Logo De Belofte

ELSPEET - "Als de Elspeters er al niet uitkomen, hoe moeten wij er dan uitkomen?", verzucht Harm Jan Polinder van de SGP donderdagavond. En dat lijkt een redelijk accurate samenvatting van de langslepende kwestie rondom het Kulturhus Elspeet. Want er is nog steeds geen oplossing hoe het Kulturhus moet worden omgevormd tot een dorpshuis en belangrijker: welke partijen er in moeten komen?

Er zijn twee gegadigden: zorginstelling Oranjehof en Stichting Dorpshuis Elspeet (SDE). De laatstgenoemde partij bestaat uit meerdere stichtingen en verenigingen, zoals onder meer de Elspeetse Fanfare, de EHBO, de sjoelvereniging, de bibliotheek en de biljartclub.

Zorginstelling Oranjehof wil echter niet samen met de SDE in het dorpshuis. De SDE wil juist wel graag samenwerken met de zorginstelling, maar kan het in haar eentje financieel niet helemaal bolwerken.

Patstelling

Een lastige patstelling dus, waar iedereen hoorbaar mee worstelt. Tot verdriet van Wichert Stoffer, bestuurslid van de SDE: "De traagheid van het proces baart mij zorgen. Er had al veel eerder en met veel minder informatie een beslissing genomen kunnen worden", verzucht ook hij.

Een beslissing in oktober wordt niet gehaald vreest het bestuurslid. "Het zal eerder november worden voordat er een besluit komt. Het plan is volledig uitgewerkt, er is ambtelijke steun en de vrijwilligers staan klaar."

Bovendien benadrukt de SDE de wil tot samenwerken. "Wij willen dolgraag samenwerken met de Oranjehof. Wij hopen dan ook op 1 januari 2021 te kunnen starten."

Samenwerking

Samenwerking lijkt dan ook het keyword te zijn. De SGP eist het zelfs: "Het is samen of anders niet", zegt Polinder. "Na de polarisatie van de afgelopen tijd zal de achterban van beide partijen zich achtergesteld voelen als het Kulturhus naar de andere partij gaat. We moeten besluiten nemen die mensen verbinden." En daarmee maakt de SGP bewust geen keuze.

Corrie Jansen van coalitiegenoot Gemeentebelang ziet het anders: "Wij zien wel de bereidheid tot samenwerking bij de SDE. Zij willen er wat van maken en hebben de hand uitgestoken naar de Oranjehof". En dus kiest Gemeentebelang voor deze partij.

En dat geldt ook voor de ChristenUnie. Geboren en getogen Elspeter Kees Smit wil dolgraag dat beide partijen er toch samen uitkomen. "Maar als blijkt dat een van de partijen de deur dicht doet, dan houdt het op. Als ik moet kiezen, dan kies ik voor de SDE."

Ook CDA en VVD vinden dat er een keuze gemaakt moet worden en ook deze partijen kiezen dan voor de partij die openstaat voor samenwerking: SDE dus.

Subsidie

Daarmee is de meerderheid van de raad dus voor een optie waarbij de SDE het dorpshuis gaat bestieren. Grote vraag is dan hoe het financieel rond moet komen. Bestuurslid Wichert Stoffer is daar duidelijk in: "Zeker in het begin gaan wij het financieel niet bolwerken. Dan hebben we een subsidie nodig."

De meeste partijen lijken dat in eerste instantie geen probleem te vinden. "Maar dat moet natuurlijk geen jaren gaan duren", zegt Karel van Bronswijk van het CDA.

Wethouder Mark Van de Bunte - die erkent dat dit een lastig dossier is - is daar echter niet erg happig op. "Wij hebben het nu over een niet-bestaande subsidie, maar wij willen als college graag een sluitende begroting."

Wethouder Leen van der Maas van de SGP vult aan: "We gaan ervan uit dat een exploitant zelf de begroting sluitend krijgt." En daar lijkt het debat voor nu even op vast te lopen. De komende tijd moeten alle partijen nog eens nadenken over deze nieuwe uitdaging.

Door: Niels Kater

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend