemeenteraad bijgesteld. In plaats van 500 uur per jaar wordt dit nu 1000 euro per jaar per huishouden. Daarnaast gaat voor mantelzorgers altijd een 0-euro-tarief gehanteerd worden. “Er mag geen financiële drempel zijn voor een bezoek aan familie of vrienden”, vindt indiener van het amendement Ammar Selman. “Opa en oma kunnen zo zonder zorgen en kosten komen oppassen. Daarnaast mogen ook mantelzorgers en mantelzorg-ontvangers geen financiële drempel ervaren bij de zorg voor elkaar.”

50 procent draagvlak nodig voor betaald parkeren

Eerder werd al duidelijk dan een groot deel van de gemeenteraad niet achter het voorstel van het college stond om bij 10 procent draagvlak in een wijk voor betaald parkeren over te gaan tot het invoeren hiervan. Ook dit paste de raad woensdagavond aan. Er moet nu minimaal 50 procent draagvlak aangetoond kunnen worden in de wijk om betaald parkeren in te voeren (met uitzondering van de aangewezen gebieden rondom het station en het Waalfront). El Hafi: “Het initiatief moet bij de bewoners blijven. Mensen moeten baas in eigen straat kunnen blijven.” Dat vindt ook de SP, die daarvoor een posteractie startte. Van Hooft: “Dit voorstel is net zo democratisch als het bewonersreferendum dat we tot nu toe hebben. Waar het zo was dat 50 procent van de deelnemers aan dat referendum bepaalden, wordt dat nu 50 procent van de huishoudens. Daarmee is de drempel om betaald parkeren in te voeren hoger geworden.” Wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks) is er minder gelukkig mee: “Mensen die overlast ervaren krijgen hiermee een veel zwakkere positie, terwijl we die groep centraal wilden stellen. Maar we gaan ons best doen om voor een laagdrempelig systeem te zorgen.”

“Staan niet te juichen”

GroenLinks stond achter de originele plannen van het college, maar zegt voor de goede zaak het gesprek aangegaan te zijn met tegenstanders, overigens tot genoegen van de SP. “We houden bewoners voor de gek als we geen betaald parkeren invoeren rondom de nieuwbouwprojecten, want wij weten dat er parkeeroverlast zal gaan ontstaan”, zegt Quirijn Lokker (GL). “We staan niet te juichen om de amendementen, maar we zijn blij dat we met elkaar in gesprek hebben kunnen gaan om te kijken waar we elkaar konden vinden. En de SP mag de volgende keer ook gewoon met ons in gesprek gaan in plaats van posters ophangen.”

Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7

Door: Mediapartner RN7

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Na meerdere ongelukken nog steeds geen oplossing voor 'probleemweg'

  03 mei 2021
  PUIFLIJK - Na meerdere, dodelijke verkeersongelukken op de N322 bij Druten heeft de lokale politiek er schoon genoeg van. De provinciale weg moet veiliger worden, stellen de Dorpslijsten. Ze pleiten ervoor dat de wethouder in gesprek gaat met de provincie Gelderland om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.
 • 'Nijmegen moet partnertoets TONK-regeling loslaten in het belang van zzp’ers'

  22 april 2021
  NIJMEGEN - Nijmegen moet de partnertoets bij de regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) met terugwerkende kracht loslaten om meer zzp’ers bij te kunnen staan die te maken hebben met financiële problemen door de coronacrisis. Dat vinden VoorNijmegen.NU en D66. Zij dienen er volgende week woensdag een motie over in.
 • Blinden kunnen maar in vijf gemeenten zelfstandig stemmen

  13 maart 2021
  NIJMEGEN - Zelfstandig kunnen stemmen. Voor de 350.000 blinden en slechtzienden in ons land is dat geen vanzelfsprekendheid. Alleen met een zogeheten stemmal kunnen zij zonder hulp en in alle privacy hun stem uitbrengen. Deze kan nu voor het eerst ook bij Tweede Kamerverkiezingen worden ingezet. Maar dat is nog maar in 5 van de 51 Gelderse gemeenten geregeld.
 • Verstandelijk beperkte kiezer wil duidelijke politieke taal

  27 februari 2021
  NIJMEGEN - In aanloop naar de verkiezingen je stem bepalen. Voor veel mensen is dat al ingewikkeld genoeg, maar met een verstandelijke beperking helemaal. Door vooroordelen en onwetendheid wordt de moeite niet genomen om informatie begrijpelijker aan te bieden, stelt Anne Stomph van het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehandicapten (APCG).
 • Raad Nijmegen wil dat bijstandsgerechtigden makkelijker daklozen onderdak kunnen bieden

  27 januari 2021
  NIJMEGEN - Een ruime meerderheid van de Nijmeegse gemeenteraad steunt een motie van GroenLinks, D66, SP en PvdA om als gemeente vaker van de kostendelersnorm af te wijken wanneer een bijstandsgerechtigde een dak- of thuisloze onderdak wil bieden. De kostendelersnorm bepaalt dat men wordt gekort op de hoogte van de bijstandsuitkering als men met meer mensen in één huis woont. Dat vormt een belemmering voor bijstandsgerechtigden om andere mensen in huis te nemen. Gemeenten hebben de wettelijke ruimte om van deze norm af te wijken.

Overig verkiezingsnieuws

 • Kopers moeten misschien jaren wachten op hun nieuwbouwhuis

  13 mei 2021
  ARNHEM - Hoewel de woning die zij vorig jaar kocht al in volle aanbouw zou moeten zijn, kijkt Xeni Frencken nog altijd uit over braakliggend terrein. Recyclingbedrijf Van Houtum aan de overkant van de weg verzet zich al jaren tegen de bouw, uit vrees voor klachten over de herrie die de afvalverwerking maakt. Projectontwikkelaar BPD besloot de woningen in Arnhem in de verkoop te doen, ondanks de lange geschiedenis van bezwaarprocedures in het gebied.
 • Wethouder moet marktwerking in de zorg toch onderzoeken

  13 mei 2021
  ARNHEM - De Arnhemse wethouder Roeland van der Zee zal toch onderzoek moeten doen naar de mogelijkheden om minder marktwerking in de zorg te krijgen. De raad droeg hem dat eerder op, maar vond dat hij dat niet of onvoldoende uitvoerde. Een motie van treurnis over het handelen van de wethouder werd alleen door een flink deel van de oppositie gesteund.
 • Brugklassers planten zelfgekweekte bloemen in wijken

  12 mei 2021
  ARNHEM - 700 brugklassers van vijf Arnhemse scholen fleuren sinds woensdag de wijken op met zelfgekweekte bloemen en planten. De gemeente heeft geld gekregen voor het project om getroffen jongeren in coronatijd te helpen. "Het maakt de buurt ook wat vrolijker", vertelt een van de leerlingen.
 • Het woonwagenkamp zit bomvol, onderzoek naar nieuwe locaties

  11 mei 2021
  WAARDENBURG - De gemeente West Betuwe kijkt naar drie mogelijk nieuwe locaties voor woonwagens in Waardenburg en Tuil. Nu is woonwagenlocatie De Griend in Waardenburg overvol. Op deze plek is plaats voor zes woonwagens, maar er staan er een stuk meer.
 • Opnieuw ziet VVD lokale politici vertrekken: 'Niet altijd eens met gang van zaken'

  11 mei 2021
  HATTEM - Voor de derde keer in anderhalf jaar stappen Noord-Veluwse VVD-fractieleden uit hun gemeenteraadsfractie. Na Rick van Velthuijsen (Elburg) en Jeroen Snaterse (Nunspeet) maakten Gina Guldenaar en Albert de Boer dinsdag bekend de Hattemse VVD-fractie te verlaten en door te gaan als nieuwe partij, HattemCentraal. Volgens Erik van Enk, de voorzitter van VVD Hanzenetwerk regio Zwolle, zijn de beslissingen niet met elkaar verbonden.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend