Logo De Belofte

APELDOORN - De geplande verbreding naar twee keer twee rijbanen op de Laan van Zevenhuizen kan voorlopig niet plaatsvinden. Reden is de uitkomst van een stikstofonderzoek. Doordat de zogenoemde PAS-regeling is afgeschaft, liggen de plannen stil. Gevolg: pas in 2023 kan de nieuwe weg er liggen.

Apeldoorn wil het noordoostelijke deel van de ring verbreden, om doorstroming te verbeteren. Vooral de Sluisoordlaan heeft prioriteit, want daar wordt de woonwijk Zuidbroek ontsloten. Ook het nieuwe winkelcentrum Anklaar draagt bij aan de noodzaak voor verbreding. 

Stikstofnorm overschreden 

In het huidige bestemmingsplan is verbreding van de Laan van Zevenhuizen niet meegenomen. Om toch te kunnen werken aan de weg, was een onderzoek naar het effect voor de omliggende omgeving nodig. 

De kruising met de Sluisoordlaan ligt rond een beschermd natuurgebied, en dus moest gekeken worden naar de consequenties van meer geluid en licht. Uit onderzoek blijkt nu dat daardoor geen verstoring optreedt. Maar de stikstofnorm wordt wel overschreden en ook dat kan gevolgen hebben. 

Nu de PAS van tafel is, mag de stikstofnorm niet toenemen. Maar als de nieuwe, brede weg er eenmaal ligt en bereden wordt zal de stikstofuitstoot wel degelijk toenemen. En dus kan de verbreding nu niet doorgaan. 

Wat betekent dit? 

Verder onderzoek moet uitwijzen óf er gevolgen zijn voor het natuurgebied. Pas als blijkt dat dit niet zo is, kan Apeldoorn een vergunning krijgen van de provincie Gelderland om de werkzaamheden uit te voeren.

Mocht de gemeente toestemming krijgen, dan kan alles pas in 2023 worden gerealiseerd. Dat hangt samen met wegwerkzaamheden rond de Laan van Osseveld. Daar komen een tunnel en wegverbreding en pas als die af zijn, kan de Laan van Zevenhuizen worden opgeleverd. 

Door: Bastiaan van Blokland

Het laatste nieuws uit Apeldoorn

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend