Logo De Belofte

NIJMEGEN - Het kan wel tot 2022 duren voordat er daadwerkelijk gestart wordt met de verkoop van softdrugs van officieel vergunde telers in het kader van het ‘Experiment gesloten coffeeshopketen’. Dat zegt de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls. Het ‘wietexperiment’ duurt minimaal vier jaar en wordt naast Nijmegen ook uitgevoerd in Almere, Arnhem, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Tilburg en Zaanstad.

Vertraging

Vorig jaar was de verwachting dat de landelijke regelingen per 1 januari 2020 in werking zouden kunnen treden. Door de advisering van de Raad van State heeft een en ander echter langer geduurd. Alle wet- en regelgeving treedt nu op 1 juli 2020 in werking. Dan gaat ook de voorbereidingsfase van het experiment van start, die minstens een jaar zou gaan duren. In deze fase worden de telers geselecteerd door de minister. De aanvragen door aspirant-telers kunnen worden ingediend tot 28 juli 2020. Uiteindelijk is het voornemen om eind 2020 de telers aan te wijzen. Zodra vastgesteld wordt dat de kwaliteit en diversiteit van de geteelde hennep voldoende is én wordt voldaan aan alle voorwaarden start de overgangsfase, die maximaal zes weken zal duren. Gedurende deze fase kunnen de coffeeshops hun assortiment vervangen.

'Ervan uitgaan dat het over Tweede Kamer-verkiezingen heen gaat'

Daarna start het daadwerkelijke experiment, dat minimaal vier jaar gaat duren. Burgemeester Hubert Bruls (CDA) verwacht dat de voorbereidingsfase wel langer dan een jaar gaat duren, en dat de daadwerkelijke start van de verkoop van wiet door de officiële telers pas in 2022 zal gaan starten. ‘Dit in het kader van verwachtingsmanagement. Het selecteren en vergunnen van de telers, opbouwen van de teeltlocaties en het produceren van hennep en hasj van voldoende kwaliteit en in voldoende hoeveelheden zal naar verwachting behoorlijke tijd vergen. Qua doorlooptijd kunnen we ervan uitgaan dat het over de verkiezingen voor de Tweede Kamer heen gaat. Het was een zwaar bevochten thema in het coalitieakkoord.’

Bezwaren coffeeshops

De 13 coffeeshops die Nijmegen rijk is waren in eerste instantie niet zo enthousiast over deelname aan het experiment, vertelt de burgemeester. "Ze hadden veel bezwaren, maar ze gaan er toch in mee. Ze hebben ook weinig keuze. We hebben er in januari goed overleg over gehad. Zij zien ook in dat het veel tijd gaat kosten om die voor te bereiden. Zij moeten onderhandelen en een band opbouwen met telers en contracten sluiten. Dan moet alles nog ingeregeld worden. Ik kan me voorstellen dat er ook ijkmomenten afgesproken gaan worden."

'Ik wacht niet tot iemand in Den Haag aan de noodrem trekt'

In een brief aan de gemeenteraad geeft Bruls wel aan dat het een punt van aandacht is dat bij een eventuele noodremsituatie geen juridisch vacuüm moet ontstaan. "Ook bij uittreding uit het wettelijk systeem moet Nijmegen kunnen terugvallen op lokaal beleid. Het is een bevoegdheid van de burgemeester om de vergunning van een coffeeshop in te trekken. Maar in deze pilot is afgesproken dat omdat het gedurende het experiment een landelijk regime met wettelijke basis betreft de coffeeshops ook onder de bevoegdheid van de minister vallen. Het wel of niet stoppen met het experiment is aan de minister. Maar wanneer er onverwachte en ongewenste gevolgen zijn, zoals een enorme toename van overlast die ook door de politie geconstateerd wordt, grijp ik wel en ga ik niet wachten tot iemand in Den Haag aan de noodrem trekt."

Afbouwfase

Als op basis van de uitkomsten van het experiment wordt besloten of de regels van het experiment voor het hele land gaan gelden en de wet daarop moet worden aangepast, kan het experiment met anderhalf jaar worden verlengd. In de tijdsplanning wordt echter ook rekening gehouden met een afbouwfase, die uiterlijk zes maanden duurt en enkel bedoeld is voor terugkeer naar de oude situatie na afloop van het experiment. ‘Als er na afloop van het vierjarige experiment men om wat voor reden dan ook besluit om niet verder te gaan, wordt deze fase ingezet’, zegt Bruls. ‘Maar dat weten we pas over een aantal jaren.’

Officiële telers in Nijmegen

Of er ook officiële telers binnen de Nijmeegse gemeentegrenzen gaan komen, is nog niets over te zeggen. "Men moet eerst een deal met het Rijk sluiten", vertelt Bruls. "Dan moet er grond aangekocht worden, waar in sommige gevallen wellicht een bestemmingsplanwijziging bij nodig zal zijn. Er zijn wel een paar mensen die er het afgelopen jaar naar gevraagd hebben, maar die sturen we dus eerst door naar Den Haag. Bovendien hebben we niet zo veel landbouwgrond. We hebben natuurlijk nog wel het Waalstrandje, daar kan schijnbaar van alles."

Dion van Alem
Politiek verslaggever RN7

Door: Mediapartner Omroep RN7

Het laatste nieuws uit Nijmegen

 • 'Financiering misdaadbestrijding leidt tot ongewenste prikkels'

  24 juli 2020
  NIJMEGEN - De Nederlandse criminaliteitsbestrijding wordt financieel beter van aandacht voor kleine criminelen. Dat kan tot ongewenste prikkels leiden, ziet burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen. Hij roept met verschillende partijen het nieuwe kabinet op daar verandering in te brengen.
 • Milieuzone voor oude dieselwagens is niet nodig, zegt wethouder

  14 juli 2020
  NIJMEGEN - Een milieuzone voor oude dieselwagens in Nijmegen is niet nodig Dat zegt wethouder Harriët Tiemens bij de presentatie van een pakket aan maatregelen die de luchtkwaliteit in de Waalstad moeten verbeteren. Overige maatregelen leveren volgens de wethouder al voldoende effect op. Bovendien is zo’n milieuzone juridisch moeilijk vol te houden, omdat Nijmegen al voldoet aan de Europese emissienorm.
 • Lagere huur en een aardgasvrije woning, bewoners hoeven alleen maar 'ja' te zeggen

  10 juli 2020
  NIJMEGEN - De 220 nieuwe huurwoningen in de Nijmeegse volkswijk Jerusalem kunnen toch aardgasvrij gebouwd worden. Woningcorporatie Talis, de gemeente Nijmegen en de provincie Gelderland hebben de handen ineen geslagen.
 • Nijmeegse subsidies verdeeld. “Geld weer naar gevestigde organisaties”

  08 juli 2020
  NIJMEGEN - Dertig Nijmeegse culturele instellingen krijgen de komende jaren subsidie van de gemeente. De subsidieaanvraag van twaalf organisaties is afgewezen.
 • 50.000 euro apart gezet om mensen met wisselend inkomen te helpen

  30 juni 2020
  NIJMEGEN - Nijmeegse bijstandsgerechtigden die in deeltijd bijverdienen krijgen hulp van de gemeente om te voorkomen dat er grote schommelingen zijn in hun netto inkomsten. Nijmegen start dit najaar een proef met vijfentwintig deelnemers die wisselende inkomsten hebben. Er wordt een halve ton als buffer apart gezet, zodat ze kunnen rekenen op een gelijkmatig inkomen.

Overig verkiezingsnieuws

 • Grote veranderingen raadsfractie PvdA Hattem

  12 augustus 2020
  HATTEM - De raadsfractie van de PvdA zal na het zomerreces een behoorlijke verandering ondergaan. De huidige fractievoorzitter, Marie-Lupe Stapper, heeft te kennen gegeven -wegens drukke werkzaamheden in combinatie met een nieuwe studie- te stoppen als fractievoorzitter en raadslid. Ook Geert Winkel heeft, na eigen afweging, besloten om zijn raadslidmaatschap te beëindigen.
 • Teunis verbouwt eigen groenten op zorglandgoed: 'Ik hoop zo de honderd te halen'

  09 augustus 2020
  RUMPT - Linge's Zorglandgoed opende precies een jaar geleden in het Betuwse Rumpt. Een verpleeghuis voor ouderen waar een huiselijke sfeer en buitenleven voorop staan. Omliggende gemeenten zijn enthousiast en zelfs vanuit Brussel is belangstelling.
 • Snelle oplossing in zicht voor lekkende vaten

  07 augustus 2020
  DOETINCHEM - Doetinchem streeft er naar om begin september te kunnen beginnen met het opruimen van 1300 vaten met giftig blusschuim op industrieterrein De Huet. Volgens burgemeester Mark Boumans is er zicht op een snelle oplossing door het water te filteren van de giftige PFOS-stoffen.
 • Arnhem haalt tijdens hittegolf meer afval op tegen de stank

  05 augustus 2020
  ARNHEM - Arnhem zal tijdens de verwachte hittegolf vaker afval ophalen. Dat laat de gemeente weten. Warme periodes met broeierigheid kunnen namelijk extra stankoverlast veroorzaken, vooral bij groente-, fruit- en tuinafval (gft).
 • Buurt wint: 'Mensen met onbegrepen gedrag' niet naar Doornspijk

  05 augustus 2020
  DOORNSPIJK - Een opluchting voor bewoners van de Berkenweg in Doornspijk: het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag besloten dat er geen 'mensen met onbegrepen gedrag' bij hen in de straat geplaatst mogen worden. Een vergunningsaanvraag van Stuyvenzand werd daarom afgewezen.
Delen op Facebook
Vertel je netwerk
Delen op Twitter
Vertel een vriend