Logo De Belofte

BORCULO - In Berkelland kan de komende jaren weer gebouwd worden. Het college van burgemeester en wethouders zet het licht op groen voor de bouw van honderden woningen in de kernen.

Omdat Berkelland als krimpgemeente werd aangewezen, zijn er de afgelopen 10 jaar weinig woningen gebouwd. Bouwplannen werden geschrapt, omdat de filosofie was dat er gebouwd zou worden leegstand, aangezien het aantal inwoners zou afnemen. Maar op dit moment is de vraag naar woningen groot.

De afgelopen jaar werd bouwen al iets meer toe gestaan, maar nu er een woningtekort ontstaat en de prijzen van woningen stijgen komen er honderden woningen bij. “De krapte op de woningmarkt in Berkelland vraagt snel om meer woningen”, aldus wethouder Maikel van der Neut. “In totaal hebben we voor de kernen nu ruimte gemaakt voor 800 tot 850 woningen, waarvan 150 specifiek voor wonen en zorg.”

Meer dan alleen nieuwbouw

Naast nieuwbouw wordt er ook gekeken naar andere opties om zo snel mogelijk nieuwe woningen paraat te hebben. Zo worden oplossingen gezocht voor locaties waar panden leegstaan, ongewenste bedrijvigheid is of waar een gebied verloedert. Dit geldt zeker voor leegstaande panden in de winkelgebieden. 

Bouwen voor iedereen

Net als in andere Achterhoekse gemeenten is er een groot tekort aan betaalwoningen voor starters en levensloopgeschikte woningen voor ouderen. “Betaalbaar bouwen voor starters onder de 200.000 euro is een grote uitdaging”, zegt Van der Neut.

De wethouder hoopt dat mensen de komende jaren doorstromen van woning naar woning. “Hierbij denken we aan huishoudens die vanuit een rijwoning een stap willen maken naar bijvoorbeeld een 2 onder 1-kapwoning of zelf willen bouwen, of door luxere koopwoningen voor ouderen te bouwen.”

Wat wil de Berkellander?

In de zomer heeft de gemeente Berkelland onderzoek gedaan onder inwoners naar de woonwensen. Uit dat onderzoek waar bijna 1500 mensen aan meededen, blijkt dat veel inwoners willen verhuizen. Ruim 500 mensen geven aan binnen nu en drie jaar te willen verhuizen, waarvan ruim 150 specifiek naar een nieuwbouwhuis.

Daarnaast willen inwoners de komende jaren investeren in het energiezuiniger maken van hun wonen. Ouderen willen hun huis geschikt maken voor de toekomst. Van der Neut: “Dit levert waardevolle informatie op en het sluit goed aan bij ons woningbouwprogramma. We zijn al volop bezig in alle kernen met het bouwen van woningen, maar dit geeft nog specifieker aan waar we ons op moeten focussen."

De gemeenteraad van Berkelland praat in december over de woonvisie.

Zie ook:

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend