Logo De Belofte

ALMEN - Op voorspraak van de inwoners van Almen komt de nieuwe brandweerkazerne mogelijk naast het voetbalveld van SV Almen. De eerdere optie, op de locatie Dorpsstraat 2b, bleek na een onderzoek niet geschikt.

"De mogelijkheden voor nieuwbouw in Almen leken uitgeput, totdat deze nieuwe plek werd aangedragen vanuit het dorp", zegt burgemeester Sebastiaan van ’t Erve van de gemeente Lochem. "Dat de kazerne hier goed kan worden ingepast, stemt hoopvol. De brandweer en het dorp hebben alle belang bij de nieuwbouw en ik hoop dan ook op steun voor deze plek.”

Snel en veilig uitrukken

De eigenaar van de grond naast het voetbalveld in Almen wil een deel van zijn grond verkopen. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat deze plek heel geschikt is. De brandweer kan er snel en veilig uitrukken. Ook voor de vrijwilligers is de ligging gunstig.

Het college heeft besloten de grond aan te kopen, met als ontbindende voorwaarde dat de raad instemt. Voor de aankoop van de nieuwe plek moet het krediet door de gemeenteraad worden verhoogd. 

Extra ontsluiting

Uit het onderzoek van de locatie Dorpsstraat 2b, op het gebied van ruimte, verkeer, geluid, bestemming en financiële haalbaarheid, blijkt dat er voor de verkeersveiligheid een extra ontsluiting nodig is. Daarnaast stelt de eigenaar van de hoogspanningskabel nu aanvullende eisen. Dit alles bij elkaar zorgt voor te veel risico’s en te hoge kosten.

Aanwonenden en het dorp, verenigd in VAB Almen, zijn per brief geïnformeerd. Voor verdere stappen kunnen worden gezet, is er na de zomer eerst een raadsbesluit nodig. Als de raad akkoord is, nodigt de gemeente belanghebbenden uit voor een informatiebijeenkomst.

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend