Logo De Belofte

APELDOORN - Apeldoorn wil werk maken van inwoners die actief meedenken. Ze mogen op allerlei vlakken betrokken worden bij beleidsvorming. Maar hoe dat precies moet worden ingericht, daar is de raad na 1,5 jaar nog niet uit. Wijk- en dorpsraden zijn ondertussen alles behalve tevreden.

De wijk- en dorpsraden laten in de vergadering donderdag weten teleurgesteld te zijn. Ze vinden dat wel tegen hen gesproken is, maar niet mét hen. Probleem voor hen is dat in het nieuwe 'participatiemodel' hun subsidie en speciale status (deels) vervalt.

Diversiteit

De gemeente wil contact met bewoners en belanghebbenden anders aanvliegen. Dat is de opdracht die wethouder Wim Willems vorig jaar januari meekreeg: meer op buurtniveau kijken en putten uit een meer diverse club mensen.

Daarin is ook plaats voor de wijk- en dorpsraden, met wie Willems het gesprek aan moest gaan. Maar hun positie is straks niet meer zo uniek als nu:ze zijn niet langer dé gesprekspartner van de gemeente.

Tientallen buurten

In het nieuwe plan wordt Apeldoorn opgedeeld in 46 buurten (36 wijken en 10 dorpen) die bestaan uit inwoners, woningcorporaties en welzijnsinstanties.. Deze clubs bestaan dan naast de huidige buurtraden.

De contouren van het plan zijn helder, maar als donderdagavond één ding blijkt, dan is het dat zowel wijk- en dorpsraden als raadsleden onderling het nog niet eens zijn over de precieze invulling van het participatieplan.

Voorbestaan gegarandeerd?

De buurtraden vrezen voor hun voortbestaan. Voor sommigen heeft dat te maken met geld, voor anderen simpelweg met het vinden van genoeg vrijwilligers en bereidwilligheid, als zij niet meer de eerste lijn zijn.

Voorzitter van Hoenderloo's Belang Werner Ludwig vindt daarbij dat er een wezenlijk verschil is tussen hoe een dorpsraad zich organiseert (en hun achterban) ten opzichte van de wijkraden. Hij pleit voor een aparte status voor dorpsraden, zodat hun stem zwaarder wordt gewogen. Daar sluit Uddels Belang zich bij aan.

Kind en badwater

De ene buurtraad is de andere niet, vindt ook Sunita Biharie van de SP.  Sommigen functioneren niet al te best (maar kosten wel geld). De vraag is dan: mag het kaf van het koren gescheiden worden, zodat meer ruimte blijft bestaan voor diegenen het wél goed doen? Daarover verschillen de meningen.

Daarnaast 'moet het kind niet met het badwater worden weggegooid', klinkt het meermaals. Er bestaat de vrees dat buurtraden voortijdig omvallen, zonder dat er iets voor terug is gekomen als dit plan in 2021 wordt gelanceerd (wat het streven is).

Bewegingsruimte

De avond toont onverwacht aan dat er voor wijk- en dorpsraden misschien toch nog bewegingsruimte is. Volgende week neemt de gemeenteraad een besluit over het concept dat wethouder Willems presenteerde. Hij kan het plan daarna verder uitwerken.

Pas na de zomer zal een definitief oordeel vallen, waarbij duidelijk moet zijn wat er met die wijk- en dorpsraden gebeurt. Dan weten we ook of januari 2021 een haalbare startdatum is, twee jaar nadat de raad besloot dat burgers meer mee moeten doen.

Door: Bastiaan van Blokland

Het laatste nieuws uit Apeldoorn

Overig verkiezingsnieuws

 • JONG&Politiek krijgt nu geld vanuit de gemeente

  30 september 2021
  NUNSPEET - JONG&Politiek krijgt dit jaar vanuit de gemeente Nunspeet maximaal 3000 euro te besteden voor hun activiteiten. Hiermee is de ondersteuning vanuit de gemeente een feit. Eerder kregen de jongeren financiering vanuit Den Haag, maar dat is gestopt.
 • Meerderheid tekent zich af tegen verlengen selectieve woningtoewijzing woonwagenkampen

  29 september 2021
  NIJMEGEN - Een kleine meerderheid van de gemeenteraad lijkt niet te gaan instemmen met het verlengen van de gebiedsaanwijzing voor selectieve woningtoewijzing op de woonwagenlocaties Teersdijk en Ackerbroekweg. Dit gebeurt middels de inzet van artikel 10 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp), ook bekend als de ‘Rotterdamwet’. Het college wil deze gebiedsaanwijzing, die ook geldt voor Zwanenveld (40-er straten), met vier jaar verlengen. Het middel wordt door woonwagenbewoners als stigmatiserend ervaren.
 • Tiel krijgt het onkruid nog niet onder controle

  29 september 2021
  TIEL - Het duurt zeker tot medio november voor het onderhoud van groen in Tiel weer helemaal op orde is. Dat zegt verantwoordelijk wethouder Frank Groen. Het onkruid in de stad tiert welig en er zijn in de afgelopen maanden grote achterstanden ontstaan in het beheer.
 • Arnhem pompt miljoenen in jeugdfonds

  29 september 2021
  ARNHEM - Arnhem maakt volgend jaar in de begroting 6,6 miljoen euro vrij voor een jeugdfonds. In de jaren erna komt daar telkens een miljoen euro bij, vertelt wethouder financiën Ronald Paping. Het geld is breed inzetbaar op meerdere beleidsterreinen om 'te doen wat nodig is' voor de jeugd.
 • Arnhem duikt verder onder landelijk gemiddelde met woonbelastingen

  29 september 2021
  ARNHEM - Ten opzichte van de rest van het land, is Arnhem een steeds voordeligere gemeente als het om woonbelastingen gaat. Dat blijkt uit de nieuwe meerjarenbegroting van de stad. De afgelopen jaren liet Arnhem de belasting voor huizenbezitters ook niet of nauwelijks stijgen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend