Logo De Belofte

NIJMEGEN - Nijmeegse bijstandsgerechtigden die in deeltijd bijverdienen krijgen hulp van de gemeente om te voorkomen dat er grote schommelingen zijn in hun netto inkomsten. Nijmegen start dit najaar een proef met vijfentwintig deelnemers die wisselende inkomsten hebben. Er wordt een halve ton als buffer apart gezet, zodat ze kunnen rekenen op een gelijkmatig inkomen.

Werken in deeltijd verloopt niet altijd even soepel voor mensen in een uitkering. Wisselende inkomsten, aanvullingen via inkomensondersteunende regelingen en verschillende betaalmomenten maken inkomstenverrekening erg ingewikkeld en moeilijk te volgen.

Werken is gezond

Dat maakt dat sommige uitkeringsgerechtigden het veiliger vinden om maar geen deeltijdwerk aan te nemen. Een ongewenste situatie zo vindt het Nijmeegse college want: “Werken is gezond. Betaald werk heeft gunstige effecten op de gezondheid van mensen: het geeft structuur aan het dagelijks leven, draagt bij aan zingeving, vergroot zelfvertrouwen en stimuleert sociale contacten.”

Omgekeerd zijn geldzorgen juist slecht voor de fysieke en mentale gezondheid.

Bovendien zorgt deeltijdwerken voor een besparing op de uitkeringslasten. Een aantal mensen stroomt daardoor helemaal uit naar betaald werk en zelfs als dat niet zo is, scheelt het uitkeringskosten.

Huishoudboekje

Om uitkeringsgerechtigden niet af te schrikken voor mogelijk nadelige gevolgen van werken in deeltijd, zoals inkomensschommelingen, biedt Nijmegen inkomenskorting op maat: de gemeente overlegt vooraf met de klant over de wijze waarop verrekening plaatsvindt.

De gemeente Nijmegen start dit najaar naar Utrechts voorbeeld met de pilot ‘Huishoudboekje’: een manier van budgetbeheer die deelnemers financieel inzicht geeft, voorkomt dat er betalingsachterstanden ontstaan en zorgt voor inkomenszekerheid. De gemeente zet geld apart in een buffer waaruit de betalingen aan de deelnemers worden gedaan. Op die manier krijgt de deelnemer altijd op hetzelfde moment zijn geld. Eventuele verrekening met de uitkering gebeurt dan achteraf.

Niet meer in de schulden

Daarnaast kunnen vaste lasten daaruit betaald worden. Wethouder Velthuis: “Ze kunnen dus niet meer in de schulden komen omdat de vaste lasten al zijn betaald.” Als mensen eenmaal al in de schulden zitten is het Huishoudboekje ontoereikend. Die mensen hebben meer ondersteuning nodig door bijvoorbeeld het bureau Schuldhulpverlening.

Door: Karel de Jong

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • Harriët Tiemens (GL) stopt als wethouder Nijmegen, Jan Wijnia interim-kandidaat

  22 juni 2021
  NIJMEGEN - Wethouder Harriët Tiemens (GroenLinks) stopt als wethouder in Nijmegen. Zij wordt per 1 september directeur van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen. Haar partij draagt oud-wethouder Jan Wijnia voor als interim-wethouder op de portefeuille duurzaamheid, wonen, mobiliteit, parkeren, groen en water.
 • Nijmegen zoekt naar structurele oplossing winteropvang daklozen

  22 juni 2021
  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college is op zoek naar een structurele oplossing voor winteropvang voor daklozen. Afgelopen winter werd er een tijdelijke opvanglocatie met kleine woonunits ingericht op een parkeerplaats aan de achterzijde van de Jan Massinkhal. Die oplossing is goed bevallen en het college wil dit graag in de toekomst op kleinere schaal op een vaste locatie kunnen organiseren.
 • Stadspartij Nijmegen kiest voor 'dubbel' lijsttrekkerschap van Grutters en Broeren

  22 juni 2021
  NIJMEGEN - Stadspartij Nijmegen kiest ervoor om bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 met een dubbel lijsttrekkerschap te werken. De lijst van de partij wordt dan aangevoerd door huidig fractievoorzitter Wendy Grutters en raadslid Jean-Paul Broeren. Het is de eerste Nijmeegse partij die voor deze optie kiest.
 • Waarschijnlijk Latijnse vertalingen straatnamen op bordjes in Ulpia en Fabrica

  16 juni 2021
  NIJMEGEN - De straatnaambordjes in de buurten Ulpia en Fabrica van de nieuwbouwwijk Waalfront krijgen waarschijnlijk een onderschrift met de Latijnse vertaling van de naam. Stadspartij Nijmegen wilde graag de straatnamen zelf ‘Latijnser’ maken, maar vindt daar geen steun voor in de raad. Voor onderschriften zijn andere partijen wél te porren. Wat de Partij voor de Dieren betreft, wordt de voorgenomen straatnaam ‘Slachthuisstraat’ veranderd in ‘Slachthuisweg’ om vooral te benadrukken dat het slachthuis Hilckmann weg is.
 • Meer geld nodig voor realisatie sporthal Hof van Holland

  15 juni 2021
  NIJMEGEN - Het Nijmeegse college klopt bij de gemeenteraad aan voor extra budget voor de realisatie van de Sporthal Plus in de nieuwbouwwijk Hof van Holland in Nijmegen-Noord. Verschillende factoren hebben ertoe geleid dat het budget van bijna 12 miljoen euro dat de raad al beschikbaar had gesteld nu niet meer toereikend blijkt te zijn om de sporthal te realiseren. Als het extra budget er niet komt, loopt de bouw van sporthal vertraging op omdat de gemeente de aannemer dan geen formele opdracht kan verstrekken.

Overig verkiezingsnieuws

Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend